Święto Żołnierzy Wyklętych – Bochnia 2018

OBCHODY ŚWIĘTA ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH – BOCHNIA 2018

Oficjalne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych rozpoczęły się 1 marca 2018 r. o godz. 16 uroczystą akademią, przygotowaną przez uczniów Publicznej szkoły Podstawowej nr 2 w Bochni pod kierunkiem pań: Agnieszki Cholewy-Bajdy, Małgorzaty Śliwy i Małgorzaty Mrózek.
W pięknym montażu słowno- muzycznym uczniowie oddali hołd bohaterom niezłomnym i przybliżyli historię tamtych lat. Po akademii nastąpiło podsumowanie konkursów wiedzy oraz plastycznego, a także gry terenowej. Burmistrz Stefan Kolawiński oraz organizatorzy poszczególnych konkursów: Zbigniew Solak, Marcin Kwiatek i Ireneusz Sobas wręczyli zwycięzcom dyplomy i nagrody.

Bezpośrednio po tym w bazylice św. Mikołaja odbyła się uroczysta msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem proboszcza parafii ks. Ryszarda Podstołowicza, który wygłosił homilię. Jej treść zaskoczyła zebranych, gdyż ks. Podstołowicz zrezygnował z autorskiego wystąpienia i zamiast niego przytoczył obszerne fragmenty specjalnego orędzia, które na okoliczność święta Żołnierzy Wyklętych wystosował prezydent Andrzej Duda.

Czytamy w nim. m.in.: „Epopeja powstania antykomunistycznego weszła na trwale. do kanonu naszych dziejów ojczystych. Prawda o drugiej konspiracji, o powszechnym oporze Polaków przeciwko powojennej sowietyzacji, o heroicznych walkach oddziałów „leśnych” jest dziś fundamentem niepodległej Rzeczypospolitej. Nasz naród odrzucił kłamstwo, szerzone przez dziesięciolecia w propagandzie komunistycznej. Ta głęboka zmiana w świadomości społecznej, której w ostatnich czasach by limy uczestnikami, i świadkami, stanowi prawdziwy historyczny przełom.

Pod pomnikiem krótko przemawiali wicestarosta Józef Mroczek oraz przedstawiciel środowisk kombatanckich, dr. hab. Teofil Wojciechowski, Uważam za rzecz niezmiernej wagi, że właśnie w tym szczególnym roku, kiedy świętujemy stulecie odrodzenia naszej Ojczyzny, można już bez wahania mówić, ze teraz – wyzwoliwszy spod narzuconej nam władzy się i objąwszy we władanie suwerenne państwo my, Polacy, ostateczne wybiliśmy się na niepodległość. Wybiliśmy się na niepodległość w wymiarze instytucjonalnym, państwowym. ale równie ważne, a może jeszcze ważniejsze nawet jest to, że wybiliśmy się na niepodległość w wymiarze duchowym. Ocaliliśmy swoją tożsamość i pamięć o tym, kto – w najtrudniejszych dla naszej wspólnoty czasach terroru i opresji dwóch reżimów totalitarnych: III Rzeszy Niemieckiej i Rosji Sowieckiej oraz jej satelitów – był prawdziwym bohaterem wolnej Polski, a kto jej ciemiężcą i zdrajcą.
Wyklęci przez, komunistów żołnierze powstania antykomunistycznego otaczani są dzisiaj czcią i szacunkiem władz państwowych i całego narodu polskiego. Ich patriotyzm, odwaga i niezłomność stanowią wzór, do którego spontanicznie odwołuje się zwłaszcza młode pokolenie. To wielki triumf tych naszych szlachetnych, prawych, zawsze wiernych Ojczyźnie rodaków, którzy w imię zasad najwyższych, konstytuujących naszą wspólnotę, podjęli bój ze złem i zniewoleniem, chociaż nie mieli szans zwyciężyć. To im potomność przyznała rację. Dla nas, współczesnych, to oni okazali się zwycięzcami w nierównych zmaganiach, toczonych z nieprzyjacielem.”
Po mszy wielu z jej uczestników przeszło pod pomnik gen. Okulickiego. Czoło pochodu stanowił transparent o treści „Armio Wyklęta – Bochnia o Was pamięta”, niesiony rzez członków Stowarzyszenia „Bocheńscy Patrioci”. Pod pomnikiem głos zabrał dr hab. Teofil Wojciechowski, a później przybyłe delegacje złożyły kwiaty u stóp pomnika.
skupił się na przedstawieniu dysproporcji sił żołnierzy antykomunistycznego podziemia, którym przyszło zmierzyć się nie tylko z rodzimymi organami bezpieczeństwa, ale przede wszystkim z potężnymi siłami Armii Czerwonej, Śmiersz-u i NKWD.

Ostatnim fragmentem obchodów tego dnia był premierowy pokaz w kinie „Regis” filmu „Gurgacz. Kapelan Wyklętych”, opowiadający o jezuicie, o. Władysławie Gurgaczu, kapelanie Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej, który po wojnie został stracony w więzieniu Montelupich w Krakowie.
W piątek 2 marca, uczniowie bocheński szkół podstawowych i średnich zostali zaproszeni do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2, do wysłuchania prelekcji dr. Marcina Chorązkiego, który w bardzo ciekawy sposób opowiedział młodzieży o wydarzeniach, rozgrywających się w latach czterdziestych i pięćdziesiątych ubiegłego wieku.

GALERIA ZDJĘĆ