ŻOŁNIERZE WYKLĘCI
JAŁTA

Druga wojna światowa zakończyła się 9 maja 1945r. Zakończenie wojny poprzedziła Konferencja Jałtańska (4 11 luty 1945) , której uczestnikami byli: przywódca ZSRR Józef Stalin, premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill oraz prezydent USA Franklin Delano Roosevelt. Konferencja odbyła się w pałacu Potockich w Liwadii leżącej pod Jałtą na Krymie. Miała decydujące znaczenie dla powojennego kształtu Europy. W wyniku uzgodnień trzy mocarstwa ustaliły rozstrzygnięcia co do kształtu powojennej Europy. W przypadku Polski oznaczały one Zwierzchnictwo Związku Radzieckiego na Polską, aneksję przez Związek Radziecki Kresów Wschodnich z rekompensatą ziem Pomorza Zachodniego, Prus Wschodnich i Śląska, mocarstwa ustaliły takżę utworzenie w Polsce Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej urzędującego w Warszawie, który zobowiązany został do przeprowadzenia wolnych, nieskrępowanych wyborów na zasadzie powszechnego głosowania.

Uchwały konferencji całkowicie przemilczały istnienie rządu emigracyjnego. 13 lutego premier emigracyjnego rządu londyńskiego Tomasz Arciszewski odrzucił postanowienia jałtańskie, stwierdzając, że nie zobowiązują one ani rządu RP, ani Narodu Polskiego. Był to jednak tylko sprzeciw symboliczny, gdyż alianci zachodni nie liczyli się już z nim. W tych warunkach 21 lutego Rada Jedności Narodowej, czyli parlament Polski Podziemnej, postanowiła uznać ustalenia z Jałty, mimo że jej zdaniem warunki oznaczają dla Polski nowe, niezmiernie ciężkie i krzywdzące ofiary. Ostatnią nadzieją dla polskich ugrupowań niepodległościowych stało się ich wejście do deklarowanego w Jałcie rządu "jedności narodowej", aby nie zdominowali go komuniści podporządkowani J. Stalinowi. Nadzieje jednak okazały się płonne, a fałszerstwo powszechnych wyborów dopełniło czarę goryczy. Jałta okazała się zdradą Polski przez zachodnich sojuszników, a zwłaszcza przez Wielką Brytanię w obronie,której Polscy żołnierze płacili często cenę najwyższą, była zdradą polskich żołnierzy spod Monte Cassino i innych pól bitew II wojny światowej w których uczestniczyli i gineli.Kilka dni przed Konferencją Jałtańską kierownictwo Polskiego Państwa Podziemnego z generałem Okulickim zostaje podstępnie zwabione, a następnie skazane i osadzone w więzieniach sowieckich, a trzy dni przed konferencją jałtańską (1 lutego 1945r.) powołany wcześniej Tymczasowy Rząd Rzeczpospolitej Polskiej kontrolowany przez ZSRR przeniósł się z Lublina do Warszawy - zorganizował swoją administrację na ziemiach polskich uwolnionych spod okupacji hitlerowskiej w wyniku ofensywy styczniowej. Oprócz powołania terenowych organów administracyjnych (wojewodów, starostów, wójtów itd.) ogłoszono m.in. mobilizację do wojska. W tej sytuacji byli żołnierze Armii Krajowej rozwiązanej w styczniu 1945r - podejmują heroiczny bój o wolną i niepodległą Polskę.

ORGANIZACJE NIEPODLEGŁOŚCIOWE

Walki zbrojne w Polsce nie ustały zatem wraz z podpisaniem kapitulacji przez hitlerowskie Niemcy. Już w roku 1943 w związku z niemieckimi klęskami na wschodnim froncie dowództwo Armii Krajowej rozpoczęło tworzenie struktur na wypadek okupacji ZSRR. Powstała organizacja NIE łącząca struktury cywilne i wojskowe mająca na celu samoobronę i podtrzymywanie morale polskiego społeczeństwa w oczekiwaniu na wojnę Zachodu z ZSRR. Organizacja ta jednak została znacznie osłabiona w wyniku Akcji Burza i Powstania warszawskiego, dodatkowym ciosem było aresztowanie dwóch najważniejszych osób w konspiracji: gen.bryg. Emila Fieldorfa i gen.bryg. Leopolda Okulickiego. 7 maja 1945 rozwiązano NIE i powołano nową organizację: Delegaturę Sił Zbrojnych na Kraj, która przetrwała kilka miesięcy i została zastąpiona Ruchem Oporu bez Wojny i Dywersji i Niezawisłość.

Użytkowników:
21
Artykułów:
64
Odsłon artykułów:
856711
Copyright © 2022 Bocheńscy Żołnierze Wyklęci. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.