Święto Żołnierzy Wyklętych – Bochnia 2017

I. OBCHODY ŚWIĘTA ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH – BOCHNIA 2017

Już po raz 7. mieszkańcy Bochni uczestniczyli w, przypadających na 1 marca, obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Oficjalne obchody rozpoczęły się mszą św. w Bazylice św. Mikołaja.

W szczelnie wypełnionej wiernymi świątyni ustawiło się kilkanaście pocztów sztandarowych, sporo oficjalnych delegacji, przybyło też wielu bochnian, którzy modlitwą zapragnęli wyrazić swoje przywiązanie do wartości, w imię których walczyli i ginęli Niezłomni. Koncelebrze przewodził proboszcz parafii, ks. Wojciech Gałda, a kazanie wygłosił ks. Tomasz Janik.
Po zakończeniu nabożeństwa uformował się patriotyczny pochód, który przeszedł pod pomnik gen. Okulickiego. Uczestnicząca w pochodzie młodzież niosła okolicznościowy baner, dużą biało-czerwoną flagę i portrety bocheńskich Niezłomnych

Pod pomnikiem krótko przemawiali wicestarosta Józef Mroczek oraz przedstawiciel środowisk kombatanckich, dr. hab. Teofil Wojciechowski, który skupił się na przedstawieniu dysproporcji sił żołnierzy antykomunistycznego podziemia, którym przyszło zmierzyć się nie tylko z rodzimymi organami bezpieczeństwa, ale przede wszystkim z potężnymi siłami Armii Czerwonej, Śmiersz-u i NKWD.

Na zakończenie uroczystości u stóp pomnika, przed którym wartę zaciągnęli rekonstruktorzy z SRH „Najemnicy Bocheńscy”, zostały złożone wiązanki kwiatów. Pochodziły od wicestarosty, komendantów powiatowych policji i straży pożarnej – Mariusza Dymury i Krzysztofa Kokoszki, delegacji władz miasta, którą stanowili burmistrz Stefan Kolawiński, przewodniczący Rady Miasta oraz radni z klubu PiS. Swoje wiązanki złożyli też przedstawiciele „Solidarności”, Stowarzyszenia Bochniaków, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, asystentka wiceminister Józefy Szczurek-Żelazko, asystent posła Włodzimierza Bernackiego oraz liczne delegacje szkół miejskich i powiatowych.
Na zakończenie uroczystości oprawę pirotechniczną zaprezentowała patriotyczna młodzież, skandująca hasło „Cześć i chwała Bohaterom!”