Czerwiec

01-06-1895 r. w Chorobrowie urodził się Tadeusz Komorowski ps. „Bór”

Urodził się w rodzinie Mieczysława Mariana Komorowskiego herbu Korczak i Wandy Prawdzic-Zaleskiej. W 1913 ukończył gimnazjum we Lwowie i w tym samym roku rozpoczął karierę wojskową
Pod koniec 1939 stworzył w Krakowie konspiracyjną Organizację Wojskową i kierował nią do stycznia 1940, kiedy podporządkowała się ZWZ. Komendant Obszaru Kraków ZWZ, od 8 lutego 1940 generał brygady, po dekonspiracji i przedostaniu się latem 1941 do Warszawy zastępca komendanta głównego ZWZ – dowódcy AK. Od jesieni 1941 do czerwca 1943 był również komendantem Obszaru Zachodniego, obejmującego okręgi: poznański i pomorski.Generał Dywizji Wojska Polskiego Komendant Główny AK, Naczelny Wódz, premier RP na Uchodźstwie, kawaler Orderu Orła Białego i Virtuti Militari

01-06-1913 r. – w Chełmie urodził się Józef Roman ps. „Ziuk”

Uczestniczył w bitwie nad Bzurą. Od 1940 r. działał w ZWZ Okręgu Lublin. W 1941 r. zorganizował na Wołyniu ekspozyturę wywiadu KG ZWZ. W Powstaniu Warszawskim dowodził kompanią „Ziuk”. W 1945 r. ujawnił się i wstąpił do WP. W listopadzie 1949 r., z powodu swej przeszłości, został zwolniony i przeniesiony do rezerwy. Aresztowany przez Informację Wojskową i 5.10.1951 r. skazany na dożywocie, zmienione na 15 lat więzienia. 28.03.1956 r. warunkowo zwolniony. W 1989 r. został prezesem Tymczasowego Zarządu Okręgu Oddziału Zachodnio-Pomorskiego Stowarzyszenia Żołnierzy AK. Zmarł 14.11.2003 r. Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari kl. 5. Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim Orderem Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej, Warszawskim Krzyżem Powstańczym.

01-06-1924 r. – w Bujakach urodził się Antoni Wodyński ps. „Odyniec”

Od 1942 r. w strukturach AK. W 1943 r. zbiegł z transportu robotników przymusowych do Rzeszy. W 1944 r. ukończył konspiracyjny kurs podoficerów. Dowódca drużyny dywersyjnej OP „Sokołów”. Od 1945 r. został dowódcą drużyny egzekucyjnej oddziału samoobrony w obwodzie Bielsk Podlaski AK-AKO. Dowódca patrolu w VI Brygady Wileńskiej AK. Razem z patrolem „Leszka” zatrzymał pociąg i skonfiskował na potrzeby podziemia 250 tys. zł. W latach 1946-48 pełnił funkcję łącznika między „Młotem” a Komendą Okręgu Wileńskiego AK. Ukrył i zabezpieczył część archiwum oddziału „Młota”. Często przyjeżdżał do Wrocławia, gdzie przekazywał meldunki i pocztę dla „Łupaszki”. 07.07.1948 r. został tam postrzelony w brzuch przez funkcjonariuszy WUBP i aresztowany. Zmarł następnego dnia. Odznaczony Krzyżem Walecznych.