Kalendarium 1953

MARZEC 1953

03.1953r. – Urząd Bezpieczeństwa i Informacja Wojskowa dokonały masowych aresztowań członków Polskiej Powstańczej Armii . Pomógł temu agent, ulokowany w organizacji.


WRZESIEŃ 1953

18 – 28.IX.1953 – w trakcie trzech procesów przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Krakowie osądzono 15 członków PPA. Otrzymali wyroki od 2 do 15 lat więzienia. Najwyższy – Zbigniew Kostański (zmniejszony do 12 lat wskutek apelacji do Najwyższego Sądu Wojskowego).