Kalendarium 1952

LIPIEC 1952

lipiec – dwaj oficerowie LWP, w tym pochodzący z Bochni Zbigniew Kostański oraz kilku innych mieszkańców miasta, zawiązują tajną organizację Polska Powstańcza Armia (PPA).


PAŻDZIERNIK 19
52

październik – członkowie PPA przygotowują oraz kolportują na terenie Bochni, Brzeska i okolicznych wniosek ok. 3 tys. ulotek, nawiązujących do bojkotu zarządzonych na 26 października wyborów do sejmu PRL.