Kalendarium 1948

STYCZEŃ 1948

28 I – ze spółdzielni w Królówce ludzie „Iskry” zabierają towar o wartości 82 tys. zł.


LUTY 1948

4 II– w Wilkowisku (pow. Limanowa) grupa Miki zlikwidowała sekretarza PPR z Jodłownika, Franciszka Wiewiórkę.


MARZEC1948

4 III– Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie skazał Gałata i Migdała na karę śmierci, a Trzeckiego na dożywocie, wkrótce zamienione na 15 lat.


KWIECIEŃ 1948

27 IV – w Kawcu milicja rani i aresztuje Augustyna Kaperę z grupy Miki.

30 IV– atak w lesie kopalińskim grupy „Iskry” na kierownika szkoły w Łapanowie, który przewoził wypłatę dla nauczycieli. Zabrano mu ponad 163 tys. zł.

MAJ 1948

11 V – w więzieniu Montelupich w Krakowie wykonano wyroki śmierci na Eugeniuszu Gałacie i Władysławie Migdale.

20 V – we wsi Skrzynka ludzie z grupy Miki zabili sekretarza koła PPR w tej wsi Andrzeja Opacha i ormowca Kazimierza Dudzika.


CZERWIEC 1948

czerwiec – w Bochni kilku uczniów Gimnazjum Handlowego (m.in. Kazimierz Krakowski, Zbigniew Kostański, Zbigniew Tułak) tworzy podziemną grupę „Narodowe Siły Zbrojne”.


LIPIEC 1948

13 VII– 2 ludzi z grupy „Iskry” weszło do mieszkania sołtysa z Łąkty Dln., który zbierał podatek rolny. Zabrano mu 9 tys. zł. Tego samego dnia rozbito Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska” w tej samej miejscowości, skąd zabrano 89 tys. zł.


SIERPIEŃ 1948

8 VIII – z rąk Miki ginie Mieczysław Malinowski, milicjant z posterunku w Skrzydlnej.

24 VIII – UB aresztuje Feliksa Kornasia, szefa Rady WiN Bochnia


WRZESIEŃ 1948

21 IX VII– ze Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Rajbrocie partyzanci „Iskry” zabrali towar o wartości 25 tys. zł,


PAŻDZIERNIK 1948

13 X – w spółdzielni „Samopomocy Chłopskiej” z Bytomska grupa „Iskry” zarekwirowała 45 tys. zł.

21 X – grupa Miki zabija Józefa Rojka, działacza SL w Bochni, zamieszkałego w Woli Nieszkowskiej.

28 X – Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie skazuje Władysława Gałkę i Mariana Pajdaka na kary śmierci za działalność w delegaturze rządu londyńskiego. Oba wyroki Bierut, w drodze łaski, zamienił na dożywocie.