Kalendarium 1945

STYCZEŃ 1945

19 I – rozwiązuje się oddział dyspozycyjny Komendy Obwodu „Wieloryb” AK pod dowództwem rtm. Józefa Świdy ps. „Dzik”.

20 I – po całodziennych walkach Bochnia zostaje odbita z rak Niemców przez żołnierzy 812 pułku piechoty, wchodzącego w skład 304 dywizji strzeleckiej I Frontu Ukraińskiego. W mieście następuje instalacja nowych władz.

22 I – pierwszym komendantem bocheńskiego Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego zostaje por. Stefan Jarzyna, w czasie okupacji partyzant AL, a komendantem MO ppor. Edmund Piwiński.

MARZEC 1945

marzec – ze zdemobilizowanych żołnierzy NOW z oddziałów „Jastrzębca” (Józef Lesser), „Latawca” (Antoni Stronczak) i „Szczerbiec” (Lech Masłowski) August Rafalski vel Gustaw Rachwalski ps. „Pogrom” tworzy nowy oddział partyzancki – Armia Narodowa „Pogrom”. Zastępcami „Pogroma” zostają Emil Szostak ps. „Kosiński” i Franciszek Szymański ps. „Zbigniew”. Oddział liczy ok. 65 ludzi.

KWIECIEŃ 1945

14 IV– ludzie „Pogroma” atakują posterunek MO w Łapczycy. Po zajęciu budynku i rozbrojeniu 5 znajdujących się w nim milicjantów, już w trakcie wycofywania się, oddział napotyka na powracający patrol milicji. Wywiązuje się strzelanina, w wyniku której zostają zabici: komendant posterunku sierż. Ignacy Warchołek i milicjant Czesław Górecki. Trzeci milicjant – Franciszek Solarz, ciężko ranny w brzuch, umiera w szpitalu 16 IV.

MAJ 1945

4 V – w wyniku strzelaniny pomiędzy żołnierzami Armii Czerwonej a funkcjonariuszami UB i MO w okolicach dworca kolejowego w Bochni zginął milicjant, kpr. Stanisław Konieczny i Rosjanin Wasyl Atimow.

połowa maja – w lasach bratucickich odbywa się koncentracja żołnierzy b. oddziału AK „Wicher” pod dowództwem por. Stefana Kaczmarczyka ps. „Baca”. Powstaje nowy oddział partyzancki pn. Ruch Oporu Armii Krajowej – „Ścigacz”. Oddział liczy ok. 70 ludzi. Zastępcą „Bacy” zostaje Zdzisław Konieczny ps. „Gordon”. Oddział zostaje podzielony na dwie grupy – południową, dowodzoną osobiście przez „Bacę” i północną, na czele której staje Władysław Wróbel, ps. „Mit”

15 V – w Kolanowie żołnierze AN „Pogrom” zabijają Henryka Szarka – referenta śledczego KPMO Bochnia.

16 V – grupa partyzantów OP „Ścigacz” zaatakowała mleczarnię w Królówce, w której zdobyto masło.

23 V– 6 ludzi „Pogroma” napada na dom członka PPR Franciszka Sadego, mieszkającego w Kolanowie. Po wyprowadzeniu z mieszkania Sady został zastrzelony.

26 V – w swoich domach w Sobolowie giną: Antoni Pollan i Jan Gałązka (członek PPR). Obaj zostają zastrzeleni przez członków AN „Pogrom”.

27 V – żołnierze OP „Ścigacz” atakują w godzinach nocnych przysiółek Gruszki wsi Brzezie. Rozstrzelanych zostaje dwóch członków PPR: Józef Kasina i Eugeniusz Jagła.