Święto Żołnierzy Wyklętych Łapanów 2015

I. MSZA ŚW. ZA ŻOŁNIERZY kpt. „SALWY” w kościele w Łapanowie – ŁAPANÓW 2015

22 marca na terenie Łapanowa odbyły się uroczystości, poświęcone żołnierzom antykomunistycznego podziemia zbrojnego, działającym w oddziale partyzanckim „Żandarmeria”, dowodzonym przez kpt. Jana Dubaniowskiego „Salwę”. Rozpoczęły się mszą św. w kościele parafialnym pw. Redemptor Hominis, po zakończeniu której ich uczestnicy przeszli pod wzgórze na Grabowcu, które 69 lat temu było świadkiem największego starcia zbrojnego na Bocheńszczyźnie po zakończeniu II wojny światowej, w trakcie którego „salwowcy” zaatakowali i rozbili doszczętnie konwój złożony z milicjantów i ubeków, powracających do Bochni po wiecu w Łapanowie. W wyniki strzelaniny zginęło 5 milicjantów i 3 funkcjonariuszy UB.

W latach 60-tych władza ludowa odsłoniła w tym miejscu pomnik, który był wykorzystywany przy różnego rodzaju uroczystościach państwowych i partyjnych. Gdy skończył się PRL pomnik ten, zwany pomnikiem „utrwalaczy”, ulegał stopniowej dewastacji i rozpoczęły się starania w celu jego rekonstrukcji w kierunku upamiętnienia tych, którzy walczyli za Polskę wolną od komunizmu. Obecny na uroczystościach wójt Łapanowa Robert Roj zapowiedział, że starania te zostaną zakończone sukcesem w przyszłym roku i okrągła, 70 rocznica potyczki pod Łapanowem obchodzona już będzie przy nowym pomniku.