Święto Żołnierzy Wyklętych Łapanów 2014

I. MSZA ŚW. ZA ŻOŁNIERZY kpt. „SALWY” w kościele w Łapanowie – ŁAPANÓW 2014

30 marca 2014 r. w kościele p.w. Redemptor Hominis w Łapanowie została odprawiona msza św. za dusze członków oddziału partyzanckiego „Żandarmeria” pod dowództwem kpt. Jana Dubaniowskiego ps. „Salwa”. We mszy, odprawionej pod przewodnictwem proboszcza łapanowskiej parafii ks. Tadeusza Jarzębaka, wzięli dział liczni mieszkańcy Łapanowa oraz przyjezdni goście. Po jej zakończeniu uformował się pochód, który przeszedł pod miejsce, w którym w marcu 1946 r. doszło do potyczki pomiędzy żołnierzami „Salwy” a funkcjonariuszami MO i UB z Bochni. Czoło przemarszu stanowiły poczty sztandarowe Światowego Związku Żołnierzy AK, Szkoły

Podstawowej Nr 2 w Bochni oraz Zespołu Placówek Oświatowych w Trzcianie. Pod symbolicznym brzozowym krzyżem, pod którym wartę zaciągnęli członkowie grupy rekonstrukcji historycznej „Najemnicy Bocheńscy”, odbyła się krótka uroczystość, w trakcie której w imieniu środowisk kombatanckich przemówił dr hab. Teofil Wojciechowski, który nawiązał m.in. do idei Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Następnie zostały złożone wiązanki kwiatów. W imieniu ŚZŻAK złożyła je delegacja pod przewodnictwem prezes bocheńskiego oddziału Cecylii Wanickiej-Dźwigaj, w imieniu połów Edwarda Czesaka i Włodzimierza Bernackiego ich asystenci Mariusz Zając i Andrzej Krasoń, wójta Łapanowa Jana Kuliga reprezentował Mirosław Drożdż, kwiaty złożył tez przewodniczący struktur powiatowych Prawa i Sprawiedliwości Józef Mroczek. .