Święto Żołnierzy Wyklętych – Bochnia 2012

Święto Żołnierzy Wyklętych – Bochnia 2012

Blisko pół tysiąca osób było uczestnikami bocheńskich obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który w 2012 roku obchodzony był na terenie II Liceum Ogólnokształcącego w Bochni Obchody opłynęły pod znakiem „Trzy razy 2”, gdyż w ich przygotowanie włączyły się, pod wspólnymi auspicjami powiatu i miasta, trzy bocheńskiego szkoły, oznaczone numerem „2”: Szkoła Podstawowa Nr 2, Gimnazjum Nr 2 i II Liceum Ogólnokształcące. Pełniący role gospodarzy uroczystości: dyrektor II LO Ewa Rachfalik i dyrektor SP Nr 2 Zbigniew Solak po przywitaniu gości, spośród których wyjątkowo ciepło wymieniono kombatantów Armii Krajowej i powojennych formacji antykomunistycznych, oddali głos uczniom SP 2 i Gimnazjum Nr 2, którzy za pomocą ciekawego zabiegi artystycznego, polegającego na naśladowaniu serwisu wiadomości radiowych, przypomnieli istotę tego święta. Nie brakło pięknych aranżacji znanych utworów muzycznych i deklamacji wierszy. Po ich występie miał miejsce krótki referat dr. Pawła Naleźniaka z krakowskiego IPN, który scharakteryzował tuż powojenną sytuację Polski, na obszarze której trwała regularna wojna pomiędzy siłami Armii Czerwonej i podporządkowanych jej polskich komunistycznych formacji bezpieczeństwa, a wielosettysięczną formacją polskiego podziemia niepodległościowego, które nie zaprzestało walki o wolność kraju po wypędzeniu Niemców z terenu Polski i nastaniu rządów spod znaku sierpa i młota. Kolejną częścią uroczystości były wystąpienia zaproszonych gości. Głos zabrał wicestarosta Tomasz Całka, burmistrz Stefan Kolawiński i b. burmistrz Teofil Wojciechowski. Na zakończenie zadebiutowała w nowej roli grupa rekonstrukcji historycznej „Najemnicy Bocheńscy”, znana do tej pory raczej z występów w charakterze średniowiecznych wojów. Tym razem Najemnicy przeobrazili się w grupę partyzancką. Miłym prezentem dla najmłodszych uczestników była możliwość własnoręcznego zrobienia sobie partyzanckiej opaski, z czego ochoczo korzystali. Uroczystości towarzyszyła specjalna wystawa, przygotowana przez IPN, zawierająca biografie żołnierzy podziemia niepodległościowego, skazanych na karę śmierci przez sądy wojskowe w Krakowie. Nie brakło wśród nich również sylwetek ludzi związanych z Bocheńszczyzną. W obchodach wzięły udział delegacje blisko 20 szkół z terenu Bochni i ościennych gmin.