Święto Żołnierzy Wyklętych – Bochnia 2016

I. OBCHODY ŚWIĘTA ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH – BOCHNIA 2016

Wieczorem 1 marca 2016 r. w Bazylice św. mikołaja w Bochni została odprawiona msza św. koncelebrowana w intencji Żołnierzy Wyklętych.

Koncelebrze przewodniczył proboszcz ks. dr Wojciech Gałda, a kazanie wygłosił ks. Tomasz Garwol, który skupił się na motywach ideowych wyborów, jakich dokonywali Wyklęci, decydując się na często straceńczą walkę. Przekonywał, że zamykały się one w swoistej triadzie Bóg-Honor-Ojczyzna, która była ich drogowskazem w walce o niepodległość Polski. Zarówno wtedy jak i teraz była ona zaciekle zwalczana przez wrogów. Wcześniej starano się ją wyrwać z serc Polaków brutalną przemocą, obecnie usiłując przekonywać, że stanowi ona rzekome zagrożenie dla rozwoju kraju, gdyż nazywana jest fundamentalizmem religijno-etyczno-nacjonalistycznym. Po zakończeniu mszy jej uczestnicy, poprzedzani ośmioma pocztami sztandarowymi komisji zakładowych „Solidarności”, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz szkół z terenu Bochni i Łapanowa, przeszli przy porywistym wietrze i zacinającym śniegu pod pomnik gen. Okulickiego.

          Na czele ok. 200-osobowego pochodu szli młodzi ludzie z okolicznościowym banerem i flagami w barwach narodowych. Pod pomnikiem okolicznościowe przemówienia wygłosili: poseł na sejm RP Włodzimierz Bernacki, burmistrz Stefan Kolawiński oraz były burmistrz, a obecnie radny miejski Bogdan Kosturkiewicz. Ich wypowiedzi koncentrowały się wokół odzyskiwania pamięci o Wyklętych oraz ich wkładzie w zachowanie tożsamości narodowej. Ostatnia częścią uroczystości była ceremonia składania kwiatów u stóp pomnika, przed którym wartę honorową zaciągnęli rekonstruktorzy z GRH „Najemnicy Bocheńscy”. Wiązanki złożyli przedstawiciele Stowarzyszenia Bochniaków, władz miasta z burmistrzem na czele i powiatu z wicestarostą Józefem Mroczkiem, poseł Bernacki, delegacja ŚZŻAK, „Solidarność”, radni miejscy z klubu PiS, delegacje szkół podstawowych, gimnazjów nr 1 i 2 oraz Gimnazjum Akademickiego.