Oddział „MIKI”doczekał się upamiętnienia

ODDZIAŁ MIKI – PAMIĘTAMY

25 czerwca 2017 r. w podłapanowskim Gruszowie miała miejsce podniosła uroczystość patriotyczna. Gruszów to miejsce urodzenia Józefa Miki. ps. „Wrzos”, „Leszek”, zastępcy kpt. Jana Dubaniowskiego ps. „Salwa”, dowodzącego największym oddziałem zbrojnego podziemia antykomunistycznego na Bocheńszczyźnie, a po jego śmierci – twórcy i dowódcy małej grupy zbrojnej, która opierała się komunistom aż do 1950 r. Data została wybrana nieprzypadkowo – 25 czerwca 1951 r. Mika wraz ze swym współtowarzyszem broni, Franciszkiem Mrozem ps. „Bóbr”, został stracony w więzieniu na Montelupich na mocy wyroku śmierci, na który skazał go Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie. Sama uroczystość rozpoczęła się od mszy św. polowej w kościele parafialnym w Gruszowie, wspólkoncelebrowanej przez ks. Zbigniewa Ochałę, proboszcza parafii i o. Kazimierza Głaza – redemptorysty z Tuchowa, który wygłosił piękne, porywające kazanie. Po zakończeniu mszy został odsłonięty i poświęcony stalowy krzyż partyzancki z wyrytym napisem: „Do końca wiernym Polsce żołnierzom podziemia antykomunistycznego, Oddziałowi Józefa Miki ps. „Leszek”, walczącym w latach 1947-1950, Bohaterskim mieszkańcom Gruszowa i Pogórza, prześladowanym przez sowieckich oprawców za patriotyczna postawę”. Odsłonięcia krzyża dokonał Marek Gabzdyl, wójt Gminy Raciechowice (na terenie której leży Gruszów), po tym nastąpiło przejście na pobliski cmentarz, gdzie znajduje się grób Franciszka Miki, ps. „Stalowy”, brata Józefa, żołnierza oddziału „Salwy”, poległego pod koniec 1946 r. Uroczystość zgromadziła licznych gości z terenu całej Polski południowej. Była obecna m.in. Maria Dubaniowska-Guzdek, córka kpt. Dubaniowskiego, rodziny Miki i jego współtowarzyszy – Emila Przeciszowskiego i Tadeusza Lenarta, przewodnicząca Rady Gminy Łapanów – Cecylia Jacewicz, delegacja Skawiny, gminy Zakliczyn. Licznie reprezentowane były środowiska kombatanckie i niepodległościowe. Obecne były grupy rekonstrukcji historycznej „Żandarmeria” z Nowego Sącza, „Błyskawica” z Nowego Targu oraz SRH „Najemnicy Bocheńscy”, którzy wraz z przedstawicielami Stowarzyszenia „Bocheńscy Patrioci” reprezentowali Bochnię.

GALERIA ZDJĘĆ