Wrzesień

01-09-1908 r. – urodził się Romuald Warakomski ps. „Hilary”

W grudniu 1939 r. wstąpił do AK. Od 1945 r. przebywał w Warszawie. W marcu 1947 r. zwolniony z działalności konspiracyjnej. W kwietniu wstąpił do karmelitów bosych w Czarnej. 28.06.1953 r. przyjął święcenia kapłańskie. Inwigilowany przez tajnych współpracowników – braci zakonnych. Latem 1958 r. ujawnił go agent, były działacz Okręgu Wileńskiego AK. Wskutek pracy operacyjnej UB zrezygnował z życia zakonnego. Zmarł 20.06.1986 r.

01-09-1916 r. – urodził się Wiktor Stryjewski ps. „Cacko”.

Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. W czasie okupacji niemieckiej żołnierz AK. Po wkroczeniu Sowietów pozostał w konspiracji. Uczestniczył w wielu akcjach przeciwko UB, MO i członkom PPR. Aresztowany 08.02.1949 r. 3.08.1950 r. został skazany na 38-krotną karę śmierci. Wyrok wykonano 18.01.1951 r.

001/2-09-1942 r. – do Polski zrzucony został Bolesław Jabłoński ps. „Kalia”

Urodził się 06.10.1909 r. W 1940 r. przebywał we francuskim obozie wojskowym gen. S. Maczka. Brał udział w bitwie o Narwik. Jako cichociemny został zrzucony do Polski. Od 1943 r. szef wywiadu Okręgu Łódzkiego AK „Barka”. Aresztowany w lutym 1945 r. przez sowiecki kontrwywiad. Zwolniony w listopadzie. Aresztowany ponownie w styczniu 1949 r. Skazany na 9 lat więzienia w 1950 r. Zwolniony na mocy amnestii 30.01.1956 r. Zmarł 12.03.1982 r. Odznaczony Orderem Wojennym Virtuti Militari kl. V i trzykrotnie Krzyżem Walecznych.

02-09-1945 r. – płk Jak Rzepecki ps. „Prezes” utworzył Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość

Urodzony 29.01.1899 r., w maju 1926 r. walczył przeciw zamachowi Józefa Piłsudskiego. Kampanię wrześniową 1939 r. przeszedł w składzie Armii „Kraków”. Od października 1939 r. w Służbie Zwycięstwu Polski, Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. Po Powstaniu Warszawskim w obozie jenieckim. Aresztowany 5.11.1945 r. W 1947 r. skazany na 8 lat więzienia; na mocy amnestii zwolniony. Ponownie aresztowany od 1949 do 1954 r. Zmarł 28.04.1983 r. w Warszawie

02-09-1967 r. – zmarł Jan Władyka ps. „Adaś”

Urodził się w 1896 r. Od 1919 r. saper w Wojsku Polskim. 21.10.1939 r. wzięty do niewoli niemieckiej. Uciekł w lutym 1941 r. Wstąpił do ZWZ. Od sierpnia 1944 r. zastępca komendanta Obszaru Lwowskiego „Nie”. Był ostatnim komendantem tej organizacji we Lwowie. Przeniósł się do Polski. Współpracował z WiN. W październiku 1948 r. aresztowany przez UB. W 1950 r. skazany na 15 lat więzienia. Zwolniony w 1954 r. z powodu złego stanu zdrowia. Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari IV i V kl., trzykrotnie Krzyżem Walecznych, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Krzyżem zZasługi z Mieczami i francuską Legią Honorową.