Sierpień

01-08-1952 r. – aresztowany zostaje mjr Stefan Wyrzykowski ps. „Podbiał”

Urodził się 21.04.1916 r. Walczył we wrześniu 1939 r. We wrześniu 1939 r. wstąpił do Organizacji Wojskowej, Komendant Obwodu Biała Podlaska i Siedlce. Od listopada 1943 r. tworzył oddział osłony radiostacji KG AK. Od września 1944 r. komendant Obwodu AK Biała Podlaska. W grudniu 1944 r. aresztowany przez „Smiersz”. Zwolniony ukrywał się. W 1946 r. przedostał się do Sztokholmu. Powrócił do kraju by organizować kanał przerzutowy. Ujawnił się na mocy amnestii w kwietniu 1947 r. Aresztowany, skazany 25.03.1954 r. na 12 lat więzienia. Zwolniony 14.05.1956 r.

01-08-1985 r. – zmarł Bolesław Tomaszewski ps. „Ostroga”

Urodził się 06.09.1909 r. w Jeziornej. We wrześniu 1939 r. walczył nad Narwią i Bugiem. Związany z konspiracją lwowską. Intensywnie poszukiwany przez sowieckie służby specjalne, musiał opuścić Lwów. W sierpniu 1945 r. wyjechał do Krakowa, skąd został skierowany na Dolny Śląsk do dalszej pracy konspiracyjnej. Ujęty 8 czerwca 1946 r. w wyniku zeznań zatrzymanego kilka dni wcześniej kierownika Rejonu III. Przez krótki czas przebywał w PUBP w Jeleniej Górze, skąd został przetransportowany do Wydziału Śledczego WUBP we Wrocławiu.4 stycznia 1947 r. został skazany przez WSR we Wrocławiu na karę śmierci. 25 lutego Bierut zamienił karę śmierci na 15 lat pozbawienia wolności. Zwolniony 7 maja 1956 r.

01-08-2000 r. – zmarł Jerzy Karwowski ps. „Śmiały”

Urodził się w 1925 r. w ZWZ-AK od 1942 r. W 1943 r. przeszedł do NSZ. W 1945 r. dowodził rozbrojeniem posterunku MO w Rogienicach. Wiosną 1946 r. został szefem Pogotowia Akcji Specjalnej w Okręgu NZW „Bałtyk”. Od listopada organizował trasę przerzutów konspiratorów przez granice w Sudetach. Ujawnił się w 1947 r. Aresztowany 04.11.1948 r. W 1949 r. skazany na śmierć. Wyrok złagodzono do 15 lat więzienia. Wyszedł w 1955 r.

02-08-1978 r. – zmarł płk. Stanisław Sędziak ps. „Warta”

Urodził się 07.09.1913 r. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. Walczył na Lubelszczyźnie. Na początku 1940 r. przedostał się do Francji. Po jej klęsce w Wielkiej Brytanii. Cichociemny, zrzucony do kraju 3/4.09.1942 r. Od sierpnia 1945 r. komendant Okręgu Białystok Obywatelskiej Armii Krajowej. Aresztowany 04.01.1947 r. Skazany na śmierć 27.12.1947 r. Na mocy amnestii karę zmieniono na dożywocie. Wyszedł na wolność 29.04.1957 r. Odznaczony Krzyżem Walecznych i Orderem Virtuti Militari.

03-08-1910 r. – urodził się Stefan Pabiś ps. „Stefan”

Urodził się 07.09.1913 r. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. Walczył na Lubelszczyźnie. Na początku 1940 r. przedostał się do Francji. Po jej klęsce w Wielkiej Brytanii. Cichociemny, zrzucony do kraju 3/4.09.1942 r. Od sierpnia 1945 r. komendant Okręgu Białystok Obywatelskiej Armii Krajowej. Aresztowany 04.01.1947 r. Skazany na śmierć 27.12.1947 r. Na mocy amnestii karę zmieniono na dożywocie. Wyszedł na wolność 29.04.1957 r. Odznaczony Krzyżem Walecznych i Orderem Virtuti Militari.