Listopad

paz

01-11-1904 r. – w Gaczkowicach urodził się chor. Antoni Owczarek ps. „Zygadło”

W maju 1945 r. wstąpił do oddziału Narodowego Związku Zbrojnego pod dowództwem Adama Gomuły ps. „Beja”, gdzie pełnił funkcję kwatermistrza. Od listopada 1945 r. zastępca dowódcy oddziału NZZ Antoniego Sobola „Dołęgi”. Wiosną 1946 r. stworzył własny oddział, na terenie powiatu radomskiego. W czerwcu 1946 r. jego oddział wszedł do struktur Inspektoratu WiN por. Franciszka Jaskulskiego „Zagończyka”. Został zastępcą Obwodu Radomskiego WiN krypt. „PPS”. Po aresztowaniu „Zagończyka” w lipcu 1946 r. ponownie utworzył własny oddział. Ujawnił się w listopadzie, w grudniu został aresztowany. 23.05.1947 r. Wojskowy Sąd Rejonowy w Kielcach skazał go na karę śmierci, którą na mocy amnestii zamieniono na 15 lat więzienia. Zmarł 05.02.1950 r. w więzieniu w Rawiczu.

02-11-1945 r. – aresztowany został Lech Marciniak ps. „Mściciel”

Urodził się 24.01.1927 r. Przed wojną działał w harcerstwie. Od 1944 r. w AK. Brał udział w akcjach rozbrajania posterunków MO. Aresztowany. 22.02.1946 r. został skazany na karę śmierci w procesie pokazowym w Bydgoszczy. Pomimo próśb o ułaskawienie wyrok wykonano 29.05.1946 r. Miejsce pochówku nieznane.

02-11-1950 r. – na dożywocie skazana została ppor. Lidia Lwow ps. „Lala”

Urodziła się 14.11.1920 r. Od 12.08.1943 r. sanitariuszka w oddziale „Kmicica”, następnie w V Wileńskiej Brygadzie AK. Po rozwiązaniu Brygady przedostała się na tereny Białostockiego Okręgu AK. Szlak bojowy zakończyła z „Łupaszką”. Ukrywała się. 30.06.1948 r. aresztowana. Skazana na dożywocie. W 1956 r. wyszła z więzienia. Rok później resztę kary anulowano.

02-11-1950 r. – wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie na śmierć został skazany Zygmunt Szendzielarz ps. „Łupaszka”/h1>

Urodził się 03.12.1910 r. w Stryju. W 1939 r. walczył w Wileńskiej Brygadzie Kawalerii. 27.09.1939 r. trafił do niewoli sowieckiej, z której uciekł. W 1940 r. rozpoczął działalność konspiracyjną. W 1943 r. został skierowany do oddziału partyzanckiego „Kmicica”, który został rozbity przez sowiecką partyzantkę. Z niedobitków oddziału zorganizował V Wileńską Brygadę AK. Została ona częściowo rozbrojona przez Armię Czerwoną w Puszczy Grodzieńskiej 23.07.1944 r. W 1945 r. odtworzył Brygadę na terenie Polski. Aresztowany 30.06.1948 r. w Osielcu. 02.11.1950 r. Zamordowany w więzieniu 08.02.1951 r. Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari kl. V; pośmiertnie Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.x`x`

03-11-1944 r. – w Lublinie aresztowany został Franciszek Jaskulski ps. „Zagończyk”

Urodził się 16.09.1913 r. w Niemczech. Ochotnik w obronie Warszawy, w 68 pp. Dostał się do niewoli, skąd zbiegł w październiku. Czynny w konspiracji w Wielkopolsce. W 1942 r. uciekł na Lubelszczyznę. Był zastępcą ppor. Mariana Sikory. Walczył także z oddziałami AL. W okresie „Burzy” w ramach 2 kompanii 15. pp. walczył z Niemcami o Kurów i Końskowolę. W sierpniu 1944 r. szedł na pomoc Warszawie. Aresztowany i 08.01.1945 r. skazany na śmierć. 26.01.1945 r. wyrok zmieniono na 10 lat więzienia. Uciekł z więzienia na Wronkach. Powrócił na Lubelszczyznę; nawiązał kontakt z kpt. Marianem Bernaciakiem ps. „Orlik”. Otrzymał rozkaz zorganizowania struktur WiN na Kielecczyźnie. 26.07.1946 r. w Jedlni-Letnisko, po zdradzie bliskiego współpracownika, został aresztowany. 17.01.1947 r. Wojskowy Sąd Rejonowy w Kielcach skazał go na śmierć. Zamordowany został 19.02.1947 r. 06.12.1991 r. wyrok został unieważniony. Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.