Październik

paz

1-10-1939 r. – do konspiracji wstępuje mjr Witalis Brzeski ps. „Socha”

Urodził się 28.02.1894 r. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej i wojny obronnej 1939 r. Po wkroczeniu wojsk sowieckich pozostał w konspiracji. W grudniu 1944 r. został aresztowany przez NKWD i wywieziony do obozu, skąd został zwolniony w 1945 r. Po powrocie do kraju działał w WiN. Ze względów zdrowotnych nie prowadził aktywnej działalności konspiracyjnej. Ujawnił się w kwietniu 1947 r. Zmarł w Olsztynie w grudniu 1979 r. Odznaczony Orderem Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami

03-10- 1944 r. – w wyniku decyzji o kapitulacji powstania warszawskiego i pójściu do niewoli gen. Tadeusza Komorowskiego ps. „Bór” komendantem głównym Armii Krajowej został gen. Leopold Okulicki ps. „Niedźwiadek”

Urodził się 12.11.1898 r. w rolniczej rodzinie w Bratucicach. Żołnierz Legionów Polskich. Działacz Polskiej Organizacji Wojskowej. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. W 1939 r. bronił Warszawy. W Służbie Zwycięstwu Polski komendant Okręgu Łódzkiego, a następnie komendant okupacji sowieckiej Związku Walki Zbrojnej. Aresztowany przez NKWD. Po układzie Sikorski-Majski szef sztabu w Armii Polskiej w ZSRS. Cichociemny. Zastępca komendanta AK „Bora” Komorowskiego. Komendant organizacji NIE. Aresztowany przez NKWD w marcu 1945 r. w Pruszkowie. Sądzony w Moskwie w tzw. procesie szesnastu. Zamordowany (lub zmarł) w więzieniu na Łubiance w Moskwie prawdopodobnie 24 grudnia 1946 r.

04-10-1944 r. – do partyzantki wrócił Władysław Łukasiuk ps. „Młot”

Urodził się 16.02.1906 r. Od pierwszych miesięcy okupacji w konspiracji. Uczestniczył w zdobywaniu elementów rakiet V-1, V-2. Walczył w akcji „Burza”. Zagrożony aresztowaniem przez NKWD, Powrócił do partyzantki. Później w V Wileńskiej Brygadzie AK. Zginął 27.06.1949 r. w wyniku nieporozumienia w własnymi podkomendnymi

04-10-1994 r. – zmarł Bronisław Żeglin ps. „Ordon”

Urodził się 07.07.1910 r. Oficer służby stałej piechoty WP. W kampanii wrześniowej był dowódcą 2 kompanii ckm 52. pp. Ujęty przez sowiecką straż graniczną, został pozyskany do pracy w wywiadzie przeciw Niemcom. W AK od lipca 1942 r. Wiosną 1944 r. objął stanowisko szefa sztabu okręgu NIE. W grudniu 1945 r. wyjechał do Polski. Aresztowany przez UB 25.02.1956 r. Na mocy amnestii sąd umorzył sprawę 27.04.1956 r. Odznaczony m. in. Krzyżem Zasługi z Mieczami.
5

05-10-1951 r. – Józef Roman ps. „Ziuk” skazany został na dożywocie

Urodził się 01.06.1913 r. w Chełmie. Uczestniczył w bitwie nad Bzurą. Od 1940 r. działał w ZWZ Okręgu Lublin. W 1941 r. zorganizował na Wołyniu ekspozyturę wywiadu KG ZWZ. W Powstaniu Warszawskim dowodził kompanią „Ziuk”. W 1945 r. ujawnił się i wstąpił do WP. W listopadzie 1949 r., z powodu swej przeszłości, został zwolniony i przeniesiony do rezerwy. Aresztowany przez Informację Wojskową, orzeczone dożywocie zamieniono mu na 15 lat więzienia. 28.03.1956 r. warunkowo zwolniony. W 1989 r. został prezesem Tymczasowego Zarządu Okręgu Oddziału Zachodnio-Pomorskiego Stowarzyszenia Żołnierzy AK. Zmarł 14.11.2003 r. Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari kl. 5. Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Kawalerski, Oficerskim i Komandorskim Orderem Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej, Warszawskim Krzyżem Powstańczym.