Maj

01-05-1898 r. – w Stoczku w pow. lubelskim urodził się Władysław Goral

Biskup pomocniczy diecezji lubelskiej od 10 sierpnia 1938 r. Inicjator działań organizacji naukowych i społecznych w diecezji (m.in. Związek Kapłanów „Unitas”, Chrześcijańskie zjednoczenie Zawodowe RP, Chrześcijański Uniwersytet Robotniczy, Lubelskie Towarzystwo Dobroczynności). Aresztowany przez gestapo 17 listopada 1939 r. Od grudnia 1940 r. w obozie Sachsenhausen. Osadzony w pojedynczej celi został skazany na osamotnienie. Zastrzelony prawdopodobnie w lutym 1945 r. Papież Jan Paweł II ustanowił bpa Gorala błogosławionym męczennikiem 13 czerwca 1999 r.

02-05-1921 r. – wybuchło III powstanie śląskie, kierowane przez Wojciecha Korfantego

Urodził się 20 kwietnia 1873 r. w górniczej rodzinie w m. Sadzawka (obecnie Siemianowice Śląskie). Studiował we Wrocławiu i Berlinie. Od 1902 r. prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Katowicach. Członek Ligi Narodowej (1901-08), redaktor naczelny „Górnoślązaka”. Poseł do Reichstagu. Od 1905 r. wydawca gazety „Polak” w Katowicach. 1918-19 członek Naczelnej Rady Ludowej w powstaniu wielkopolskim. Dyktator III powstania śląskiego. W II RP poseł na Sejm, senator i członek rządu W. Witosa. W 1930 r. osadzony w twierdzy brzeskiej. Od 1935 r. na emigracji w Pradze. We Francji współtwórca Frontu Morges i Stronnictwa Pracy. W kwietniu 1939 r. wrócił do Polski – aresztowany. Zmarł 17 sierpnia 1939 r.

03-05-1892 r. – w Stanisławowie urodził się Stanisław Sosabowski, generał brygady Wojska Polskiego

Obrońca Warszawy w 1939 r., przez Węgry przedostał się do Francji, a następnie do Wielkiej Brytanii, dowódca 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej, odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem zasługi z Mieczami.

04-05-1982 – w Warszawie zmarł płk Jan Zientarski

Urodził się 24.10.1894 r. w Niegardowie. Przed I Wojną Światową działacz niepodległościowy. 23.08.1914 r. dołączył w Kielcach do Legionów Polskich. Dowodził 12. kompanią w 2 pp. II Brygady. Walczył z Ukraińcami oraz w wojnie polsko-bolszewickiej. We wrześniu 1939 r. dowodził oddziałem Wydzielonym 10. DP Armii „Łódź”. Przedostał się na Węgry – internowany. We wrześniu 1941 r. zbiegł do Budapesztu, zaangażował się w budowę Obozu Polski Walczącej. We współpracy z ZWZ zorganizował komórkę kurierską do kontaktu i przerzutu działaczy do kraju W listopadzie 1941 r. wrócił do kraju. Od marca 1944 r. komendant Okręgu Radomsko-Kieleckiego AK. W pierwszym półroczu 1946 r. współdziałał z II Zarządem Głównym WiN. Zwolennik politycznych form działania. 24.07.1946 r. aresztowany. 9.06.1947r. skazany na 3,5 roku więzienia. Zwolniony 26. 01.1950 r. W 1951 r. aresztowany i oskarżony fałszywie o współpracę z Niemcami. Śledztwo umorzono. W latach 50. I 60. Inwigilowany przez bezpiekę. Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości. Krzyż Walecznych przekazał na Jasną Górę.