Kwiecień

01-04-1950 r. – zamordowany został Kazimierz Chmielewski ps. „Rekin”.

Urodził się 23.08.1925r. W konspiracji od 14.08.1940 r. Od 1942 r. łącznik AK. Aresztowany przez NKWD, uciekł w maju 1945 r. i dołączył do V Wileńskiej Brygady AK. Od połowy kwietnia 1946 r. działał na Lubelszczyźnie i Podlasiu. 28.04.1946 r. został ciężko ranny. Ujawnił się 10.03.1947 r. w Katowicach. Został aresztowany 3.12.1948 r. Skazany w procesie pokazowym 27.09.1949 r. na dożywocie. W wyniku rewizji prokuratora sądzony ponownie w Białymstoku i 11.01.1950 r. skazany na śmierć. Wyrok wykonano.

01-04-1999 r. – zmarł Kazimierz Mirecki ps. „Kazimierz”.

Urodził się 4.10.1910. Od 1940 r. komendant Okręgu Rzeszowskiego Narodowo-Ludowej Organizacji Wojskowej. Po wkroczeniu sowietów nakazał przejście oddziałów NOW-AK do głębokiej konspiracji. Organizował łączność z władzami w Londynie. Aresztowany przypadkowo 15.08.1945 r. Zagrożony ponownym aresztowaniem, wyjechał z Polski.

02-04-1897 r. – urodził się Jan Pałubicki ps. „Janusz”.

Od 1919 r. służył w Wojsku Polskim. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. We wrześniu 1939 r. walczył z sowietami i Niemcami. Ciężko ranny, wzięty do niewoli niemieckiej. Po roku zwolniony jako inwalida wojenny. Od 1941r. działał w ZWZ. Od marca 1944 r. zagrożony aresztowaniem ukrywał się. Po rozwiązaniu AK pozostał w konspiracji. W sierpniu 1945 r. został zatrzymany przez UB. Zwolniony w 1947 r. Zmarł 6.10.1982 r. Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V kl., Medalem za Wojnę 1918-04-1921, Medalem Dziesięciolecia i Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami

02-04-1908 r. – urodził się Franciszek Kmita ps. „Mazepa”

Przed wojną ukończył Seminarium Nauczycielskie. Od 1944 r. związany z AK. Od 1945 r. utrzymywał kontakty z członkami oddziału „Szarego”. 10.02.1946 r. aresztowany przez bezpiekę. Skazany na 5 lat więzienia 25.07.1946 r. Już wtedy poważnie chorował. Rodzina starała się o zwolnienie. 23.12.1946 r. zmarł w więzieniu w Bydgoszczy. Zrehabilitowany w 1993 r.