paz

19-11-1917 r. – urodził się Stanisław Borodzicz, ps. „Wara”

Uczestnik kampanii wrześniowej. Od 1940 r. działał w konspiracji. Brał udział w wielu akcjach. Po ujawnieniu się w 1948 r. został aresztowany przez UB i skazany na 15 lat więzienia. 28.02.1955 r. zwolniony z więzienia. Zmarł 07.02.2007 r.

20-11-1955 r. – w Londynie zmarł premier Rządu RP Tomasz Arciszewski

Urodził się 14.11.1877 r. w Sierzchowach niedaleko Rawy Mazowieckiej. Robotnik fabryk Radomia i Sosnowca. Uczestnik strajków 1905 r. Od 1896 r. w Polskiej Partii Socjalistycznej. Działacz niepodległościowy. Więzień polityczny. Uczestnik zamachów na urzędników rosyjskich. Brał udział w akcji pod Bezdanami. Żołnierz Legionów Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. Poseł na Sejm RP. Od października 1939 r. szef konspiracyjnego PPS-WRN. Wielki przeciwnik Związku Sowieckiego. W operacji „Most III” w lipcu 1944 r. przetransportowany do Londynu. Po dymisji Mikołajczyka został w listopadzie 1944 r. premierem Rządu RP na Uchodźctwie. Protestował przeciw zagarnięciu przez sowiety Kresów Wschodnich. Zmarł w Londynie.

21-11-1950 r. – na 8-krotną karę śmierci skazany został Lucjan Minkiewicz ps. „Wiktor”

Urodził się 13.12.1918 r. Brał udział w wojnie obronnej 1939 r. Od marca 1940 r. w ZWZ-AK. Od stycznia 1944 r. w VI, a później w VI Wileńskiej Brygadzie AK. Po jej demobilizacji pozostał w terenie. Aresztowany 01.07.1948 r. wraz z żoną. Skazany na 8-krotną karę śmierci. Zamordowany 08.02.1951 r.

21-11-1987 r. – zmarła hm Eugenia Prauss ps. „Squaw”

Urodziła się 14.10.1905 r. Działaczka harcerska w Kielcach. Od września 1939 r. sanitariuszka w ramach Wojennego Pogotowia Harcerek, następnie w Izbie Matki i Dziecka oraz w szpitalu. Dowodziła zespołem harcerek, łączniczek, kolporterek prasy podziemnej. W lipcu 1944 r. w asyście dwóch harcerzy, przebranych za żandarmów, weszła do lokalu opieczętowanego przez gestapo i wydobyła ze skrytek radiostację i ważne dokumenty konspiracyjne. Za swoją działalność konspiracyjną i harcerską otrzymała Złoty Krzyż za Zasługi dla ZHP z Rozetą – Mieczami, Krzyż Armii Krajowej, Medal Za Wojnę Obronną 1939 oraz Krzyż Walecznych

22-11-1942 r. – aresztowany przez gestapo został mjr Jan Tabortowski ps. „Bruzda”

Urodził się 16.10.1906 r. Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r. W styczniu 1940 r. rozpoczął tworzenie konspiracji na Białostocczyźnie. Aresztowany przez gestapo i osadzony w więzieniu. 12.01.1943 r. uciekł z grupą akowców. Brał udział w akcji „Burza”. Aresztowany przez NKWD, zbiegł na początku 1945 r. i zaczął organizować konspirację w ramach AK Obywateli. Przeciwnik dekonspiracji. 25.03.1947 r. na wyraźny rozkaz przełożonych ujawnił się przed UBP. Zagrożony aresztowaniem ukrywał się. Zginął 23.08.1954 r. podczas zdobywania posterunku MO w Przytułach. Odznaczony Krzyżem Walecznych, Krzyżem Virtuti Militari V kl. i Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami
Użytkowników:
20
Artykułów:
64
Odsłon artykułów:
825484
Copyright © 2021 Bocheńscy Żołnierze Wyklęci. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.