gen. Jan Sadowski-Jagmin paz

17-11-1943 r. – do Polski zrzucony został mjr Hieronim Dekutowski ps. „Zapora”

Urodził się 09.24.1918 r. w Dzikowie. We wrześniu 1939 r. wyjechał do Lwowa, gdzie ochotniczo wstąpił do wojska. Internowany na Węgrzech, uciekł do Francji. Po jej klęsce ewakuował się do Wielkiej Brytanii, zgłosił chęć do pracy. Był w oddziale „Podkowy” na Zamojszczyźnie. W styczniu 1944 r. został szefem Kedywu inspektoratów Lublin i Puławy. Brał udział w akcji „Burza”. W sierpniu 1944 r. ruszył na pomoc Warszawie, ale nie przekroczył Wisły. Od stycznia 1945 r. na czele oddziału samoobrony. Od lipca 1945 r. nadzorował wszystkie oddziały leśne w Inspektoracie Lublin. W październiku 1945 r. próbował uciec na Zachód. Po ogłoszeniu amnestii w lutym 1947 r. zaczął ujawniać oddziały, czego zaprzestał po aresztowaniach. 16.09.1947 r. został zatrzymany w Nysie. Skatowany podczas śledztwa. W dniach 3-15.09.1948 r. sądzony i skazany na śmierć. Zamordowany w więzieniu w Warszawie 07.03.1949 r. 23.05.1994 r. wyrok unieważniono. Odznaczony Krzyżem Walecznych, Medalem Wojska, Krzyżem Orderu Virtuti Militari, Krzyżem WiN, Krzyżem AK, Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.

17-11-1948 r. – aresztowany został Romuald Rajs ps. „Bury”

Urodził się 20.11.1913 r. W czasie kampanii wrześniowej walczył w 85 pp. W konspiracji od 1939 r. W lipcu 1944 r. wziął udział w akcji wyzwolenia Wilna. W październiku 1944 r. dołączył do V Brygady Wileńskiej AK. Po rozformowaniu we wrześniu 1945 r. Brygady, nie złożył broni. Przeszedł do III Okręgu NZW. Po rozbiciu jego oddziału przez KBW w kwietniu 1947 r. otrzymał urlop. Został aresztowany i w pokazowym procesie skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 30.12.1950 r.

18-11-1892 r. - w Strzybniku pod Raciborzem na Śląsku, w zaborze pruskim urodził się Józef Gawlina

Generał dywizji Wojska Polskiego, biskup polowy, opiekun duchowy Polaków na emigracji.

18-11-1946 r. – na karę śmierci skazany został Feliks Gruberski ps. „Artur”

Urodził się 09.06.1911 r. W 1939 r. zmobilizowany do WP. Uczestnik kampanii wrześniowej. W konspiracji od 1940 r. Po aresztowaniach wśród AK wiosną 1942 r. utracił kontakty z dowództwem. W październiku 1945 r. nawiązał kontakt z KWP. Uczestnik wielu akcji. Aresztowany 11.05.1946 r. Skazany na karę śmierci. Zamordowany 31.01.1947 r

19-11-1885 r. - w Warszawie urodził się Kazimierz Sosnkowski

Generał broni Wojska Polskiego, założyciel Związku Walki Czynnej, minister spraw wojskowych II RP, minister w rządzie na emigracji, komendant główny Związku Walki Zbrojnej, Wódz Naczelny Polskich Sił Zbrojnych (1943-44).
Użytkowników:
20
Artykułów:
64
Odsłon artykułów:
825480
Copyright © 2021 Bocheńscy Żołnierze Wyklęci. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.