gen. Jan Sadowski-Jagmin paz

09-11-1948 r. – aresztowany został sierż. Jan Małolepszy ps. „Murat”

Urodził się w 1906 r. Żołnierz kampanii wrześniowej 1939 r. Na Wołyniu dostał się do niewoli sowieckiej. Po ucieczce z transportu wrócił w rodzinne strony. W konspiracji od 1940 r. Po wkroczeniu wojsk sowieckich utworzył w Okalewie posterunek MO. W kwietniu 1945 r. zdezerterował ze służby. Od grudnia 1945 r. w Konspiracyjnym Wojsku Polskim. W kwietniu 1946 r. aresztowany przez UB. Zwolniony po podpisaniu lojalki. Za zgodą przełożonych został w oddziale. Ponownie aresztowany. W zamian za obietnicę łagodnego wyroku, podjął współpracę. W marcu 1949 r. skazany na śmierć. Zmarł w więzieniu 14.03.1949 r. oficjalnie z przyczyn naturalnych.

09-11-1986 r. – zmarła Janina Oszast ps. „Jula”

Urodziła się 02.02.1908 r. Podczas okupacji niemieckiej była kierownikiem działu I ogólno-organizacyjnego Biura Informacji Propagandy Okręgu Kraków ZWZ-AK. Nauczycielka tajnego nauczania. Po rozwiązaniu AK w DSZ okręgu Kraków. Aresztowana w lipcu 1945 r. zwolniona na mocy amnestii. Ujawniła się w październiku 1945 r. W grudniu wznowiła działalność konspiracyjną w WiN jako łączniczka. We wrześniu 1946 r. zorganizowała 2 punkty przerzutowe dla wyjeżdżających nielegalnie za granicę. Aresztowana ponownie i skazana w październiku 1947 r. na 6 lat więzienia. 17.10.1949 r. zwolniona na mocy amnestii. W grudniu 1952 r. aresztowana ponownie i w 1954 r. skazana na 4 lata więzienia. Zwolniona warunkowo 11.12.1954 r. Odznaczona dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Złotą Odznaką ZNP, Srebrnym Krzyżem Zasługi

10-11-1942 r. – aresztowany przez Niemców został ppłk Rudolf Majewski ps „Roman”

Urodził się 08.09.1901 r. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej i wojny obronnej 1939 r. Podczas okupacji działacz konspiracji. Aresztowany przez Niemców, zwolniony z więzienia. W 1943 r. ukrywał się w Warszawie. Przeniesiony do Okręgu Łódź. Dowodził i uczestniczył w wielu akcjach. Ujawnił się w październiku 1945 r. Aresztowany 09.11.1946 r. Skazany na 7 lat więzienia. Na mocy amnestii karę złagodzono do 3,5 roku. Zamordowany w niewyjaśnionych okolicznościach 05.01.1949 r.

11-11-1906 r. – urodził się ppor. Stanisław Rożek ps. „Chmiel”

Od 1941 r. w konspiracji ZWZ-AK. Po rozwiązaniu AK w styczniu 1945 r. w strukturach konspiracji poakowskiej ROAK/DSZ/WiN. Odbudowywał struktury konspiracyjne. Aresztowany 12.08.1946 r. Skazany na karę śmierci 22.03.1947 r., zamienioną później na 15 lat więzienia. Na mocy amnestii karę zamieniono na 8 lat więzienia. W wyniku pogorszenia stanu zdrowia zwolniony z więzienia. Ciężko chory zmarł 04.01.1981 r.

11-11-1920 r. – urodził się Andrzej Jaworski ps. „Jędruś”

W styczniu 1945 r. włączył się w wyłapywanie niemieckich maruderów. W styczniu 1946 r. wstąpił do poakowskiego oddziału „Zemsta”. W listopadzie 1947 r. został dowódcą oddziału „Balon”. Brał udział w wielu akcjach. 07.08.1949 r. został otoczony przez KBW i funkcjonariuszy UB. Nie mając szans wyjścia z pułapki, po krótkiej walce popełnił samobójstwo, rozrywając się granatem
Użytkowników:
20
Artykułów:
64
Odsłon artykułów:
825462
Copyright © 2021 Bocheńscy Żołnierze Wyklęci. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.