gen. Jan Sadowski-Jagmin paz

08-11-1946 r. – aresztowany został Alfons Olejnik ps. „Roman”

Urodził się 05.03.1921 r. W 1941 r. wstąpił do Narodowej Organizacji Wojskowej. W sierpniu 1944 r. dołączył do 7. Dywizji Piechoty AK. Aresztowany w czerwcu 1945 r. przez UB i skazany na 4 lata więzienia. Po amnestii w listopadzie 1945 r. wyszedł na wolność. Zagrożony aresztowaniem wrócił do konspiracji. Rozpoczął działalność w KWP. W listopadzie 1946 r. nie mając kontaktu z innymi strukturami KWP, rozwiązał oddział. Aresztowany ponownie 08.11.1946 r. 09.01.1947 r. został skazany na karę śmierci, pozbawienia praw publicznych, praw honorowych na zawsze oraz przepadek całego mienia. Rozstrzelany 18.01.1947 r. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

08-11-1946 r. – aresztowany został mjr Jan Szatkowski ps. „Kowal”

Urodził się 23.01.1907 r. Mieszkał w Radomiu i Lublinie. Działał w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży Akademickiej „Odrodzenie”. Aktywny w harcerstwie i ruchu sokolim. Był dowódcą kompanii zwiadu. We wrześniu 1939 r. został ciężko ranny na Lubelszczyźnie. 29.10.1939 r. został jeńcem wojennym. Komendant Okręgu Lublin WiN. Aresztowany w Warszawie. Skazany w 1948 r. na karę śmierci, zamienioną na 7 lat więzienia. Wyszedł na wolność w 1954 r. Zmarł 08.09.1988 r.

08-11-1947 r. – zmarł Bolesław Monne ps. „Konrad”

Urodził się w Mostach 02.03.1912 r. Od 1942 r. należał do AK. Od 1944 r. działał w komórce legalizacyjnej w ramach lwowskiej siatki „Nie”. W 1945 r. ewakuował się do Krakowa a następnie do Wrocławia. W latach 1946-47 działał w komórce legalizacyjnej eksterytorialnego Okręgu Lwów AK – WiN. Udostępnił swoje mieszkanie działaczom konspiracyjnym. 27.09.1947 r. został aresztowany przez WUBP we Wrocławiu. Poddany brutalnemu śledztwu, torturowany. Znaleziono go powieszonego w pojedynczej celi. Ciała przez dłuższy czas nie chciano wydać rodzinie

08-11-1995 r. – w Płocku zmarł mjr Władysław Kołaciński ps. „Żbik”

Urodził się w Piekarach 10.03.1911 r. W 1939 r. służył w szeregach Lądowej Obrony Wybrzeża. Trafił do niewoli niemieckiej, z której uciekł w listopadzie. Od 08.08.1940 r. w NOW. W grudniu 1942 r. komendant komórki dywersyjnej w Częstochowie. Od marca 1943 r. działał w NSZ. Aresztowany w lipcu 1943 r. zbiegł z transportu do Oświęcimia. Kierownik Okręgowy Akcji specjalnej w Okręgu Częstochowa. Od września 1943 r. dowodził oddziałem partyzanckim. Od 09.06.1944 r. służył w 204 pp Ziemi Kieleckiej NZS i Brygady Świętokrzyskiej. Dowodził I batalionem Pułku Jasnogórskiego. Od kwietnia do lipca 1945 r. dowodził oddziałem w pow. piotrkowskim. Przedostał się do 2 Korpusu gen. Andersa. Służył w batalionie w Macerata i kompaniach wartowniczych w amerykańskiej strefie okupacyjnej Niemiec. Zamieszkał w USA.

09-11-1946 r. – aresztowany został ppłk Rudolf Majewski ps. „Roman”

09-11-1946 r. – aresztowany został ppłk Rudolf Majewski ps. „Roman” Urodził się 08.09.1901 r. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej i wojny obronnej 1939 r. Podczas okupacji działacz konspiracji. 10.11.1942 r. aresztowany przez Niemców, zwolniony z więzienia. W 1943 r. ukrywał się w Warszawie. Przeniesiony do Okręgu Łódź. Dowodził i uczestniczył w wielu akcjach. Ujawnił się w październiku 1945 r. Aresztowany. Skazany na 7 lat więzienia. Na mocy amnestii karę złagodzono do 3,5 roku. Zamordowany w niewyjaśnionych okolicznościach 05.01.1949 r.
Użytkowników:
20
Artykułów:
64
Odsłon artykułów:
825457
Copyright © 2021 Bocheńscy Żołnierze Wyklęci. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.