gen. Jan Sadowski-Jagmin paz

04-11-1925 r. – w Nadarzynie urodził się Karol Łoniewski ps. „Lew”

W okresie okupacji niemieckiej należał do AK. W czasie Powstania Warszawskiego został odznaczony Krzyżem Walecznych, za przeniesienie meldunku z oblężonego Śródmieścia na Pragę i przepłynięcie Wisły wpław. 19.09.1944 r. został osadzony w obozie Modlin, gdzie przebywał do Bożego Narodzenia. Zbiegł z obozu. Od 1945 r. żołnierz oddziału „Smreka”. Od sierpnia 1947 r. należał do grupy „Orlicza”. Aresztowany 18.02.1948 r. 31.07.1948 r. skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Kielcach na karę śmierci. Zamordowany 24.09.1948 r. w Lasach Chęcińskich.

04-11-1946 r. – aresztowany został ppłk Stefan Musiałek ps. „Łowicki”

Urodził się 04.08.1896 r. Członek Drużyn Strzeleckich. Od 04.08.1914 r. w I kompanii I Pułku Legionów Polskich. Od 1918 r. w Wojsku Polskim. Żołnierz zawodowy m. in. w Korpusie Ochrony Pogranicza. Od listopada 1939 r. w SZP-ZWZ. Organizował lądowania samolotów alianckich w ramach akcji „Most II” i „Most III”. Po akcji „Burza” ukrywał się. Zmarł 13.07.1986 r.

04-11-1948 r. – aresztowany zostaje Jerzy Karwowski ps. „Śmiały”

Urodził się w 1925 r. W ZWZ-AK od 1942 r. W 1943 r. przeszedł do NSZ. W 1945 r. dowodził rozbrojeniem posterunku MO w Rogienicach. Wiosną 1946 r. został szefem Pogotowia Akcji Specjalnej w Okręgu NZW „Bałtyk”. Od listopada organizował linię przerzutów konspiratorów przez granicę w Sudetach. Ujawnił się w 1947 r. Aresztowany. W 1949 r. skazany na śmierć. Wyrok złagodzono do 15 lat więzienia. Wyszedł w 1955 r. Zmarł 1.08.2000 r.

05-11-1945 r. - aresztowany został płk Jan Rzepecki ps. „Prezes”

Urodzony 29.01.1899 r. W maju 1926 r. walczył przeciw zamachowi Józefa Piłsudskiego. Podczas kampanii wrześniowej 1939 r. w Armii „Kraków”. Od października 1939 r. w Służbie Zwycięstwu Polski, Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. Po Powstaniu Warszawskim w obozie jenieckim. 02.09.1945 r. utworzył polityczną konspirację Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, której był pierwszym prezesem. Aresztowany 05.11.1945 r. W 1947 r. skazany na 8 lat więzienia; na mocy amnestii zwolniony. Ponownie aresztowany w 1949 do 1954 r. Zmarł 28.04.1983 r. w Warszawie.

05-11-1945 r. – aresztowany został płk Jan Szczurek-Cergowski ps. „Sławbor”

Urodził się 22.12.1897 r. W 1914 r. w Leginach Polskich. Żołnierz WP. W 1939 r. walczył pod Iłżą. Po nieudanych próbach ucieczki na Zachód w konspiracji na Zamojszczyźnie. Od 1941 r. w konspiracji. Walczył w Powstaniu Warszawskim. Po powstaniu w konspiracji. Aresztowany. Skazany na 7 lat więzienia 03.02.1947 r. - wyszedł 2 dni po wyroku. Aresztowany ponownie we wrześniu 1950 r. i skazany na 15 lat więzienia. Zwolniony 30.04.1956 r. W roku 1957 r. zrehabilitowany. Zmarł w Warszawie w 1972 r.
Użytkowników:
20
Artykułów:
64
Odsłon artykułów:
825497
Copyright © 2021 Bocheńscy Żołnierze Wyklęci. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.