Drukuj
Odsłony: 12432

 

01-08-1952 r. – aresztowany zostaje mjr Stefan Wyrzykowski ps. „Podbiał”

Urodził się 21.04.1916 r. Walczył we wrześniu 1939 r. We wrześniu 1939 r. wstąpił do Organizacji Wojskowej, Komendant Obwodu Biała Podlaska i Siedlce. Od listopada 1943 r. tworzył oddział osłony radiostacji KG AK. Od września 1944 r. komendant Obwodu AK Biała Podlaska. W grudniu 1944 r. aresztowany przez „Smiersz”. Zwolniony ukrywał się. W 1946 r. przedostał się do Sztokholmu. Powrócił do kraju by organizować kanał przerzutowy. Ujawnił się na mocy amnestii w kwietniu 1947 r. Aresztowany, skazany 25.03.1954 r. na 12 lat więzienia. Zwolniony 14.05.1956 r.  

01-08-1985 r. - zmarł Bolesław Tomaszewski ps. „Ostroga”

Urodził się 06.09.1909 r. w Jeziornej. We wrześniu 1939 r. walczył nad Narwią i Bugiem. Związany z konspiracją lwowską. Intensywnie poszukiwany przez sowieckie służby specjalne, musiał opuścić Lwów. W sierpniu 1945 r. wyjechał do Krakowa, skąd został skierowany na Dolny Śląsk do dalszej pracy konspiracyjnej. Ujęty 8 czerwca 1946 r. w wyniku zeznań zatrzymanego kilka dni wcześniej kierownika Rejonu III. Przez krótki czas przebywał w PUBP w Jeleniej Górze, skąd został przetransportowany do Wydziału Śledczego WUBP we Wrocławiu.4 stycznia 1947 r. został skazany przez WSR we Wrocławiu na karę śmierci. 25 lutego Bierut zamienił karę śmierci na 15 lat pozbawienia wolności. Zwolniony 7 maja 1956 r. 

01-08-2000 r. – zmarł Jerzy Karwowski ps. „Śmiały”

Urodził się w 1925 r. w ZWZ-AK od 1942 r. W 1943 r. przeszedł do NSZ. W 1945 r. dowodził rozbrojeniem posterunku MO w Rogienicach. Wiosną 1946 r. został szefem Pogotowia Akcji Specjalnej w Okręgu NZW „Bałtyk”. Od listopada organizował trasę przerzutów konspiratorów przez granice w Sudetach. Ujawnił się w 1947 r. Aresztowany 04.11.1948 r. W 1949 r. skazany na śmierć. Wyrok złagodzono do 15 lat więzienia. Wyszedł w 1955 r.

02-08-1978 r. – zmarł płk. Stanisław Sędziak ps. „Warta”

Urodził się 07.09.1913 r. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. Walczył na Lubelszczyźnie. Na początku 1940 r. przedostał się do Francji. Po jej klęsce w Wielkiej Brytanii. Cichociemny, zrzucony do kraju 3/4.09.1942 r. Od sierpnia 1945 r. komendant Okręgu Białystok Obywatelskiej Armii Krajowej. Aresztowany 04.01.1947 r. Skazany na śmierć 27.12.1947 r. Na mocy amnestii karę zmieniono na dożywocie. Wyszedł na wolność 29.04.1957 r. Odznaczony Krzyżem Walecznych i Orderem Virtuti Militari.

03-08-1910 r. – urodził się Stefan Pabiś ps. „Stefan”

Urodził się 07.09.1913 r. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. Walczył na Lubelszczyźnie. Na początku 1940 r. przedostał się do Francji. Po jej klęsce w Wielkiej Brytanii. Cichociemny, zrzucony do kraju 3/4.09.1942 r. Od sierpnia 1945 r. komendant Okręgu Białystok Obywatelskiej Armii Krajowej. Aresztowany 04.01.1947 r. Skazany na śmierć 27.12.1947 r. Na mocy amnestii karę zmieniono na dożywocie. Wyszedł na wolność 29.04.1957 r. Odznaczony Krzyżem Walecznych i Orderem Virtuti Militari.

03-08-1946 r. – aresztowany został Marian Warda ps. „Polakowski”

Urodził się 07.09.1913 r. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. Walczył na Lubelszczyźnie. Na początku 1940 r. przedostał się do Francji. Po jej klęsce w Wielkiej Brytanii. Cichociemny, zrzucony do kraju 3/4.09.1942 r. Od sierpnia 1945 r. komendant Okręgu Białystok Obywatelskiej Armii Krajowej. Aresztowany 04.01.1947 r. Skazany na śmierć 27.12.1947 r. Na mocy amnestii karę zmieniono na dożywocie. Wyszedł na wolność 29.04.1957 r. Odznaczony Krzyżem Walecznych i Orderem Virtuti Militari.

03-08-1946 r. – w trybie doraźnym odbyła się rozprawa Danuty Siedzik ps. „Inka” przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Gdańsku

Urodziła się 09.12.1928 r. w Głuszczewinie. W grudniu 1943 r. zaprzysiężona w AK. 06.06.1945 r. aresztowana za współpracę z „bandami leśnymi”. Odbita przez patrol V Wileńskiej Brygady AK. Została sanitariuszką. Walczyła w szwadronach por. Jana Mazura „Piasta” i por. Mariana Plucińskiego „Mścisława”. W styczniu 1946 r. została sanitariuszką i łączniczką w szwadronie ppor. Zdzisława Badochy „Żelaznego”. Brała udział w wielu akcjach oddziału, budząc uznanie ofiarnością i poświęceniem. Wysłana do Gdańska przez dowódcę szwadronu por. Olgierda Christę ps. „Leszek”, została aresztowana nocą 19/20.07.1946 r. Podczas ciężkiego przesłuchania nie wydała żadnego ze znanych adresów konspiracyjnych. Oskarżono ją o mordowanie rannych i nakłanianie do egzekucji. Wyrok śmierci wykonano 28.08.1946 r. Pochowana w gdańskim cmentarzu garnizonowym.

03-08-1950 r. – na śmierć skazany został Wiktor Stryjewski ps. „Cacko”

Urodził się 01.09.1916 r. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. W czasie okupacji niemieckiej żołnierz AK. Po wkroczeniu Sowietów pozostał w konspiracji. Uczestniczył w wielu akcjach przeciwko UB, MO i członkom PPR. Aresztowany 08.02.1949 r. Został skazany na 38-krotną karę śmierci. Wyrok wykonano 18.01.1951 r.

04-08-1896 r. – urodził się ppłk Stefan Musiałek ps. „Łowicki”

Członek Drużyn Strzeleckich. Od 04.08.1914 r. w I kompanii I Pułku Legionów Polskich. Od 1918 r. w Wojsku Polskim. Żołnierz zawodowy, m. in. w Korpusie Ochrony Pogranicza. Od listopada 1939 r. w SZP-ZWZ. Organizował lądowania samolotów alianckich w ramach akcji „Most II” i „Most III”. Po akcji „Burza” ukrywał się. Aresztowany 04.11.1946 r. Zmarł 13.07.1986 r.

05-08-1955 r. – zamordowany został Ludwik Danielak ps. „Szatan”

Urodził się 04.04.1923 r. W kwietniu 1945 r. został powołany do służby w Wojsku Polskim, skąd zdezerterował. W połowie 1946 r. wstąpił do Konspiracyjnego Wojska Polskiego. W listopadzie 1947 r. został dowódcą oddziału. Od sierpnia 1948 r. dowódca oddziału „Trybuna”. W lipcu 1949 r. jego oddział został rozbrojony przez UB. 04.03.1954 r. aresztowany. Skazany na karę śmierci 11.01.1955 r.

05-08-1996 r. – zmarła Bronisława Borowska ps. „Żaki”

Urodziła się 06.12.1922 r. Łączniczka Oddziału VI BiP Komendy Głównej AK. Brała udział w Powstaniu Warszawskim. W lutym 1945 r. aresztowana przez sowiecki kontrwywiad, zwolniona po przesłuchaniu. W czerwcu 1945 r. wstąpiła do WiN. Przewoziła dokumenty do Warszawy. Jej mieszkanie było punktem kontaktowym. 17.07.1946 r. została aresztowana. 18.02.1947 r. skazana na 10 lat więzienia. Zwolniona warunkowo w 1954 r. Odznaczona Krzyżem Walecznych i Złotym Krzyżem Zasługi.

05-08-2010 r. – zmarła Janina Wasiłojć-Smoleńska ps. „Jachna”

Urodziła się 07.02.1926 r. w majątku Tarkowszczyzna na Litwie. W partyzantce sanitariuszka: w oddziale „Kmicica”, brygadzie „Łupaszki”, kompani „Zagończyka”. Po wkroczeniu Sowietów – internowana w obozie w Miednikach Królewskich. Więziona na Łukiszkach w Wilnie. W 1946 r. nawiązała kontakt z „Zagończykiem”. Jej mieszkanie było punktem kontaktowym, a ona sama aranżowała akcje propagandowe. W maju 1945 r. zagrożona aresztowaniem wstąpiła do szwadronu por. Leona Smoleńskiego „Zeusa”. Brała udział we wszystkich akcjach oddziału. W styczniu 1947 r. aresztowana. 08.03.1949 r. skazana na dwukrotną karę śmierci, zamienioną na mocy amnestii na 15 lat więzienia. Zwolniona w 1956 r. Do 1989 r. inwigilowana wraz z mężem i prześladowana przez bezpiekę.

06-08-1943 r. - w Palestynie gen. Bronisław Duch obejmuje dowództwo w 3 Dywizji Strzelców Karpackich

Urodził się w 1896 r. Żołnierz Legionów Polskich, walczył na Bukowinie i pod Rarańczą. Dowódca batalionu w wojnie polsko-bolszewickiej. W XX-leciu międzywojennym dowódca pułków piechoty. W kampanii wrześniowej dowódca 39 Rezerwowej Dywizji Piechoty, w składzie Armii „Lublin”. Przedostał się do Francji – dowódca 1 Dywizji Grenadierów. Od połowy 1942 r. dowódca 1 Brygady Strzelców I Korpusu Polskiego w Szkocji. W 1943 r. dowódca 3 Dywizji Strzelców Karpackich w Palestynie w II Korpusie. Z 3 DSK w maju 1944 r. zdobył wzgórze 593 i klasztor na Monte Cassino. Brał udział w bitwie o Ankonę i Bolonię. Zmarł w 1980 r. Pochowany na polskim cmentarzu pod Monte Cassino.

07-08-1944 r. - rozpoczęła się bitwa pod Falaise, stoczona w ramach operacji Overlord

07-08-1944 r. - rozpoczęła się bitwa pod Falaise, stoczona w ramach operacji Overlord, doprowadziła do przełamania obrony niemieckiej w północnej Francji. Znaczącą rolę odegrała w niej 1 Dywizja Pancerna pod dowództwem generała Stanisława Maczka, wchodząca w skład II Korpusu Kanadyjskiego.

07-08-1949 r. – popełnił samobójstwo Andrzej Jaworski ps. „Jędruś” ”

Urodził się 11.11.1920 r. W styczniu 1945 r. włączył się w wyłapywanie niemieckich maruderów. W styczniu 1946 r. wstąpił do poakowskiego oddziału „Zemsta”. W listopadzie 1947 r. został dowódcą oddziału „Balon”. Brał udział w wielu akcjach. Został otoczony przez KBW i funkcjonariuszy UB. Nie mając szans wyjścia z pułapki, po krótkiej walce popełnił samobójstwo, rozrywając się granatem. 07-08-1952 r. – zabity został Jan Kmiołek ps. „Wir” Urodzony w 1919 r. Od 1941 r. ZWZ-AK. Dwukrotnie aresztowany przez Niemców. Po 1945 r. kontynuował działalność konspiracyjną w ROAK i w WiN. Uczestniczył w wielu akcjach. Ujawnił się w 1947 r., kilka tygodni później wznowił działalność konspiracyjną. Do 1951 r. zorganizował bardzo mocno rozbudowaną siatkę konspiracyjną. Po półrocznym rozpracowywaniu przez UB został aresztowany. Skazany na 28-krotną karę śmierci.

07-08-1952 r. – zabity został Jan Kmiołek ps. „Wir

Urodzony w 1919 r. Od 1941 r. ZWZ-AK. Dwukrotnie aresztowany przez Niemców. Po 1945 r. kontynuował działalność konspiracyjną w ROAK i w WiN. Uczestniczył w wielu akcjach. Ujawnił się w 1947 r., kilka tygodni później wznowił działalność konspiracyjną. Do 1951 r. zorganizował bardzo mocno rozbudowaną siatkę konspiracyjną. Po półrocznym rozpracowywaniu przez UB został aresztowany. Skazany na 28-krotną karę śmierci.

08-08-1940 r. – mjr Władysław Kołaciński, ps. „Żbik”

Urodził się w Piekarach 10.03.1911 r. W 1939 r. służył w szeregach Lądowej Obrony Wybrzeża. Trafił do niewoli niemieckiej, z której uciekł w listopadzie. W grudniu 1942 r. komendant komórki dywersyjnej w Częstochowie. Od marca 1943 r. działał w NSZ. Aresztowany w lipcu 1943 r., zbiegł z transportu do Oświęcimia. Kierownik Okręgowy Akcji specjalnej w Okręgu Częstochowa. Od września 1943 r. dowodził oddziałem partyzanckim. Od 09.06.1944 r. służył w 204 pp Ziemi Kieleckiej NSZ i Brygady Świętokrzyskiej. Dowodził I batalionem Pułku Jasnogórskiego. Od kwietnia do lipca 1945 r. dowodził oddziałem w pow. piotrkowskim. Przedostał się do 2 Korpusu gen. Andersa. Służył w batalionie w Macerata i kompaniach wartowniczych w amerykańskiej strefie okupacyjnej Niemiec. Zamieszkał w USA. Zmarł 08.11.1995 r. w Płocku.

08-08-1946 r. – na śmierć skazany został Henryk Chabiera ps. „Korzeń”

Urodził się 27.01.1912 r. W wojnie obronnej 1939 r. w 22 pp. W czasie okupacji niemieckiej w AK. W latach 1944-45 pełnił służbę wojskową w 3 Dywizji Przeciwlotniczej. W 1945 r. za udział w walce o Wrocław otrzymał brązowy medal Zasłużony na Polu Chwały. Po powrocie z wojska wstąpił do PSL. 07.07.1946 r. wstąpił do oddziału „Jędrusia”. 22.07.1946 r. w Chlebnie aresztowany przez bezpiekę. Wraz z kolegami z oddziału skazany na śmierć w procesie pokazowym. Zamordowany 04.09.1946 r. Zrehabilitowany w 1993 r.

09-08-1912 r. – urodził się mjr Ludwik Marszałek ps. „Michał”

Oficer piechoty i lotnictwa WP. W kampanii wrześniowej wzięty do niewoli niemieckiej, z której zbiegł w październiku 1939 r. Pierwszy komendant i organizator Placówki ZWZ-AK Brzeziny. Uczestnik wielu akcji bojowych. Od jesieni 1944 r. poszukiwany przez radziecki kontrwywiad. Zagrożony aresztowaniem przeniesiony w październiku 1946 r. na Dolny Śląsk, gdzie odbudowywał struktury WiN. Aresztowany 12.12.1947 r. Został skazany na karę śmierci 10.08.1948 r. Rozstrzelany 27.11.1948 r.

10-08-1948 r. – na karę śmierci skazany został Władysław Cisek ps. „Rom”

Urodził się 02.06.1921 r. We wrześniu 1939 r. ochotnik w baonie saperów we Lwowie. W sierpniu 1945 r. wrócił do Polski. Działał w Polskiej Partii Socjalistycznej. Od kwietnia 1946 r. konspirator w Wydziale Informacji Okręgu Wrocławskiego Zrzeszenia WiN. Kolportował pismo Obszaru Południowego WiN „Orzeł Biały”. Opracowywał comiesięczne informacje z Okręgu dla zarządu WiN. Był autorem wielu artykułów do pisma WiN. Został Aresztowany 15.12.1947 r. Skazany na śmierć. Wyrok wykonano.

10-08-1948 r. – zmarł w szpitalu płk Anatol Sawicki ps. „Cybulski”

Urodził się w Odessie 14.10.1897 r. Po 1918 r. w Wojsku Polskim; walczył w wojnie polsko-bolszewickiej i kampanii wrześniowej. Od maja 1941 r. przez rok komendant Obwodu Krasnystaw; do września 1942 r. – komendant Obwodu Chełm. Od stycznia 1943 r. do lipca 1944 r. – inspektor Inspektoratu Południowego Bóbrka w Okręgu Lwów AK. Bronił polskie wsie przed UPA. Od grudnia 1945 r. – komendant Okręgu Lwów „Nie”. Przeprowadził ewakuację żołnierzy lwowskich z ZSRR. Od 1946 r. w Lubaniu Śląskim. Komendant eksterytorialny Okręgu Lwowskiego AK-WiN. Aresztowany 16.03.1948 r. Przeszedł brutalne śledztwo. Skatowany podczas przesłuchania z 8/9.08.1948 r. wyskoczył z III piętra budynku UB we Wrocławiu. W 1965 r. uniewinniony przez sąd we Wrocławiu. Odznaczony Virtuti Militari kl. V, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Niepodległości, Srebrnym Krzyżem Zasługi; pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

11-08-1892 r. - w Błoniu w powiecie kutnowskim urodził się Władysław Anders

Generał broni Wojska Polskiego, twórca i dowódca Polskich Sił Zbrojnych w ZSRS, Armii Polskiej na Wschodzie, II Korpusu Polskiego w bitwie o Monte Cassino i o Ankonę, Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych w latach 1944-45, następca Prezydenta RP w latach 1950-54.

11-08-1944 r. - gen. Stanisław Rostworowski został aresztowany przez gestapo

W czasie kampanii wrześniowej obrońca Warszawy, po kapitulacji przebywał w Paryżu, otrzymał stanowisko komendanta bazy przerzutowej i wicekonsula RP w Bukareszcie, aktywnie działał tam na rzecz Polski, później pełnił taką samą funkcję w Budapeszcie, należał tam też do konspiracji, a w 1942 r. został przeniesiony z powrotem do Ojczyzny i przydzielony do pracy w AK, gdzie pełnił kilka funkcji dowódczych. Podczas przesłuchania przez gestapo został zamordowany 12.08.1944 r.

12-08-1943 r. – sanitariuszką została ppor. Lidia Lwow ps. „Lala”

Urodziła się 14.11.1920 r. Sanitariuszka w oddziale „Kmicica”, następnie w V Wileńskiej Brygadzie AK. Po rozwiązaniu V Brygady przedostała się na tereny Białostockiego Okręgu AK. Szlak bojowy zakończyła z „Łupaszką”. Ukrywała się. 30.06.1948 r. aresztowana. Skazana 2.11.1950 r. na dożywocie. W 1956 r. wyszła z więzienia. Rok później resztę kary anulowano. >

12-08-1946 r. – aresztowany został ppor. Stanisław Rożek ps. „Chmiel”

Urodził się 11.11.1906 r. Od 1941 r. w konspiracji ZWZ-AK. Po rozwiązaniu AK w styczniu 1945 r. w strukturach konspiracji poakowskiej ROAK/DSZ/WiN. Odbudowywał struktury konspiracyjne. Aresztowany. 22.03.1947 r. skazany na karę śmierci, zamienioną później na 15 lat więzienia. Na mocy amnestii karę zmieniono na 8 lat więzienia. W wyniku pogorszenia stanu zdrowia zwolniony z więzienia. Ciężko chory zmarł 4.01.1981 r.

13-08-1949 r. – ks. Władysław Gurgacz ps. „Ojciec” skazany został na karę śmierci

Urodził się w 1914 r. w Jabłonicy Polskiej. W 1931 r. wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. W 1942 r. otrzymał święcenia kapłańskie. W 1945-47 był kapelanem szpitalnym w Gorlicach, 1947-1948 u sióstr służebniczek w Krynicy. Od 1948 r. był kapelanem w obozie leśnym „Żandarmeria” Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej. W lipcu 1948 r. został usunięty z zakonu jezuitów za opuszczenie stanowiska kapelana. Zatrzymany po nieudanym napadzie jego oddziału na bank w Krakowie 02.07.1949 r. Wyrok wykonano 14.11.1949 r. w więzieniu przy ul. Montelupich w Krakowie. Oczyszczony z zarzutów w 1992 r. Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

14-08-1940 r. – do konspiracji przystąpił Kazimierz Chmielewski ps. „Rekin”

Urodził się 23.08.1925 r. W konspiracji od 1940 r. Od 1942 r. łącznik AK. Aresztowany przez NKWD, uciekł w maju 1945 r. i dołączył do V Wileńskiej Brygady AK. Od połowy kwietnia 1946 r. działał na Lubelszczyźnie i Podlasiu. 28.04.1946 r. został ciężko ranny. Ujawnił się 10.03.1947 r. w Katowicach. Został aresztowany 3.12.1948 r. Skazany w procesie pokazowym 27.09.1949 r. na dożywocie. W wyniku rewizji prokuratora sądzony ponownie w Białymstoku i 11.01.1950 r. skazany na śmierć. Zamordowany 01.04.1950 r.

15-08-1893 r. - we wsi Kamienna Stara urodził się Nikodem Sulik, generał brygady Wojska Polskiego

Nikodem Sulik, generał brygady Wojska Polskiego Żołnierz września, dowódca 5 Kresowej Dywizji Piechoty w Armii Polskiej na Wschodzie, a następnie w II Korpusie Polskim dowodził jednostką w kampanii włoskiej, uczestnik walk pod Monte Casino

15-08-1945 r. – aresztowany został Kazimierz Mirecki ps. „Kazimierz”.

Urodził się 10.04.1910 r. Od 1940 r. komendant Okręgu Rzeszowskiego Narodowo-Ludowej Organizacji Wojskowej. Po wkroczeniu Sowietów nakazał przejście oddziałów NOW-AK do głębokiej konspiracji. Organizował łączność z władzami w Londynie. Przypadkowo aresztowany i zwolniony. Zagrożony ponownym aresztowaniem wyjechał z Polski. Zmarł 1.04.1999

15-08-1973 r. - w szpitalu Mabledon zmarł Marian Kukiel, generał dywizji Wojska Polskiego

Generał dywizji Wojska Polskiego Brał udział w obronie Lwowa w czasie kampanii wrześniowej, dowódca I Korpusu Polskiego w Szkocji, minister obrony narodowej w rządzie na uchodźstwie, po wojnie działacz emigracyjny. Otrzymał Srebrny Krzyż Orderu Wojennego Virtuti Militari, a także wiele innych odznaczeń. Został pochowany na cmentarzu Kensal Green w Londynie.

16-08-1893 r. - w Odessie urodził się Ludwik Kmicic-Skrzyński, generał brygady Wojska Polskiego

Uczestnik kampanii wrześniowej, żołnierz II Korpusu Polskiego, odznaczony Srebrnym Krzyżem VM, Krzyżem Niepodległości, Polonia Restituta 4 kl., dziewięciokrotnie Krzyżem Walecznych oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

16-08-1957 r. – zwolniony z więzienia został Karol Kostecki ps. „Kis”

Urodził się 27.02.1917 r. Po kapitulacji w 1939 r. trafił do niewoli. Uciekł w styczniu 1940 r. Aresztowany przez NKWD i osadzony we Lwowie. Po wyjściu na wolność w październiku 1940 r. nawiązał współpracę z ZWZ we Lwowie. Przeniósł się do Warszawy. Tworzył struktury konspiracyjne. Uczestniczył w akcji „Burza”. Aresztowany 07.01.1947 r. przez UB. 29.07.1947 r. skazany na 6-krotną karę śmierci, zamienioną na mocy amnestii na 15 lat więzienia. W 1957 r. zwolniony z więzienia. 16.09.1992 r. Sąd w Rzeszowie unieważnił wyrok z 1947 r. Zmarł 14.01.1998 r.

17-08-1946 r. – na karę śmierci zostaje skazany sierż. Paweł Heczko ps. „Edek

Urodził się 20.11.1906 r. W latach 1943-44 działał w oddziale AK. Od marca 1946 r. został komendantem nowo utworzonej KP KWP oddziału „Wędrowiec”. Od lipca 1946 r. przeprowadził szereg akcji likwidacyjnych i dywersyjnych. Przeszedł całkowicie na tereny Śląska Cieszyńskiego i prawdopodobnie dołączył do NSZ. Aresztowany 14.07.1946 r. Został skazany na śmierć. Wyrok wykonano 29.08.1946 r. Ciała nie odnaleziono.

17-08-1957 r. – zmarł płk. Przemysław Nakoniecznikoff-Klukowski ps. „Błyskawica”

Urodził się 13.06.1896 r. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Uczestnik kampanii wrześniowej. Po rozbiciu jego dywizji trafił do niewoli niemieckiej. 20.04.1940 r. uciekł z obozu jenieckiego. Przedostał się na Bliski Wschód, gdzie wstąpił do oddziałów polskich. 29.03.1944 r. wstąpił do AK. 22.09.1944 r. został zrzucony jako cichociemny na terytorium Polski. Po rozwiązaniu AK pozostał w konspiracji. Aresztowany 20.04.1945 r. Usiłowano go wykorzystać w procesie gen. Okulickiego. Więziony w sowieckich łagrach powrócił do Polski latem 1955 r.

18-08-1922 r. – urodził się Henryk Wieliczko ps. „Lufa”

Od czerwca 1943 r. był żołnierzem AK. Uczestniczył w bitwie z Niemcami pod Worzianami oraz z partyzantką sowiecką pod Radziuszami. Po rozwiązaniu V Brygady Wileńskiej przedarł się do Puszczy Augustowskiej. W październiku 1944 r. dołączył do oddziału „Łupaszki”. Od stycznia 1946 r. dowódca patrolu dywersyjnego Brygady, odtworzonej na Pomorzu Gdańskim. W 1946 organizował przerzut żołnierzy z Białostocczyzny na Pomorze. Rozbił kilkanaście posterunków milicji, zlikwidował kilkunastu agentów i funkcjonariuszy UB. Aresztowany 23.06.1948 r. w Siedlcach. Postrzelony przy próbie ucieczki. Skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Lublinie 24.02.1949 r. na karę śmierci. Rozstrzelany 14.03.1949 r. w Zamku w Lublinie. Odznaczony Krzyżem Walecznych

Od 1928 r. w ZHP. Brał udział w obronie Warszawy w 1939 r. Od października 1939 r. członek „Szarych Szeregów”. Od 1942 r. członek siatki wywiadowczej „Ingara”. 15.10.1945 r. ujawnił się przed Komisją Likwidacyjną. Aresztowany 19.09.1950 r. Skazany na 12 lat więzienia i 4 lata pozbawienia praw publicznych oraz przepadek mienia. Zwolniony w 1955 r. Inwigilowany przez SB. Zmarł 19.09.1983 r. w Warszawie. Odznaczony Krzyżem Partyzanckim, Medalem Wolności i Zwycięstwa, Medalem za Warszawę i Odznaką Grunwaldu.

18-08-1946 r. – Józef Kuraś ps. „Ogień” zorganizował akcję rozbicia więzienia w Krakowie

Urodził się 23.10.1915 r. Brał udział w kampanii wrześniowej. Żołnierz Służby Zwycięstwu Polski, a od 1941 r. Konfederacji Tatrzańskiej. W 1943 r. przystąpił do AK, a w maju 1944 r. do Batalionów Chłopskich. Jego oddział nie podporządkował się żadnej konspiracyjnej organizacji. Zorganizował akcję rozbicia więzienia św. Michała w Krakowie. 21.02.1947 r., otoczony przez grupę operacyjną KBW, po zaciętej walce usiłował popełnić samobójstwo. Zmarł 22.02.1947 r. w szpitalu w Nowym Targu.

18-08-1947 r. – zamordowany został Aleksander Fryczke ps. „Orzeł”

Urodził się 15.02.1913 r. Wziął udział w wojnie obronnej 1939 r. Podczas okupacji żołnierz AK, po wkroczeniu Sowietów w ROAK. Latem 1946 r. związał się z konspiracją narodową. 30.05.1947 r. aresztowany. Podczas przesłuchania maltretowany. 24.07.1947 r. skazany na śmierć i zamordowany. Dzięki staraniom żony ustalono miejsce pochówku.

18-08-1947 r. – zamordowany został Franciszek Dzięgielewski ps. „Dziewanna”

Urodził się 09.01.1918 r. Brał udział w wojnie obronnej w 1939 r. W czasie okupacji niemieckiej, żołnierz AK. Od lata 1946 r. w oddziale zbrojnym „Cichego”. Brał udział w wielu akcjach. W marcu 1947 r. skorzystał z amnestii i ujawnił się. 25.05.1947 r. aresztowany przez UB. Skazany na śmierć 24.07.1947 r. Wyrok wykonano. Bierut nie skorzystał z prawa łaski. W 2007 rok Sąd Wojewódzki w Bydgoszczy unieważnił wyrok.

18-08-1947 r. – zamordowany został Tadeusz Derkowski ps. „Franek”

Urodził się 30.03.1920 r. Brał udział w obronie stolicy we wrześniu 1939 r. Od 1942 r. w AK. Po wkroczeniu Armii Czerwonej ukrywał się. Ujawnił się podczas amnestii w sierpniu 1945 r. Latem 1946 r. ponownie podjął decyzję o włączeniu w działalność konspiracyjną w ramach Warszawskiego Okręgu Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. 24.05.1947 r. został zatrzymany przez UB-MO. 24.07.1947 r. skazany na śmierć. Zamordowany. Uniewinniony w 1992 r.

19-08-1913 r. – urodził się Adolf Netzel ps. „Korzeń”

Od 1928 r. w ZHP. Brał udział w obronie Warszawy w 1939 r. Od października 1939 r. członek „Szarych Szeregów”. Od 1942 r. członek siatki wywiadowczej „Ingara”. 15.10.1945 r. ujawnił się przed Komisją Likwidacyjną. Aresztowany 19.09.1950 r. Skazany na 12 lat więzienia i 4 lata pozbawienia praw publicznych oraz przepadek mienia. Zwolniony w 1955 r. Inwigilowany przez SB. Zmarł 19.09.1983 r. w Warszawie. Odznaczony Krzyżem Partyzanckim, Medalem Wolności i Zwycięstwa, Medalem za Warszawę i Odznaką Grunwaldu.

19-08-1949 r. – zginął Witold Borucki ps. „Dąb”

Urodził się w 1924 r. Podczas okupacji był żołnierzem AK. W 1945 r. został powołany do LWP, z którego uciekł. W konspiracji w NZW. Brał udział w wielu akcjach na współpracowników UB. Zamordowany przez agentów UB, którzy działali w szeregach NSZ.

19-08-1950 r. – zginął Adam Kusz ps. „Kłos”

Urodził się 25.07.1922 r. W czasie okupacji działał w partyzantce. Uczestniczył w akcji „Burza”. W lipcu 1944 r. jego oddział został rozwiązany. Od 1945 r. w NZW. Po amnestii pozostał w konspiracji. Jego oddział rozpracowywano ponad 2 lata. Zginął w obławie zorganizowanej przez grupę operacyjną KBW-UB.

20-08-1891 r. - we Lwowie urodził się gen. Juliusz Zulauf

W czasie kampanii wrześniowej dowódca 5 Lwowskiej Dywizji Piechoty, a od 5 września Grupy Operacyjnej swojego imienia. Od 14 września dowódca obrony Pragi. Po kapitulacji Warszawy przebywał w niewoli niemieckiej, gdzie działał w obozowej konspiracji.

21-08-1941 r. - gen. Michał Tokarzewski-Karaszewicz został dowódcą 6 Lwowskiej Dywizji Piechoty

Urodził się 5 stycznia 1893 r. we Lwowie. Wychowywał się w Drohobyczu. Od 1912 r. student Wydziału Prawa we Lwowie, później Wydziału Medycznego w Krakowie. Aktywny w ruchu niepodległościowym J. Piłsudskiego. W sierpniu 1914 r. wstąpił do Legionów Polskich. Dowodził 5. Batalionem 1. Pułku Piechoty. Internowany przez Austriaków. Wcielony do armii austriackiej. Działał w Polskiej Organizacji Wojskowej. W 1918 r. wstąpił do Wojska Polskiego, wyruszył z odsieczą dla broniącego się Lwowa. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. W 1924 r. został najmłodszym generałem w polskiej armii. Dowodził Okręgami Korpusu w Grodnie, Lwowie i Toruniu. W walkach wrześniowych 1939 r. walczył nad Bzurą i bronił Warszawy. 27 września stworzył konspiracyjną Służbę Zwycięstwu Polski. 6 marca 1940 r., podczas przekraczania granicy niemiecko-sowieckiej pod Jarosławiem został aresztowany przez NKWD; osadzony w łagrze pod Archangielskiem. Po napaści Niemiec na sowiety dowódca 6 DP „Lwów” w Armii Polskiej gen. Andersa. Do grudnia 1944 r. tworzył III Korpus Polski. W 1946 r. dowodził II Korpusem, a później w Wielkiej Brytanii Polskim Korpusem Przysposobienia i Rozmieszczenia. Po demobilizacji w 1947 r. pozostał w Londynie, pracując fizycznie na życie. Aktywny w polskiej emigracji. Zmarł 22 maja 1884 r. w Casablance podczas leczenia. Pochowany w Londynie, a w 1992 r. prochy spoczęły na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie

21-08-1945 r. – zastrzelony został Czesław Mocek ps. „Spirytus”

Urodził się w 1917 r. Żołnierz kampanii wrześniowej. Od początku wojny w AK. Dowódca oddziału partyzanckiego w Okręgu Poznańskim AK. Organizator i uczestnik akcji sabotażowo-dywersyjnych. Zastrzelony przez funkcjonariuszy PUBP w Ostrowie Wielkopolskim. Odznaczony Orderem Virtuti Militari V kl.

Urodzony 21.09.1912 r., w wojnie obronnej 1939 r. pilot WP. 17 września zestrzelony przez Sowietów, uciekł z niewoli. Wcielając się w postać gen. von Hallmana – wybitnego specjalisty od budowy fortyfikacji uzyskał jedną z najbardziej strzeżonych tajemnic niemieckiej machiny wojennej – dane o umocnieniu Wału Atlantyckiego. Aresztowany ponownie w listopadzie 1945 r., trafił do X Pawilonu na Rakowieckiej. Skazany na podstawie fałszywych zarzutów w dwóch procesach. Zwolniony w 1955 r. Zmarł 28.05.2000 r. w Warszawie.

22-08-1922 r. – urodził się Jan Sadowski ps. „Komar”

W 1941 r. został zaprzysiężony do ZWZ AK. W 1944 r. wstępuje do Milicji Obywatelskiej. Po trwającej półtorej miesiąca służby dezerteruje i we wrześniu 1945 r. wstępuje do WiN. Od lutego 1947 r. organizuje siatkę wywiadowczą w Suwałkach. Po amnestii wraca do pracy na roli. Aresztowany za udział w przypadkowej bójce w 1948 r. Po wyjściu na wolność w 1949 r. zaczyna się ukrywać. Nawiązuje współpracę z dawnymi towarzyszami broni z WiN. Organizuje na wzór wojskowy antykomunistyczny oddział Polski Związek Powstańczy. Wymierza głównie kary cielesne na milicjantach i ormowcach. Prowadzi szeroką akcję agitacyjną. W lipcu 1951 r. zostaje rozstrzelany.

22-08-1946 r. – aresztowany został płk. Franciszek Niepokólczycki ps. „Franek”

Urodził się 27.10.1901 r. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Po kapitulacji stolicy w niewoli, skąd wrócił w październiku 1939 r. Oficer dywersji i sabotażu. Od 1942 r. szef Wydziału Saperów KG Związku Walki Zbrojnej. Od stycznia 1943 r. zastępca szefa Kedywu KG AK. W 1943 r. pomagał powstańcom żydowskiego getta. Po kapitulacji Powstania Warszawskiego w niewoli. Od stycznia 1946 r. Prezes II ZG WiN. Aresztowany. Odmówił propozycji współpracy z komunistami. 10.09.1947 r. w pokazowym procesie skazany na trzykrotną karę śmierci. Wyrok złagodzono na dożywocie, potem na 12 lat więzienia. Zwolniony 22.12.1956 r. Odznaczony dwukrotnie Krzyżem Virtuti Militari V kl. Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi. Zmarł w Warszawie 11.06.1974 r.

23-08-1925 r. – urodził się Kazimierz Chmielewski ps. „Rekin”

W konspiracji od 14.08.1940 r. Od 1942 r. łącznik AK. Aresztowany przez NKWD, uciekł w maju 1945 r. i dołączył do V Wileńskiej Brygady AK. Od połowy kwietnia 1946 r. działał na Lubelszczyźnie i Podlasiu. 28.04.1946 r. został ciężko ranny. Ujawnił się 10.03.1947 r. w Katowicach. Został aresztowany 3.12.1948 r. skazany w procesie pokazowym 27.09.1949 r. na dożywocie. W wyniku rewizji prokuratora sądzony ponownie w Białymstoku i 11.01.1950 r. skazany na śmierć. Zamordowany 01.04.1950 r.

23-08-1945 r. - aresztowany został Kazimierz Leski ps. „Bradl”.

Urodzony 21.09.1912 r., w wojnie obronnej 1939 r. pilot WP. 17 września zestrzelony przez Sowietów, uciekł z niewoli. Wcielając się w postać gen. von Hallmana – wybitnego specjalisty od budowy fortyfikacji uzyskał jedną z najbardziej strzeżonych tajemnic niemieckiej machiny wojennej – dane o umocnieniu Wału Atlantyckiego. Aresztowany ponownie w listopadzie 1945 r., trafił do X Pawilonu na Rakowieckiej. Skazany na podstawie fałszywych zarzutów w dwóch procesach. Zwolniony w 1955 r. Zmarł 28.05.2000 r. w Warszawie.

23-08-1954 r. – zginął mjr Jan Tabortowski ps. „Bruzda”

Urodził się 16.10.1906 r. Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r. W styczniu 1940 r. rozpoczął tworzenie konspiracji na Białostocczyźnie. 22.11.1942 r. aresztowany przez gestapo i osadzony w więzieniu. 12.01.1943 r. uciekł z grupą akowców. Brał udział w akcji „Burza”. Aresztowany przez NKWD, zbiegł na początku 1945 r. i zaczął organizować konspirację w ramach AK Obywateli. Przeciwnik dekonspiracji. 25.03.1947 r. na wyraźny rozkaz przełożonych ujawnił się przed UBP. Zagrożony aresztowaniem ukrywał się. Zginął podczas zdobywania posterunków MO w Przytułach. Odznaczony Krzyżem Walecznych, Krzyżem Virtuti Militari V kl. i Złotym Krzyżem Zasługi z Miecza

24-08-1945 r. – aresztowany został ppłk Józef Chyliński ps. „Kamień”

Urodził się 20.10.1904 r. We wrześniu 1939 r. organizował VI Batalion Strzelców Armii „Poznań”. Członek Oddziału I Organizacyjnego Dowództwa Głównego SZP. Oddelegowany na Pomorze w celu rozpoznania i nawiązania kontaktów konspiracyjnych. W styczniu 1940 r. wysłannik KG ZWZ. Od 1941 r. Komendant Komendy Okręgu Pomorskiego. Rozbudował sieć wywiadu, kontrwywiadu i oddziałów partyzanckich. Po rozwiązaniu AK pozostał w konspiracji. Aresztowany, skazany na 1,5 roku więzienia 25.11.1946 r. Zwolniony z więzienia w lutym 1947 r. Przedostał się do Szwecji. W 1951 r. zamieszkał w Kanadzie. Zmarł 9.06.1985 r. Odznaczony Orderem Virtuti Militari V kl., Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami.

24-08-1946 r. - na śmierć skazany został Ludwik Krawiś ps. „Tygrys”

Urodził się 27.03.1924 r. W czasie okupacji pracował jako robotnik w niemieckim majątku. W 1944 r. powołany do niemieckiego wojska we Francji. Po wojnie powrócił do rodziców. 20.06.1946 r. wstąpił do AK. Brał udział w wielu akcjach. Aresztowany 21.07.1946 r. w Witrogoszczy, podczas obławy UB-MO. Skazany wraz z 12 innymi członkami oddziału (w tym z bratem) na śmierć. Rozstrzelany 04.09.1946 r. Bierut, po prośbie matki ułaskawił młodszego brata Franciszka – skazanego na 15 lat więzienia.

24-08-1966 r. - w Buckley w Anglii zmarł na atak serca Tadeusz Komorowski „Bór”

Generał dywizji Wojska Polskiego, Komendant Główny AK, Naczelny Wódz, Premier RP na Uchodźstwie, kawaler Orderu Orła Białego i Virtuti Militari. Został pochowany na cmentarzu Gunnersbury w Londynie.

25-08-1950 r. – zastrzelony został Aleksander Młyński ps. „Drągal”.

Urodził się 27.01.1925 r. w Sarnówku Dużym. Prawdopodobnie od 1943 r. w konspiracji, w bliżej nieznanym oddziale AK. Od 1945 r. ponownie w partyzantce, od wiosny 1946 r. żołnierz Inspektoratu WiN por. Franciszka Jaskulskiego „Zagończyka”. Następnie w oddziale chor. Antoniego Owczarka „Zygadły”. Współdziałał m.in. z Antonim Szeligą „Wichrem”, a także z innymi partyzantami, działając w kilkuosobowych grupach, lub operował samodzielnie. W 1950 r. razem ze Zbigniewem Einbergiem „Powstańczykiem” oraz Zygmuntem Chmielewskim „Lwem”, stworzył ostatni w rejonie radomskim grupę żołnierzy podziemia niepodległościowego. Zostali zastrzeleni przez członków grupy prowokacyjnej WUBP w Kielcach

26-08-1943 r. – w okolicach jeziora Narocz sowieccy partyzanci podstępnie rozbroili i zamordowali kilkudziesięciu żołnierzy

26-08-1943 r. – w okolicach jeziora Narocz sowieccy partyzanci podstępnie rozbroili i zamordowali kilkudziesięciu żołnierzy pierwszego oddziału partyzanckiego Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej dowodzonego przez por. Antoniego Burzyńskiego ps. „Kmicic” Urodził się 17 czerwca 1911 r. W 1939 r. ukończył studia w Szkole Nauk Politycznych. Brał udział w walkach we Wrześniu 1939 r. Internowany na Litwie, lecz już zimą 1939 r. uciekł do Wilna. Działał w konspiracji. W marcu 1943 r. wyruszył w pole z pierwszym oddziałem partyzanckim Okręgu Wileńskiego AK. Współdziałał z sowieckim oddziałem Markowa. Ten zaprosił go na odprawę operacyjną, podczas której aresztowano dowódców i żołnierzy. „Kmicic” oraz ok. 70 żołnierzy zostało rozstrzelanych. Ocalonych żołnierzy przejmuje rtm. Zygmunt Szendzielarz ps. „Łupaszka”.

Urodził się 09.06.1917 r. W 1940 r. zaprzysiężony do ZWZ. W 1942 r. nawiązał kontakt z konspiracją ruchu ludowego. Po wejściu Armii Czerwonej prowadził działania dywersyjne. W 1945 r. został ciężko ranny. Zagrożony aresztowaniem przeniósł się do Gliwic. 30.09.1955 r. został aresztowany przez UB. Został skazany na karę śmierci 23.04.1956 r. Wyrok zmieniono na 15 lat więzienia 17.09.1956 r. Zmarł w więzieniu 14.11.1969 r.

26-08-1943 r. – pod Ożarowem zginął gen. Kurt Renner.

Akcji dokonał oddział Narodowych Sił Zbrojnych dowodzony przez plut. Tomasza Wójcika ps. „Tarzan” Urodził się w 1908 r. w Zawichoście. Wachmistrz 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Suwałkach. Był objeżdżaczem koni w kadrze olimpijskiej hippicznej. We wrześniu 1939 r. w Samodzielnej Grupie Operacyjnej „Polesie” gen. F. Kleberga walczył aż do ostatniej bitwy pod Kockiem. Od początku okupacji w konspiracji w okolicach Zawichostu. Od września 1943 r. żołnierz Zgrupowania AK mjra Jana Piwnika „Ponurego”. Uczestnik powstania warszawskiego. Nielegalnie wydostał się z Polski. Zamieszkał w USA. Zginął 8 lipca 1951 r. w zamachu w Chicago.

27-08-1945 r. - ciężko ranny został Józef Cieśla ps. „Sokół”

28-08-1946 r. – wykonano wyrok śmierdzi na Danucie Siedzik ps. „Inka”

28-08-1946 r. – wykonano wyrok śmierdzi na Danucie Siedzik ps. „Inka” Urodziła się 09.12.1928 r. W Głuszczewinie. W grudniu 1943 r. zaprzysiężona w AK. 06.06.1945 r. aresztowana za współpracę z „bandami leśnymi”. Odbita przez patrol V Wileńskiej Brygady AK. Została sanitariuszką. Walczyła w szwadronach por. Jana Mazura „Piasta” i por. Mariana Plucińskiego „Mścisława”. W styczniu 1946 r. została sanitariuszką i łączniczką w szwadronie ppor. Zdzisława Badochy „Żelaznego”. Brała udział w wielu akcjach oddziału, budząc uznanie ofiarnością i poświęceniem. Wysłana do Gdańska przez dowódcę szwadronu por. Olgierda Christę ps. „Leszek”, została aresztowana nocą 19/20.07.1946 r. Podczas ciężkiego przesłuchania nie wydała żadnego ze znanych adresów konspiracyjnych. 03.08.1946 r. w trybie doraźnym odbyła się rozprawa przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Gdańsku. Oskarżono ją o mordowanie rannych i nakłanianie do egzekucji i skazano na śmierć. Pochowana na gdańskim cmentarzu garnizonowym.

28-08-1946 r. – zamordowany został ppor. Feliks Selmanowicz ps. „Zagończyk”

Urodził się 06.06.1904 r. Ochotnik w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. Od 25.08.1939 r. w Korpusie Ochrony Pogranicza. Internowany na Litwie, skąd zbiegł do Wilna. Aresztowany przez policję litewską w 1940 r., zwolniony z braku dowodów. Od stycznia 1944 r. w AK. W lipcu 1944 r. internowany w Kałudze. Uciekł 20.04.1945 r. do Wilna. W październiku wyjechał do Polski. Koordynował działalność patroli dywersyjnych na pomorzu. Aresztowany 17.07.1946 r. w Gdańsku. Skazany na karę śmierci.

29-08-1946 r. – zamordowany został sierż. Paweł Heczko ps. „Edek”

Urodził się 20.11.1906 r. W latach 1943-44 działał w oddziale AK. Od marca 1946 r. został komendantem nowoutworzonej KP KWP oddziału „Wędrowiec”. Od lipca 1946 r. przeprowadził szereg akcji likwidacyjnych i dywersyjnych. Przeszedł całkowicie na tereny Śląska Cieszyńskiego i prawdopodobnie dołączył do NSZ. Aresztowany 14.07.1946 r. Został skazany na karę śmierci 17.08.1946 r. i zamordowany. Ciała nie odnaleziono.

30-08-1902 r. – urodził się kpt Marian Pilarski ps. „Jar”

Podczas I wojny światowej walczył w Legionach Polskich, później w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. W okresie międzywojennym był zawodowym wojskowym. Walczył w wojnie obronnej 1939 r. W październiku 1939 r. dostał się do niewoli niemieckiej, z której uciekł. Uczestniczył w walkach z UPA. Po wkroczeniu armii sowieckiej pozostał w konspiracji. Przeprowadził wiele akcji. Ujawnił się w kwietniu 1947 r. Aresztowany 12 kwietnia 1950 r. W październiku 1951 r. skazany na karę śmierci. Zamordowany 4.03.1952 r. w zamku w Lublinie.

30-08-1911 r. – urodził się mjr Paweł Szredzki ps. „Sulima”

Przed II Wojną Światową był oficerem artylerii WP. Podczas wojny obronnej w 1939 r. walczył m. in. pod Skarżyskiem i Iłżą. 19.09.1939 r. dostał się do niewoli sowieckiej, z której zbiegł na Węgry. Od listopada 1939 r. działał w ZWZ-AK we Lwowie. Uczestniczył w akcji „Burza”. W sierpniu 1944 r. dołączył z oddziałem do Zgrupowania AK „Warta”. Po jego rozwiązaniu wyjechał w Jeleniogórskie, gdzie organizował struktury WiN. 1.06.1946 r. aresztowany przez UB. 3.01.1947 r. został skazany na karę śmierci, zamienioną następnie na 15 lat więzienia. 5.05.1956 r. został zwolniony na mocy amnestii. Zmarł 25.07.1968 r. w Rzeszowie.

131-08-1884 r. - w Płoniawach urodził się gen. Antoni Szylling

W czasie kampanii wrześniowej dowódca Armii „Kraków”, którą przeprowadził aż na Lubelszczyznę i kierował nią w czasie bitwy pod Tomaszowem Lubelskim. Od września 1939 do 1945 przebywał w niewoli niemieckiej. Po wyzwoleniu wyjechał do Francji, a później do Anglii, gdzie wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych, później przebywał w Kanadzie.

31-08-1946 r. – aresztowany został Henryk Glapiński ps. „Klinga”.

31-08-1946 r. – zamordowany został Gedymin Rogiński ps. „Dzielny”

Urodził się 07.11.1921 r. W latach 1942-44 służył w partyzantce. Po wkroczeniu Armii Czerwonej został wcielony do armii Berlinga. 25.06.1945 r. zdezerterował. Utworzył oddział partyzancki z dezerterów ludowego WP. Przeprowadził wiele akcji rozbrajania posterunków MO. 30.01.1946 r. wraz z oddziałem został ostrzelany i aresztowany przez UB. 17.07.1946 r. skazany na kilkukrotną karę śmierci.

Władysław Dybowski ps. „Korwin”

31-08-1947 r. - stracony został Władysław Dybowski ps. „Korwin”

Urodzony 17.05.1892 r. Adiunkt gen. Hallera w wojnie polsko-bolszewickiej. Uczestnik kampanii wrześniowej. Na polecenie władz konspiracyjnych w połowie 1945 r. wstąpił wraz z synem do PPR, a w 1946 r. przyjął oferowane stanowisko wiceprezydenta Legnicy, które wykorzystał do działalności wywiadowczej. Aresztowany 18 października 1946 r. oskarżony o współpracę z konspiracją i działalność agenturalną. 16 czerwca 1947 r. wraz z synem skazany na karę śmierci.