Urodzony 21.09.1912 r., w wojnie obronnej 1939 r. pilot WP. 17 września zestrzelony przez Sowietów, uciekł z niewoli. Wcielając się w postać gen. von Hallmana – wybitnego specjalisty od budowy fortyfikacji uzyskał jedną z najbardziej strzeżonych tajemnic niemieckiej machiny wojennej – dane o umocnieniu Wału Atlantyckiego. Aresztowany ponownie w listopadzie 1945 r., trafił do X Pawilonu na Rakowieckiej. Skazany na podstawie fałszywych zarzutów w dwóch procesach. Zwolniony w 1955 r. Zmarł 28.05.2000 r. w Warszawie.

22-08-1922 r. – urodził się Jan Sadowski ps. „Komar”

W 1941 r. został zaprzysiężony do ZWZ AK. W 1944 r. wstępuje do Milicji Obywatelskiej. Po trwającej półtorej miesiąca służby dezerteruje i we wrześniu 1945 r. wstępuje do WiN. Od lutego 1947 r. organizuje siatkę wywiadowczą w Suwałkach. Po amnestii wraca do pracy na roli. Aresztowany za udział w przypadkowej bójce w 1948 r. Po wyjściu na wolność w 1949 r. zaczyna się ukrywać. Nawiązuje współpracę z dawnymi towarzyszami broni z WiN. Organizuje na wzór wojskowy antykomunistyczny oddział Polski Związek Powstańczy. Wymierza głównie kary cielesne na milicjantach i ormowcach. Prowadzi szeroką akcję agitacyjną. W lipcu 1951 r. zostaje rozstrzelany.

22-08-1946 r. – aresztowany został płk. Franciszek Niepokólczycki ps. „Franek”

Urodził się 27.10.1901 r. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Po kapitulacji stolicy w niewoli, skąd wrócił w październiku 1939 r. Oficer dywersji i sabotażu. Od 1942 r. szef Wydziału Saperów KG Związku Walki Zbrojnej. Od stycznia 1943 r. zastępca szefa Kedywu KG AK. W 1943 r. pomagał powstańcom żydowskiego getta. Po kapitulacji Powstania Warszawskiego w niewoli. Od stycznia 1946 r. Prezes II ZG WiN. Aresztowany. Odmówił propozycji współpracy z komunistami. 10.09.1947 r. w pokazowym procesie skazany na trzykrotną karę śmierci. Wyrok złagodzono na dożywocie, potem na 12 lat więzienia. Zwolniony 22.12.1956 r. Odznaczony dwukrotnie Krzyżem Virtuti Militari V kl. Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi. Zmarł w Warszawie 11.06.1974 r.

23-08-1925 r. – urodził się Kazimierz Chmielewski ps. „Rekin”

W konspiracji od 14.08.1940 r. Od 1942 r. łącznik AK. Aresztowany przez NKWD, uciekł w maju 1945 r. i dołączył do V Wileńskiej Brygady AK. Od połowy kwietnia 1946 r. działał na Lubelszczyźnie i Podlasiu. 28.04.1946 r. został ciężko ranny. Ujawnił się 10.03.1947 r. w Katowicach. Został aresztowany 3.12.1948 r. skazany w procesie pokazowym 27.09.1949 r. na dożywocie. W wyniku rewizji prokuratora sądzony ponownie w Białymstoku i 11.01.1950 r. skazany na śmierć. Zamordowany 01.04.1950 r.

23-08-1945 r. - aresztowany został Kazimierz Leski ps. „Bradl”.

Urodzony 21.09.1912 r., w wojnie obronnej 1939 r. pilot WP. 17 września zestrzelony przez Sowietów, uciekł z niewoli. Wcielając się w postać gen. von Hallmana – wybitnego specjalisty od budowy fortyfikacji uzyskał jedną z najbardziej strzeżonych tajemnic niemieckiej machiny wojennej – dane o umocnieniu Wału Atlantyckiego. Aresztowany ponownie w listopadzie 1945 r., trafił do X Pawilonu na Rakowieckiej. Skazany na podstawie fałszywych zarzutów w dwóch procesach. Zwolniony w 1955 r. Zmarł 28.05.2000 r. w Warszawie.

23-08-1954 r. – zginął mjr Jan Tabortowski ps. „Bruzda”

Urodził się 16.10.1906 r. Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r. W styczniu 1940 r. rozpoczął tworzenie konspiracji na Białostocczyźnie. 22.11.1942 r. aresztowany przez gestapo i osadzony w więzieniu. 12.01.1943 r. uciekł z grupą akowców. Brał udział w akcji „Burza”. Aresztowany przez NKWD, zbiegł na początku 1945 r. i zaczął organizować konspirację w ramach AK Obywateli. Przeciwnik dekonspiracji. 25.03.1947 r. na wyraźny rozkaz przełożonych ujawnił się przed UBP. Zagrożony aresztowaniem ukrywał się. Zginął podczas zdobywania posterunków MO w Przytułach. Odznaczony Krzyżem Walecznych, Krzyżem Virtuti Militari V kl. i Złotym Krzyżem Zasługi z Miecza
Użytkowników:
20
Artykułów:
64
Odsłon artykułów:
825512
Copyright © 2021 Bocheńscy Żołnierze Wyklęci. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.