19-08-1949 r. – zginął Witold Borucki ps. „Dąb”

Urodził się w 1924 r. Podczas okupacji był żołnierzem AK. W 1945 r. został powołany do LWP, z którego uciekł. W konspiracji w NZW. Brał udział w wielu akcjach na współpracowników UB. Zamordowany przez agentów UB, którzy działali w szeregach NSZ.

19-08-1950 r. – zginął Adam Kusz ps. „Kłos”

Urodził się 25.07.1922 r. W czasie okupacji działał w partyzantce. Uczestniczył w akcji „Burza”. W lipcu 1944 r. jego oddział został rozwiązany. Od 1945 r. w NZW. Po amnestii pozostał w konspiracji. Jego oddział rozpracowywano ponad 2 lata. Zginął w obławie zorganizowanej przez grupę operacyjną KBW-UB.

20-08-1891 r. - we Lwowie urodził się gen. Juliusz Zulauf

W czasie kampanii wrześniowej dowódca 5 Lwowskiej Dywizji Piechoty, a od 5 września Grupy Operacyjnej swojego imienia. Od 14 września dowódca obrony Pragi. Po kapitulacji Warszawy przebywał w niewoli niemieckiej, gdzie działał w obozowej konspiracji.

21-08-1941 r. - gen. Michał Tokarzewski-Karaszewicz został dowódcą 6 Lwowskiej Dywizji Piechoty

Urodził się 5 stycznia 1893 r. we Lwowie. Wychowywał się w Drohobyczu. Od 1912 r. student Wydziału Prawa we Lwowie, później Wydziału Medycznego w Krakowie. Aktywny w ruchu niepodległościowym J. Piłsudskiego. W sierpniu 1914 r. wstąpił do Legionów Polskich. Dowodził 5. Batalionem 1. Pułku Piechoty. Internowany przez Austriaków. Wcielony do armii austriackiej. Działał w Polskiej Organizacji Wojskowej. W 1918 r. wstąpił do Wojska Polskiego, wyruszył z odsieczą dla broniącego się Lwowa. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. W 1924 r. został najmłodszym generałem w polskiej armii. Dowodził Okręgami Korpusu w Grodnie, Lwowie i Toruniu. W walkach wrześniowych 1939 r. walczył nad Bzurą i bronił Warszawy. 27 września stworzył konspiracyjną Służbę Zwycięstwu Polski. 6 marca 1940 r., podczas przekraczania granicy niemiecko-sowieckiej pod Jarosławiem został aresztowany przez NKWD; osadzony w łagrze pod Archangielskiem. Po napaści Niemiec na sowiety dowódca 6 DP „Lwów” w Armii Polskiej gen. Andersa. Do grudnia 1944 r. tworzył III Korpus Polski. W 1946 r. dowodził II Korpusem, a później w Wielkiej Brytanii Polskim Korpusem Przysposobienia i Rozmieszczenia. Po demobilizacji w 1947 r. pozostał w Londynie, pracując fizycznie na życie. Aktywny w polskiej emigracji. Zmarł 22 maja 1884 r. w Casablance podczas leczenia. Pochowany w Londynie, a w 1992 r. prochy spoczęły na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie

21-08-1945 r. – zastrzelony został Czesław Mocek ps. „Spirytus”

Urodził się w 1917 r. Żołnierz kampanii wrześniowej. Od początku wojny w AK. Dowódca oddziału partyzanckiego w Okręgu Poznańskim AK. Organizator i uczestnik akcji sabotażowo-dywersyjnych. Zastrzelony przez funkcjonariuszy PUBP w Ostrowie Wielkopolskim. Odznaczony Orderem Virtuti Militari V kl.
Użytkowników:
20
Artykułów:
64
Odsłon artykułów:
825511
Copyright © 2021 Bocheńscy Żołnierze Wyklęci. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.