07-08-1952 r. – zabity został Jan Kmiołek ps. „Wir

Urodzony w 1919 r. Od 1941 r. ZWZ-AK. Dwukrotnie aresztowany przez Niemców. Po 1945 r. kontynuował działalność konspiracyjną w ROAK i w WiN. Uczestniczył w wielu akcjach. Ujawnił się w 1947 r., kilka tygodni później wznowił działalność konspiracyjną. Do 1951 r. zorganizował bardzo mocno rozbudowaną siatkę konspiracyjną. Po półrocznym rozpracowywaniu przez UB został aresztowany. Skazany na 28-krotną karę śmierci.

08-08-1940 r. – mjr Władysław Kołaciński, ps. „Żbik”

Urodził się w Piekarach 10.03.1911 r. W 1939 r. służył w szeregach Lądowej Obrony Wybrzeża. Trafił do niewoli niemieckiej, z której uciekł w listopadzie. W grudniu 1942 r. komendant komórki dywersyjnej w Częstochowie. Od marca 1943 r. działał w NSZ. Aresztowany w lipcu 1943 r., zbiegł z transportu do Oświęcimia. Kierownik Okręgowy Akcji specjalnej w Okręgu Częstochowa. Od września 1943 r. dowodził oddziałem partyzanckim. Od 09.06.1944 r. służył w 204 pp Ziemi Kieleckiej NSZ i Brygady Świętokrzyskiej. Dowodził I batalionem Pułku Jasnogórskiego. Od kwietnia do lipca 1945 r. dowodził oddziałem w pow. piotrkowskim. Przedostał się do 2 Korpusu gen. Andersa. Służył w batalionie w Macerata i kompaniach wartowniczych w amerykańskiej strefie okupacyjnej Niemiec. Zamieszkał w USA. Zmarł 08.11.1995 r. w Płocku.

08-08-1946 r. – na śmierć skazany został Henryk Chabiera ps. „Korzeń”

Urodził się 27.01.1912 r. W wojnie obronnej 1939 r. w 22 pp. W czasie okupacji niemieckiej w AK. W latach 1944-45 pełnił służbę wojskową w 3 Dywizji Przeciwlotniczej. W 1945 r. za udział w walce o Wrocław otrzymał brązowy medal Zasłużony na Polu Chwały. Po powrocie z wojska wstąpił do PSL. 07.07.1946 r. wstąpił do oddziału „Jędrusia”. 22.07.1946 r. w Chlebnie aresztowany przez bezpiekę. Wraz z kolegami z oddziału skazany na śmierć w procesie pokazowym. Zamordowany 04.09.1946 r. Zrehabilitowany w 1993 r.

09-08-1912 r. – urodził się mjr Ludwik Marszałek ps. „Michał”

Oficer piechoty i lotnictwa WP. W kampanii wrześniowej wzięty do niewoli niemieckiej, z której zbiegł w październiku 1939 r. Pierwszy komendant i organizator Placówki ZWZ-AK Brzeziny. Uczestnik wielu akcji bojowych. Od jesieni 1944 r. poszukiwany przez radziecki kontrwywiad. Zagrożony aresztowaniem przeniesiony w październiku 1946 r. na Dolny Śląsk, gdzie odbudowywał struktury WiN. Aresztowany 12.12.1947 r. Został skazany na karę śmierci 10.08.1948 r. Rozstrzelany 27.11.1948 r.

10-08-1948 r. – na karę śmierci skazany został Władysław Cisek ps. „Rom”

Urodził się 02.06.1921 r. We wrześniu 1939 r. ochotnik w baonie saperów we Lwowie. W sierpniu 1945 r. wrócił do Polski. Działał w Polskiej Partii Socjalistycznej. Od kwietnia 1946 r. konspirator w Wydziale Informacji Okręgu Wrocławskiego Zrzeszenia WiN. Kolportował pismo Obszaru Południowego WiN „Orzeł Biały”. Opracowywał comiesięczne informacje z Okręgu dla zarządu WiN. Był autorem wielu artykułów do pisma WiN. Został Aresztowany 15.12.1947 r. Skazany na śmierć. Wyrok wykonano.
Użytkowników:
20
Artykułów:
64
Odsłon artykułów:
825506
Copyright © 2021 Bocheńscy Żołnierze Wyklęci. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.