03-08-1946 r. – aresztowany został Marian Warda ps. „Polakowski”

Urodził się 07.09.1913 r. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. Walczył na Lubelszczyźnie. Na początku 1940 r. przedostał się do Francji. Po jej klęsce w Wielkiej Brytanii. Cichociemny, zrzucony do kraju 3/4.09.1942 r. Od sierpnia 1945 r. komendant Okręgu Białystok Obywatelskiej Armii Krajowej. Aresztowany 04.01.1947 r. Skazany na śmierć 27.12.1947 r. Na mocy amnestii karę zmieniono na dożywocie. Wyszedł na wolność 29.04.1957 r. Odznaczony Krzyżem Walecznych i Orderem Virtuti Militari.

03-08-1946 r. – w trybie doraźnym odbyła się rozprawa Danuty Siedzik ps. „Inka” przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Gdańsku

Urodziła się 09.12.1928 r. w Głuszczewinie. W grudniu 1943 r. zaprzysiężona w AK. 06.06.1945 r. aresztowana za współpracę z „bandami leśnymi”. Odbita przez patrol V Wileńskiej Brygady AK. Została sanitariuszką. Walczyła w szwadronach por. Jana Mazura „Piasta” i por. Mariana Plucińskiego „Mścisława”. W styczniu 1946 r. została sanitariuszką i łączniczką w szwadronie ppor. Zdzisława Badochy „Żelaznego”. Brała udział w wielu akcjach oddziału, budząc uznanie ofiarnością i poświęceniem. Wysłana do Gdańska przez dowódcę szwadronu por. Olgierda Christę ps. „Leszek”, została aresztowana nocą 19/20.07.1946 r. Podczas ciężkiego przesłuchania nie wydała żadnego ze znanych adresów konspiracyjnych. Oskarżono ją o mordowanie rannych i nakłanianie do egzekucji. Wyrok śmierci wykonano 28.08.1946 r. Pochowana w gdańskim cmentarzu garnizonowym.

03-08-1950 r. – na śmierć skazany został Wiktor Stryjewski ps. „Cacko”

Urodził się 01.09.1916 r. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. W czasie okupacji niemieckiej żołnierz AK. Po wkroczeniu Sowietów pozostał w konspiracji. Uczestniczył w wielu akcjach przeciwko UB, MO i członkom PPR. Aresztowany 08.02.1949 r. Został skazany na 38-krotną karę śmierci. Wyrok wykonano 18.01.1951 r.

04-08-1896 r. – urodził się ppłk Stefan Musiałek ps. „Łowicki”

Członek Drużyn Strzeleckich. Od 04.08.1914 r. w I kompanii I Pułku Legionów Polskich. Od 1918 r. w Wojsku Polskim. Żołnierz zawodowy, m. in. w Korpusie Ochrony Pogranicza. Od listopada 1939 r. w SZP-ZWZ. Organizował lądowania samolotów alianckich w ramach akcji „Most II” i „Most III”. Po akcji „Burza” ukrywał się. Aresztowany 04.11.1946 r. Zmarł 13.07.1986 r.

05-08-1955 r. – zamordowany został Ludwik Danielak ps. „Szatan”

Urodził się 04.04.1923 r. W kwietniu 1945 r. został powołany do służby w Wojsku Polskim, skąd zdezerterował. W połowie 1946 r. wstąpił do Konspiracyjnego Wojska Polskiego. W listopadzie 1947 r. został dowódcą oddziału. Od sierpnia 1948 r. dowódca oddziału „Trybuna”. W lipcu 1949 r. jego oddział został rozbrojony przez UB. 04.03.1954 r. aresztowany. Skazany na karę śmierci 11.01.1955 r.
Użytkowników:
20
Artykułów:
64
Odsłon artykułów:
825504
Copyright © 2021 Bocheńscy Żołnierze Wyklęci. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.