13-04-1951 r. – wraz z podwładnymi zginął sierż. Mieczysław Dziemieszkiewicz ps.Rój.

Urodził się 25.01.1925 r. w Zagrobach. Wiosną 1945 r. wcielony do 1 zapasowego pułku piechoty LWP, skąd uciekł do brata Romana „Pogody”, komendanta Powiatu NSZ Ciechanów. Wstąpił do oddziału NSZ-NZW „Burzy”. Początkowo łącznik, później dowódca drużyny. W 1948 r. stworzył patrol Pogotowia Akcji Specjalnej NZW, którego został dowódcą, prowadząc liczne akcje przeciwko komunistom. Wydała go jego dziewczyna, współpracująca z UB. Zginął wraz z podwładnymi, w trakcie próby przedarcia się obławę ok. 300 żołnierzy KBW oraz ubeków i milicjantów. Odznaczony Krzyżem Walecznych oraz pośmiertnie Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Odrodzenia Polski i Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego.

13-04-1952 r. - we Wschowie zatrzymany został Florian Grzana ps. "Wierzburz".

Urodzony 22.04.1931 r. w Lwówku, do czerwca 1945 r. na robotach w Niemczech. W 1948 r. wcielony do Brygady „Służby Polsce”. Jesienią 1950 r. założył na terenie Jędrzechowic konspiracyjną organizację „Partyzantka” (od stycznia 1952 r. pod nazwą „AK”). Poddany intensywnemu śledztwu. 31 lipca 1952 r. skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Zielonej Górze na 15 lat pozbawienia wolności. W styczniu 1957 r. zwolniony na mocy amnestii. Zmarł 30 kwietnia 2002 r. we Wschowie

14-04-1946 r. Henryk Urbanowicz ps. "Zabawa" wstąpił do V Brygady Wileńskiej AK

Urodził się 20.04.1926 r. Od początku okupacji w konspiracyjnym harcerstwie. Od 16.06.1944 r. odbywał staż bojowy młodszych dowódców w III Wileńskiej Brygadzie AK. Uczestniczył w szturmie na Wilno. 17.07.1944 r. zbiegł z kolumny jeńców NKWD i powrócił do konspiracji. Zagrożony aresztowaniem przeszedł do oddziału AK, działającego w Puszczy Rudnickiej. 12.07.1948 r. aresztowany we Wrocławiu. Skazany został na śmierć 31.01.1949 r. Zamordowany 6.05.1949 r.

14-04-1947 r.z grupą żołnierzy ujawnił się Paweł Cierpioł ps. "Makopol".

Urodził się 08.12.1904 r. Brał udział w III powstaniu śląskim. W okresie okupacji niemieckiej od 1939 r. czynny w konspiracji SZP/ZWZ/AK na terenie okręgu śląskiego. Od maja 1940 r. szef wywiadu Inspektoratu Rejonowego ZWZ/AK Rybnik. W lutym mianowany inspektorem rybnickim. Po rozwiązaniu AK nadal czynny w konspiracji. Wyjechał do Opola, a później do Wałbrzycha z zamiarem przekroczenia granicy i przedostania się na Zachód. Od tego czasu ślad po nim zaginął, poszukiwania nie dały żadnego efektu. Prawdopodobnie został ujęty przez UB i zamordowany

Użytkowników:
20
Artykułów:
64
Odsłon artykułów:
825456
Copyright © 2021 Bocheńscy Żołnierze Wyklęci. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.