09-04-1946 r.zamordowany został Henryk Chabiera ps.Korzeń.

Urodził się 27.01.1912 r. W wojnie obronnej 1939 r. w 22 pp. W czasie okupacji niemieckiej w AK. W latach 1944-45 pełnił służbę wojskową w LWP w 3 Dywizji Przeciwlotniczej. W 1945 r. za udział w walce o Wrocław otrzymał brązowy medal Zasłużony na Polu Chwały. Po powrocie z wojska wstąpił do PSL. 07.07.1946 r. wstąpił do oddziału Jędrusia. 22.07.1946 r. w Chlebnie aresztowany przez bezpiekę. 08.08.1946 r. wraz kolegami z oddziału skazany na śmierć w procesie pokazowym. Zamordowany. Zrehabilitowany w 1993 r.

09-04-1952 r. popełnił samobójstwo Piotr Burdyn ps.Edward

Urodził się 10.05.1923 r. Na początku wojny pracował w charakterze robotnika leśnego. W 1942 r. został wywieziony przez Niemców na roboty przymusowe. Po wkroczeniu sowietów został wcielony do Armii Czerwonej, z której zdezerterował. Wstąpił do WiN. Ujawnił się w kwietniu 1947 r. Aresztowany za udział w pospolitym przestępstwie, wyszedł na wolność za cenę przystąpienia do współpracy z komunistyczną bezpieką. W 1948 r. wstąpił do PPR. Próbując zerwać kontakt z komunistami wyjechał na Śląsk, gdzie został ponownie aresztowany. Podczas transportu do Suwałk zbiegł z pociągu. Ukrywał się. Przyłączył się do oddziału Jana Sadowskiego. W 1952 r. podczas próby przedarcia się przez obławę zatrzymał się we wsi Wysoki Most, gdzie został otoczony przez wojsko. Nie widząc szans wyjścia z okrążenia popełnił samobójstwo.

10-04-1910 r. urodził się Kazimierz Mirecki ps. Kazimierz

Od 1940 r. komendant Okręgu Rzeszowskiego Narodowo-Ludowej Organizacji Wojskowej. Po wkroczeniu sowietów nakazał przejście oddziałów NOW-AK do głębokiej konspiracji. Organizował łączność z władzami w Londynie. Aresztowany przypadkowo 15.08.1945 r. Zagrożony ponownym aresztowaniem wyjechał z Polski. Zmarł 1.04.1999 r.

11-04-1951 r. - na wolność wyszedł Stefan Kwiatkowski, ps.Rudy,Zabłocki.

Urodził się w Warszawie w 1914 r. Był harcerzem, studiował na Politechnice Warszawskiej. Należał do Obozu Wielkiej Polski, SN, ONR i Organizacji Polska. Uczestniczył w wojnie obronnej 1939 r. Od października 1939 r. do marca 1940 r. kolportował w rejonie Warszawy wydawnictwa Grupy Szańca (ONR). W II poł. 1941 r. wstąpił do ZWZ. Działał w konspiracyjnym Komitecie Elektryfikacji Kraju, który opracowywał plan elektryfikacji Polski. W dniu wybuchu powstania warszawskiego dowodził akcją zdobywania elektrowni w Pruszkowie, podczas której został ranny. Po zajęciu ziem polskich przez Armię Czerwoną, poszukiwany przez UB, przeniósł się na Pomorze Gdańskie. Prawdopodobnie od lipca 1945 r. był zastępcą komendanta Okręgu Pomorze NSZ Wiktora Romana Skiby (ps.Jacek Wolański). Od listopada 1945 r. dowodził Grupą Wybrzeże Aresztowany 6 kwietnia 1946 r., został skazany 10 stycznia 1947 r. przez WSR w Gdańsku na 10 lat więzienia. Na mocy amnestii karę skrócono do 5 lat. Od 1964 r. był docentem w Instytucie Energetyki w Warszawie; w latach 1972-04-1983 profesor Politechniki w Kinszasie (Zair) oraz w Algierze. Od 1980 r. do śmierci członek NSZZ Solidarność

Użytkowników:
20
Artykułów:
64
Odsłon artykułów:
825488
Copyright © 2021 Bocheńscy Żołnierze Wyklęci. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.