03-04-1896 r. - w Pradze (czeskiej) urodził się Józef Czapski .

03-04-1896 r. - w Pradze (czeskiej) urodził się Józef Czapski Od września 1917 r. w 1 Pułku Ułanów Krechowieckich. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1919-04-1921. Student krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Publikował m.in. w Głosie Plastyków. Zmobilizowany we wrześniu 1939 r. Internowany przez sowietów w Starobielsku, Pawliszczewie-Borze i Griazowcu pod Wołogdą. Zwolniony w 1941 r. na mocy układu Sikorski-Majski. Wstąpił do Armii Polskiej w ZSRS gen. Andersa. Otrzymał ponownie misję wojskową: polecono mu zbadanie losów polskich oficerów, którzy, jak się okazało w kwietniu 1943 r., stali się ofiarami zbrodni katyńskiej. Współredagował Orła Białego. Poszukiwania zamordowanych opisał we Wspomnieniach starobielskich (1945) oraz w książce Na nieludzkiej ziemi (1949). W 1946 r. osiadł we Francji, gdzie związany był ze środowiskiem Instytutu Literackiego. Zmarł 12 stycznia 1993 r. we Francji.

04-04-1923 r. – urodził się Ludwik Danielak ps. „Szatan”.

W kwietniu 1945 r. został powołany do służby w ludowym Wojsku Polskim, skąd zdezerterował. W połowie 1946 r. wstąpił do Konspiracyjnego Wojska Polskiego. W listopadzie 1947 r. został dowódcą oddziału. Od sierpnia 1948 r. dowódca oddziału „Trybuna”. W lipcu 1949 r. jego oddział został rozbrojony przez UB. Przeprowadził wiele akcji. 04.03.1954 r. aresztowany. Skazany na karę śmierci 11.01.1955 r. Wyrok wykonano 5.08.1955 r.

05 -04-1941 r. - w oflagu Weisser Hirsch k. Drezna zmarł generał brygady WP Franciszek Kleeberg..

Urodził się 1 lutego 1888 r. w Tarnopolu. Oficer w armii austro-węgierskiej, a od połowy 1915 r. w Legionach Polskich. Od listopada 1918 r. w Wojsku Polskim. Dowódca dywizji i okręgów wojskowych. Od 9 września 1939 r. dowodził Samodzielną Grupą Operacyjną „Polesie”. Bronił twierdzy Brześć, walczył pod Kobryniem. Idąc na pomoc Warszawie w dniach 2-5 października dowodził bitwą pod Kockiem. Skapitulował 6 października. Zmarł w Oflagu IVB w twierdzy Königstein koło Drezna. W 1961 r. pochowany na cmentarzu wojskowym w Kocku.

05-04-1875 r. – w Jarocinie urodził się major Celestyn Rydlewski..

W czasie rewolucji 1918 r. w Niemczech członek Rady Żołnierskiej, skupiającej żołnierzy narodowości polskiej. Uczestnik powstania wielkopolskiego. W latach 1919-20 komisarz graniczny rządu polskiego w Gdańsku. Doktor medycyny oraz działacz społeczny i polityczny w Poznaniu, związany z ruchem narodowym. Po klęsce wrześniowej aresztowany i zamordowany przez Niemców w 1940 r.

Użytkowników:
20
Artykułów:
64
Odsłon artykułów:
825455
Copyright © 2021 Bocheńscy Żołnierze Wyklęci. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.