Mikołaj Mazur

Mikołaj Mazur

Urodzony 24 maja 1918 r. w Sobolowie, ps. „Michał”, „Pasek”.

Do Narodowej Organizacji Wojskowej wstąpił w maju 1942 r. W 1943 r. wstąpił do Oddziału Dywersji Bojowej (ODB) pod dowództwem Józefa Lessera, ps. „Jastrzębski”. Po wyparciu Niemców z Polski zaczął się ukrywać na Dolnym Śląsku i Pomorzu.

25 października 1945 r. ujawnił się przed PUBP Kraków. W styczniu 1946 przystąpił do Armii Narodowej „Pogrom” pod dowództwem Gustawa Rachwalskiego. Wystąpił z oddziału w lipcu 1946 r. W sierpniu 1946 wyjechał do Krakowa, gdzie podjął pracę. 18 marca 1947 r. ponownie ujawnił się – tym razem z działalności w oddziale „Pogroma”. W lecie 1948 r. przystąpił do grupy „Iskry” (Stanisław Nowak), kontynuującej działalność po wyjeździe Rachwalskiego na Zachód.

Zatrzymany przez UB wraz z Nowakiem 10 stycznia 1951 r. na stacji w Mysłowicach.

31 sierpnia 1951 r. skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie na dwukrotną karę śmierci. Składowi sędziowskiego przewodniczył kpt. Ludwik Kiełtyka, ławnikami byli st. strz. Tadeusz Kanecki i strz. Henryk Czmut.

Zastrzelony 24 grudnia 1951 r. w więzieniu Montelupich przez Władysława Szymaniaka – oddziałowego aresztu. Pochowany na cmentarzu Rakowickim w Krakowie w jednej mogile z Władysławem Nowakiem – kwatera LXXXIV, rząd 10, grób 14.

Zrehabilitowany postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Krakowie z 13 maja 1996 r.

Źródła:
IPN Kr 425/365
IPN Kr 111/1407
IPN Kr 110/4675 t. 1-3