Kalendarium 1946

STYCZEŃ 1946

styczeń – zagrożony aresztowaniem Rafalski przekazuje dowodzenie nad oddziałem Stanisławowi Nowakowi „Iskrze”, a sam wyjeżdża z bratem na Mazury, gdzie zakłada restaurację.

8 I – ludzie „Salwy” rozbroili milicjanta w Krzyszkowicach pow. Myślenice.

16 Iw Gdowie zostaje zastrzelony Paulin Bzdyl, sekretarz PPR, wsławiony przeprowadzaniem parcelacji majątków. Wyrok wykonali żołnierze „Salwy”.

LUTY 1946

luty – pochodzący z Bochni Jan Kot zostaje kierownikiem Biura Studiów (komórki analityczno-wywiadowczej) II Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.

luty – powstaje Rada Bochnia Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Kierownikiem Rady zostaje Feliks Kornaś ps. „Lis”, jego zastępcą Piotr Włosek, ps. „Gołebiowski”, kierownikiem ds. wywiadu i łączności Józef Strzałka, ps. „Kora”, kierownikiem ds. informacji i propagandy Józef Laska, ps. „Dąbrowiecki”. Siatka WiN-u na Bocheńszczyźnie liczyła 37 osób.

5 II – „Salwa” zajmuje posterunek milicji w Łapanowie, w którym przebywa trzech funkcjonariuszy UB z Bochni: Kazimierz Modzelewski, Jan Szpiczak i Stanisław Zachariasz. Wszyscy zostają rozstrzelani.

9 II – nieudana próba zdobycia przez oddział „Salwy” posterunku MO w Raciechowicach.

20 II – na szosie Niegowić-Sobolów 3 ludzi „Iskry” stacza potyczkę ogniową z dwoma funkcjonariuszami UB. W wyniku wymiany ognia ginie Wacław Kasprzyk z PUBP Bochnia.

25 II – oddział „Salwy” rozbił posterunek MO w Trzcianie, rekwirując broń i wyposażenie.

MARZEC 1946

9 III – ludzie „Salwy” składają nocne wizyty w domach tych mieszkańców Lipnicy Murowanej, którzy są członkami PPR lub funkcjonariuszami UB w Bochni. Pozbawiono ich co cenniejszych rzeczy i oznajmiono na odchodnym, że zadaniem oddziału jest wytępienie PPR.

10 III – w Zbydniowie, w czasie próby przedarcia się przez obławę, ginie Józef Truty, dowódca grupy południowej zgrupowania „Salwy”.

20 III – w Zawadzie ginie z rąk ludzi „Salwy” nieznany z imienia Michniak, tamtejszy rolnik. Przyczyny jego śmierci nie są znane.

31 III – w zasadzce pod Łapanowem na konwój, wiozący dygnitarzy partyjnych i ochraniających ich funkcjonariuszy bocheńskiej MO i UB, z rąk ludzi „Salwy” ginie czterech milicjantów (komendant powiatowy milicji w Bochni sierż. Stanisław Gruszka, Władysław Kurczab, Antoni Korta i Mieczysław Chałuda) oraz trzech funkcjonariuszy UB (Franciszek Miałszygrosz, Leon Piegza i Michał Stryjski). Piąty milicjant, Fryderyk Migdał, zmarł z ran kilka dni później. Raniono także 12 osób.