Powstanie Armii Narodowej "Pogrom"

Pierwsze tygodnie po wypędzeniu Niemców pokazały jak złudne okazały się nadzieje na uzyskanie pełnej suwerenności przez Polskę i powrót do normalności dla tysięcy ludzi, przelewających krew w imię niepodległości ojczyzny. Wieści docierające z Kresów, przede wszystkim Wołynia, Lwowa i Wilna, a później los oddziałów akowskich z Lubelszczyzny nakazywał daleko idącą ostrożność i nieufność w stosunku do poczynań radzieckich czynników wojskowych i organów bezpieczeństwa publicznego.

Dlatego z 3 000 zaprzysiężonych na Bocheńszczyźnie członków konspiracji (różnych zabarwień politycznych) po zakończeniu wojny ujawniło się zaledwie kilkaset osób, reszta zajęła pozycję wyczekującą. Nie uchroniło to jednak wielu przed zagrożeniem aresztowaniem i powtórną ucieczką do lasu. Ludzi z byłych oddziałów „Jastrzębskiego”, „Szczerbca” czy „Latawca” (Antoni Stronczak) wziął pod swą komendę Rachwalski. Na wiosnę miał już pod rozkazami kilkudziesięciu ludzi. W zasadzie nie musiał ich szkolić, mundurować czy uzbrajać – to byli zaprawieni w bojach partyzanci, którzy broń przynieśli ze sobą. Nietknięta też była siatka terenowa – informatorów, meliniarzy, zapewniających oddziałowi tak potrzebną, dzisiaj nazwalibyśmy to – logistykę. Od nowego pseudonimu dowódcy oddział przyjął nazwę: Armia Narodowa „Pogrom”. Przez cały czas jego istnienia przewinęło się przez jego szeregi ok. 65 osób. Nie do końca jest znana proweniencja oddziału, przypuszcza się, że działał w ramach Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) – ugrupowania utworzonego pod koniec wojny z niescalonych z AK oddziałów NOW i oddziałów NSZ. W omawianym okresie Komendantem Głównym NZW był wspomniany wyżej płk. Owoc „Paweł”, co uprawdopodabnia tezę o związkach oddziału z NZW.Zastępcami Rachwalskiego w oddziale byli: Emil Szostak, ps. „Kosiński” ur. w 1913 r. w Świdówce, pow. Bochnia. Szostak po wyzwoleniu podjął pracę w Urzędzie Gminy w Niegowici na stanowisku sekretarza. Drugim zastępcą „Pogroma” był Franciszek Szymański „Zbigniew”, w czasie okupacji dowódca młodzieżowej grupy dywersyjnej NOW, która weszła w skład oddziału ćwiczebnego NOW o kryptonimie „Szczerbiec”.

Użytkowników:
1
Artykułów:
62
Odsłon artykułów:
701330
Copyright © 2019 Bocheńscy Żołnierze Wyklęci. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.