Drukuj
Kategoria: Kalendarium
Odsłony: 6334

STYCZEŃ 1946

styczeń – zagrożony aresztowaniem Rafalski przekazuje dowodzenie nad oddziałem Stanisławowi Nowakowi „Iskrze”, a sam wyjeżdża z bratem na Mazury, gdzie zakłada restaurację.

8 I – ludzie „Salwy” rozbroili milicjanta w Krzyszkowicach pow. Myślenice.

16 Iw Gdowie zostaje zastrzelony Paulin Bzdyl, sekretarz PPR, wsławiony przeprowadzaniem parcelacji majątków. Wyrok wykonali żołnierze „Salwy".

LUTY 1946

luty – pochodzący z Bochni Jan Kot zostaje kierownikiem Biura Studiów (komórki analityczno-wywiadowczej) II Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.

luty – powstaje Rada Bochnia Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Kierownikiem Rady zostaje Feliks Kornaś ps. „Lis”, jego zastępcą Piotr Włosek, ps. „Gołebiowski”, kierownikiem ds. wywiadu i łączności Józef Strzałka, ps. „Kora”, kierownikiem ds. informacji i propagandy Józef Laska, ps. „Dąbrowiecki”. Siatka WiN-u na Bocheńszczyźnie liczyła 37 osób.

5 II - „Salwa” zajmuje posterunek milicji w Łapanowie, w którym przebywa trzech funkcjonariuszy UB z Bochni: Kazimierz Modzelewski, Jan Szpiczak i Stanisław Zachariasz. Wszyscy zostają rozstrzelani.

9 II – nieudana próba zdobycia przez oddział „Salwy” posterunku MO w Raciechowicach.

20 II - na szosie Niegowić-Sobolów 3 ludzi „Iskry” stacza potyczkę ogniową z dwoma funkcjonariuszami UB. W wyniku wymiany ognia ginie Wacław Kasprzyk z PUBP Bochnia.

25 II - oddział „Salwy” rozbił posterunek MO w Trzcianie, rekwirując broń i wyposażenie.

MARZEC 1946

9 III - ludzie „Salwy” składają nocne wizyty w domach tych mieszkańców Lipnicy Murowanej, którzy są członkami PPR lub funkcjonariuszami UB w Bochni. Pozbawiono ich co cenniejszych rzeczy i oznajmiono na odchodnym, że zadaniem oddziału jest wytępienie PPR.

10 III – w Zbydniowie, w czasie próby przedarcia się przez obławę, ginie Józef Truty, dowódca grupy południowej zgrupowania „Salwy”.

20 III – w Zawadzie ginie z rąk ludzi „Salwy” nieznany z imienia Michniak, tamtejszy rolnik. Przyczyny jego śmierci nie są znane.

31 III – w zasadzce pod Łapanowem na konwój, wiozący dygnitarzy partyjnych i ochraniających ich funkcjonariuszy bocheńskiej MO i UB, z rąk ludzi „Salwy” ginie czterech milicjantów (komendant powiatowy milicji w Bochni sierż. Stanisław Gruszka, Władysław Kurczab, Antoni Korta i Mieczysław Chałuda) oraz trzech funkcjonariuszy UB (Franciszek Miałszygrosz, Leon Piegza i Michał Stryjski). Piąty milicjant, Fryderyk Migdał, zmarł z ran kilka dni później. Raniono także 12 osób.


KWIECIEŃ 1946

1-8 IV – w odwecie za akcję pod Łapanowem UB aresztuje i wywozi do Bochni 8 osób, podejrzewanych o współpracę ze podziemiem. 1 kwietnia zatrzymano m.in. wójta Łapanowa Jana Jarotka z PSL, którego zamęczono tego samego dnia w PUBP Bochnia.

4 IV – pod byłym Pomnikiem Legionistów w Bochni pochowano uroczyście milicjantów i ubeków, zabitych pod Łapanowem.

25 IV – z rąk ludzi „Salwy” ginie sołtys Brzozowej – Józef Paszkot wraz z żoną Anną.

MAJ 1946

1 V - „salwowcy” rozpędzają pochód pierwszomajowy w Kłaju i uderzają na Spółdzielnię Samopomoc Chłopska, skąd zabrali w gotówce 40 tys. zł.

3 V – w trakcie ataku na posterunek MO w Trzcianie z rąk ludzi „Salwy” ginie zastępca komendanta posterunku Stanisław Machalski, a przebywająca wraz z nim na posterunku narzeczona - Maria Gumulska - zostaje ciężko ranna. Umiera w drodze do szpitala.

9 V - „salwowcy” rozbrajają pięciu żołnierzy WP w Kłaju.

13 V – oddział „Salwy” pali wszystkie akta Urzędu Gminy w Łapanowie.

27 V – „Salwa” zajmuje dworzec kolejowy w Bochni, zabierając z kasy kolejowej 90 tys. zł.

maj – atak na Urząd Gminy w Kłaju w wykonaniu grupy „Iskry”. Z urzędu zabrano między innymi maszynę do pisania i 30 tys. zł.

CZERWIEC 1946

Czerwiec – Polskę opuszcza nielegalnie Augustyn Rafalski. Dostaje się do Niemiec Zachodnich. Osiada w Monachium, gdzie do 1948 r. prowadzi punkt przerzutowy dla kurierów rządu emigracyjnego, dostarczających pocztę do- i z Polski.

5 VI - w Muchówce ludzie „Iskry” rozbili spółdzielnię rolniczą, z której zabrano 50 tys. zł.

połowa czerwca – urodzony w Wyżycach (pow. Bochnia) Marian Pajdak, ps. „Tracz” zostaje zastępcą kierownika krakowskiej delegatury rządu emigracyjnego.

5 VI - oddział „Salwy” dokonuje następujących po sobie napadów na spółdzielnie w Rozdzielu i Rajbrocie, konfiskując w nich artykuły spożywcze.

czerwiec – wskutek silnego nasycenia terenu siłami UB i KBW oddział „Salwy” przeniósł się do powiatu limanowskiego i nowosądeckiego, gdzie zdobył i spalił posterunek MO w Kamionce Małej i dokonał ataku na posterunek MO w Łukowicy.

19 VI - w Jodłownikach pow. Limanowa przebywający tam oddział „Salwy” zorganizował zasadzkę na żołnierzy KBW, z których jeden został zabity.


LIPIEC 1946

początek lipca - Pajdak wyrusza w swą pierwszą trasę z Polski do Niemiec Zachodnich jako nielegalny kurier rządu emigracyjnego

6 VII - w Zagórzanach „salwowcy” zastrzelili działacza SL Stanisława Soleckiego, podejrzewanego o współpracę z UB.

10 VII - 15 ludzi „Salwy” rozbiło sklep GS w Lipnicy Dolnej.

12 VII – żołnierze „Iskry” w mundurach WP zatrzymują w Gierczycach samochód bocheńskiej Żupy Solnej, przewożący wypłatę dla pracowników. Zarekwirowano 2 mln 700 tys. zł.

17 VII – „Iskrowcy” ze spółdzielni w Okulicach zabierają 3 tys. zł, a z kasy spółdzielni w Dziewinie 10 tys. zł.

19 VII – grupa „Iskry” rozbija spółdzielnię w Lipnicy Murowanej, skąd zabrano ponad 2 tys. zł.

20 VII – atak na Spółdzielnię w Łężkowicach, skąd zabrano (grupa „Iskry”) 25 tys. zł.

SIERPIEŃ 1946

sierpień - w Buczynie ginie Ludwik Stachowicz, zastrzelony przez jednego z członków grupy „Iskry”.

9 VIII – oddział „Salwy” zdobył posterunek MO w Kamionce (pow. Limanowa), paląc w nim wszystkie dokumenty, zdobywając broń i motocykl.

12 VIII - w strzelaninie z „salwowcami”, w nieustalonym miejscu, ginie żołnierz KBW.

sierpień – ludzie „Salwy” zabijają za przynależność do PPR mieszkańca Grybowa, Mieczysława Jodłowskiego.

24 VIII – krakowska WUBP zatrzymuje Jana Kota.

WRZESIEŃ 1946

wrzesień – żołnierze „Salwy” likwidują w Żerosławicach członka PPR, Wojciecha Hutę.

19 IX – „Salwa” rozbija posterunek MO w Łapanowie. Tego samego dnia dotkliwie pobito za przynależność do PPR mieszkańca tej miejscowości, Jana Wojasa, który zmarł kilka dni później w wyniku doznanych obrażeń.

PAŹDZIERNIK 1946

2 X - rozbijając spółdzielnię w Żegocinie ludzie „Salwy” natknęli się na dwóch Cyganów, których podejrzewano o współpracę z organami bezpieczeństwa, w wyniku czego obu zabito.

3 X – kolejne zdobycie przez partyzantów „Salwy” posterunku milicji w Łapanowie

8 X – podczas kolejnego rozbicia przez „salwowców” posterunku MO w Łapanowie ginie trzech milicjantów: Edward Szkarłat - komendant posterunku oraz Tadeusz Kępka i Jan Kozłowski.

15 X – „Salwa” zaatakował na szosie w okolicach Siedlca samochód Komitetu Wojewódzkiego PPR z Krakowa. W wyniku ostrzału ciężko ranny został kierowca auta – Piotr Dziedzic.

23 X – oddział „Salwy” rozbił posterunek MO w Iwkowej oraz rozbroił czterech żołnierzy WP z ochrony linii telefonicznej, zdobywając wojskowy samochód ciężarowy.


LISTOPAD 1946

19 XI - w Targowisku i Kłaju z rąk żołnierzy „Salwy” zginęło trzech pepeerowców, podejrzewanych o donosy do UB. Byli to: Wojciech Trzaskalski i Nowak z Kłaja oraz Jan Ślęczek z Targowiska.

listopad - w swoim domu w Baczkowie został zastrzelony członek PPR Władysław Porębski. Zginął w wyniku wyroku, jaki wydał na niego „Salwa” do złożenie donosu do UB.

GRUDZIEŃ 1946

13 XII - celem ataku ludzi z grupy „Iskry” pada spółdzielnia w Łężkowicach, skąd zabrano towar i gotówkę na łączną sumę 25 tys. zł. Tego samego dnia zostaje zaatakowana spółdzielnia i Urząd Gminy w Szarowie.

20 XII - w Woli Wieruszyckiej partyzanci „Salwy” zlikwidowali Edwarda Białego, dowódcę grupy operacyjnej ORMO, wyznaczonej do ochrony lokalu wyborczego w Łapanowie.

grudzień – pod wpływem obaw o aresztowanie Kornaś zawiesza działalność WiN-u na terenie Bochni i powiatu.

20 XII – krakowski Wojskowy Sąd Rejonowy wydał wyrok na grupę NSZ „Orła”. Bolesława Wróbla skazano na 5 lat więzienia, jego podkomendnych na kary więzienia od 2 do 3 lat.

23 XII – Marian Pajdak przyprowadza do kraju przez „zieloną granicę” Adama Doboszyńskiego, jednego w liderów emigracyjnego Stronnictwa Narodowego.

31 XII - dwóch kaprali KBW z ochrony lokalu wyborczego – Zygmunt Drzymalski i Grabowski - zginęło w wyniku starcia w Trzcianie z oddziałem „Salwy”.