19-12-1956 r. – z więzienia zwolniony został kpt. Zbigniew Kulesza ps. „Grawicz”

Od 1944 r. członek NSZ. Od 1945 r. członek NZW. Po wkroczeniu wojsk sowieckich pozostał w konspiracji. Przeprowadził dużo akcji. Ujawnił się podczas amnestii w kwietniu 1947 r. Został aresztowany w listopadzie 1947 r. i skazany na dożywocie. Zwolniony w 1956 r. Zmarł 16.09.2003 r. Odznaczony Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego.

20-12-1965 r. – na karę 12 lat więzienia został skazany por. Franciszek Cieślak ps. „Szatan”

Urodził się 16.09.1920 r. Ochotnik w wojnie obronnej w 1939 r. Od 1940 r. w obozie jenieckim Pilau, skąd zbiegł pod koniec 1942 r. Od 1945 r. żołnierz ROAK. Od lata 1946 r. w NZW. Uczestnik wielu akcji. Ciężko ranny 24.11.1946 r. i aresztowany na polu bitwy. Skazany na karę śmierci, zamienioną później na dożywocie. Zwolniony w 1956 r. powrócił do konspiracji. Zorganizował młodzieżową organizacje konspiracyjną, za co został skazany na 5 lat więzienia. W 1964 r. zorganizował kolejną grupę antykomunistyczną, ponownie aresztowany i skazany na karę 12 lat więzienia. Zwolniony w 1972 r. Zmarł 03.02.1996 r

21-12-1916 r. – we Lwowie urodził się ppor. Zbigniew Smoleński ps. „Żuraw”

Od 1939 r. zawodowy oficer marynarki wojennej, obrońca Helu. Więziony w obozie jenieckim w Woldenbergu. Pracował w Bydgoszczy w kierownictwie obozu pracy dla Niemców w Zimnych Wodach. Zagrożony aresztowaniem uciekł do lasu, gdzie dołączył do AK. W maju 1945 r. pełnił funkcję zastępcy dowódcy w oddziale „Kruka”. 07.06.1945 r. został aresztowany w Bydgoszczy. 21.12.1945 r. Skazany na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Okręgowy w Poznaniu na sesji wyjazdowej w Bydgoszczy. 22.12.1945 r. skierował prośbę do Bieruta o zmianę kary śmierci na więzienie. 12.01.1945 r. Bierut odmówił mu prawa łaski. Zamordowany 21.02.1946 r. w bydgoskim więzieniu przy Wałach Jagiellońskich.

22-12-1897 r. – urodził się płk Jan Szczurek-Cergowski ps. „Sławbor”

W 1914 r. w Legionach Polskich. Żołnierz WP. W 1939 r. walczył pod Iłżą. Po nieudanych próbach ucieczki na Zachód podjął działalność w konspiracji na Zamojszczyźnie. Od 1941 r. w NOW. Walczył w Powstaniu Warszawskim. Od października 1944 r. dowodził Obszarem Zachodnim AK. Aresztowany 05.11.1945 r. Skazany na 7 lat więzienia 03.02.1947 r. wyszedł 2 dni po wyroku. Aresztowany ponownie we wrześniu 1950 r. i skazany na 15 lat więzienia. Zwolniony 30.04.1956 r. W 1957 r. zrehabilitowany. Zmarł w Warszawie 14.11.1972 r.

22-12-1911 r. – urodził się Jan Toth ps. „Mewa”.

W 1939 r. walczył. w 48 Pułku Piechoty. Trafił do niewoli niemieckiej, z której zbiegł w październiku. Od grudnia 1941 r. żołnierz ZWZ-AK. W październiku 1944 r. aresztowany przez Sowietów i skazany na 6 lat więzienia. W grudniu 1944 r. uciekł z aresztu. Brał udział w wielu akcjach. W sierpniu 1947 r. został aresztowany przez UB. 03.12.1948 r. został skazany na karę śmierci. Bierut odmówił mu prawa łaski. Zamordowany 24.06.1949 r. W 1992 r. Sąd Wojewódzki w Rzeszowie unieważnił wyrok.
Użytkowników:
13
Artykułów:
64
Odsłon artykułów:
795519
Copyright © 2021 Bocheńscy Żołnierze Wyklęci. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.