15-12-1947 r. – aresztowany został Władysław Cisek ps. „Rom”

Od 1943 r. służył w AK, został dowódcą plutonu 3 kompanii 77 pp. Od czerwca 1945 r. walczył w szeregach Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Aresztowany 01.01.1947 r. Skazany na karę śmierci 17.04.1947 r. Na mocy amnestii wyrok zamieniono na 15 lat więzienia. Zwolniony w sierpniu 1956 r. Zmarł 11.09.1991 r.

-1945 r. – aresztowany został por. Jan Kempiński ps. „Błysk”

Urodził się 02.06.1921 r. We wrześniu 1939 r. ochotnik w baonie saperów we Lwowie. W sierpniu 1945 r. wrócił do Polski. Działał w Polskiej Partii Socjalistycznej. Od kwietnia 1946 r. konspirator w Wydziale Informacji Okręgu Wrocławskiego Zrzeszenia WiN. Kolportował pismo Obszaru Południowego WiN „Orzeł Biały”. Opracowywał comiesięczne informacje z Okręgu dla zarządu WiN. Był autorem wielu artykułów do pisma WiN. Skazany na karę śmierci 10.08.1948 r. Wyrok wykonano.

17-12-1946 r. – na czterokrotną karę śmierci skazany został Stanisław Sojczyński ps. „Warszyc”

Urodził się 10.03.1910 r. Brał udział w wojnie obronnej 1939 r. Od początku okupacji w konspiracji. Brał udział w akcji „Burza”. Po wejściu Sowietów zalecał przyjęcie biernego oporu. Od kwietnia 1945 r. ponownie w konspiracji. Na przełomie 1945-46 r. przejął kilka funkcji podporządkowując grupy poakowskie. Stał na czele Sądu Specjalnego i Kierownictwa Walki z Bezprawiem. W 1946 r. powołał Samodzielną Grupę Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Kilkakrotnie rozbijał więzienie w Radomsku. Aresztowany 27.06.1946 r. w Częstochowie w wyniku donosu jednego z łączników. Skazany czterokrotnie na karę śmierci. Wyrok wykonano 19.02.1947 r. w Łodzi. Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari kl. V i Krzyżem Walecznych.

17-12-1982 r. – zmarł Marian Jędrzejewski ps. „Adamski”

Urodził się 09.08.1907 r. Uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. Od 1940 r. w ZWZ-AK Lwów. Po akcji „Burza” pozostał w podziemiu. Opuścił Lwów jako jeden z ostatnich oficerów. Po przybyciu do Polski podjął działalność konspiracyjną w WiN. Ujawnił się w sierpniu 1946 r. został aresztowany w marcu 1948 r. w Zakopanem. Skazany na trzykrotną karę śmierci, następnie zamienioną na dożywocie. Zwolniony w marcu 1956 r. z trwałym kalectwem. Został uniewinniony i zrehabilitowany w 1962 r.

18-12-1901 r. – urodził się ppłk Józef Rybicki ps. „Andrzej”

Ochotnik w wojnie polsko-bolszewickiej. Od 1939 r. w konspiracji. Ranny w Powstaniu Warszawskim, uniknął obozu jenieckiego. Od 1945 r. w konspiracji antykomunistycznej. Współtworzył WiN. Aresztowany w grudniu 1945 r. W więzieniu do 1954 r. W 1976 r. założyciel Komitetu Obrony Robotników. Dokumentował działalność podziemia. Zmarł w Warszawie.
Użytkowników:
13
Artykułów:
64
Odsłon artykułów:
795517
Copyright © 2021 Bocheńscy Żołnierze Wyklęci. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.