03-12-1949 r. – zginął por. Kazimierz Żebrowski ps. „Bąk”

Urodził się w 1901 r. Po ataku Sowietów dostał się do niewoli, z której został zwolniony jako robotnik kolejowy. Po powrocie tworzył struktury konspiracyjne. Ukrywał się od początku 1940 r. Od 1942 r. walczył w NOW. W grudniu 1943 r. przeszedł do NSZ. Brał udział w akcji „Burza”. Pod koniec 1944 r. aresztowany przez NKWD i zesłany do łagru, skąd uciekł w 1946 r. Wstąpił do NZW. W lipcu 1948 r. stanął na czele komendy Okręgu Białystok NZW. Zginął wraz z synem, podczas próby przebicia się przez obławę UB-KBW.

04-12-1961 r. – zmarł ks. ppłk Józef Wrycza ps. „Rawycz”.

Urodził się w 1884 r. W czasie Powstania Wielkopolskiego był kapłanem 63 Pułku Piechoty. Walczył w wojnie polsko – bolszewickiej. Przez całą II Wojnę Światową zagrożony likwidacją, ukrywał się przed Niemcami. Był prezesem Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”. Rozpracowany przez UB. Do śmierci poddany stałej inwigilacji.

05-12-1948 r. – zamordowany został Lech Neyman ps. „Butrym”

05-12-1948 r. – zamordowany został Lech Neyman ps. „Butrym” Urodził się w Poznaniu w 1908 r. działacz obozu narodowego, prawnik, porucznik rez. WP. W 1939 r. brał udział w bitwie nad Bzurą. Był szefem Wydziału Zachodniego Narodowych Sił Zbrojnych. Redagował pismo „Naród i Wojsko”. 1944/45 - komendant Okręgu Kraków NSZ-OP. W 1945 r. przybył do Poznania, gdzie de facto był kierownikiem struktury Obozu Narodowego. Utworzył w lipcu 1945 r. organizację pod nazwą „Pokolenia Polski Niepodległej”. W 1947 r. aresztowany i skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano.

05-12-1950 r. – aresztowany został Zbigniew Rostek ps. „Piotr”

Urodził się 10.01.1930 r. W czasie okupacji niemieckiej na robotach przymusowych w Niemczech. W 1946 r. pracował w oddziale patrolowym w wojsku amerykańskim na terenie Berlina Zachodniego. W styczniu 1947 r., po powrocie do Polski, nawiązał kontakt z członkami lokalnego koła PSL. Otrzymane od nich informacje przekazywał osobiście do Berlina. Przywoził ulotki antykomunistyczne z Zachodu. Aresztowany. 11.09.1951 r. skazany na 15 lat więzienia. Postępowanie wznowiono. 22.01.1952 r. skazany na karę śmierci. Zamordowany 10.03.1952 r. Bierut nie skorzystał z prawa łaski. Do dziś nie został zrehabilitowany

06-12-1922 r. – urodziła się Bronisława Borowska ps. „Żaki”

Łączniczka Oddziału VI BiP Komendy Głównej AK. Brała udział w Powstaniu Warszawskim. W lutym 1945 r. aresztowana przez sowiecki kontrwywiad, zwolniona po przesłuchaniu. W czerwcu 1945 r. wstąpiła do WiN. Przewoziła dokumenty do Warszawy. Jej mieszkanie było punktem kontaktowym. 17.07.1946 r. została aresztowana. 18.02.1947 r. skazana na 10 lat więzienia. Zwolniona warunkowo w 1954 r. Zmarła 05.08.1996 r. Odznaczona Krzyżem Walecznych i Złotym Krzyżem Zasługi.
Użytkowników:
13
Artykułów:
64
Odsłon artykułów:
795510
Copyright © 2021 Bocheńscy Żołnierze Wyklęci. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.