24-10-1894 r. – w Niegardowie urodził się płk Jan Zientarski ps. „Mieczysław”

Przed I wojną światową działacz niepodległościowy. 23.08.1914 r. dołączył w Kielcach do Legionów Polskich. Dowodził 12. Kompanią w 2 pp. II Brygady. Walczył z Ukraińcami oraz w wojnie polsko-bolszewickiej. We wrześniu 1939 r. dowodził Oddziałem Wydzielonym 10. DP Armii „Łódź”. Przedostał się na Węgry – internowany. We wrześniu 1941 r. zbiegł do Budapesztu, zaangażował się w budowę Obozu Polski Walczącej. We współpracy z ZWZ zorganizował komórkę kurierską, do kontaktu i przerzutu działaczy do kraju W listopadzie 1941 r. wrócił do kraju. Od marca 1944 r. komendant Okręgu Radomsko-Kieleckiego AK. W pierwszym półroczu 1946 r. współdziałał z II Zarządem Głównym WiN. Zwolennik politycznych form działania. 24.07.1946 r. aresztowany. 09.06.1947 r. skazany na 3,5 roku więzienia. Zwolniony 26. 01.1950 r. W 1951 r. aresztowany i oskarżony fałszywie o współpracę z Niemcami. Śledztwo umorzono. W latach 50. I 60. Inwigilowany przez bezpiekę. Zmarł w Warszawie 04.05.1982 r. Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości, Krzyż Walecznych przekazał na Jasną Górę.

24-10-1946 r. – zamordowany został Antoni Żubryd ps. „Zuch”.

Urodził się 04.09.1918 r. We wrześniu 1939 r. walczył w obronie Warszawy. W 1940 r., pod presją NKWD podjął współpracę z sowieckim wywiadem. W listopadzie 1941 r. został aresztowany przez gestapo i w 1943 r. skazany na karę śmierci. Uciekł z transportu na egzekucję. W kwietniu 1944 r. pracował jako oficer śledczy w PUBP. Współpracował z antykomunistycznym podziemiem. W czerwcu 1945 r. zagrożony aresztowaniem uciekł do lasu, gdzie zorganizował oddział partyzancki. Jesienią przejął dowództwo nad większością oddziału. Podlegał pod NSZ. Wraz z ciężarną żoną został zamordowany przez konfidenta UB.

24-10-1952 r. – zamordowany został Władysław Bielecki ps. „Mikołaj”

Urodził się 26.04.1927 r. W 1944 r. wstąpił do AK. Uczestniczył w wielu akcjach na UB. Od 1948 r. ukrywał się wraz z ojcem. Był w kontakcie z WiN. Po aresztowaniu i zamordowaniu ojca nadal się ukrywał. Zorganizował 25 akcji przeciwko komunistom. 04.01.1952 r. aresztowany przez UB z Lipna. Skazany na 15 lat więzienia. Wyrok skazujący na śmierć zapadł 14.06.1952 r. 24.09.2010 r. Odznaczony pośmiertnie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

24-10-1953 r. – na karę śmierci skazany został Kazimierz Kamieński ps. „Huzar”

Urodził się 08.01.1919 r. Przeszedł cały szlak bojowy wojny obronnej. Dostał się do niewoli niemieckiej, z której zbiegł w październiku i powrócił na teren okupacji sowieckiej. Zaprzysiężony do AK w maju 1940 r. ścigany przez NKWD, pełnił różne funkcje dowódcze. Awansował na porucznika. W lipcu 1944 r. objął szefostwo samoobrony Obwodu Wysokie Mazowieckie AK. Za męstwo i zasługi odznaczony Krzyżem Walecznych. W maju 1947 r. przystąpił do VI Wileńskiej Brygady AK. W wyniku prowokacji bezpieki został zwabiony do Warszawy i tam aresztowany 27.10.1952 r. Skazany na śmierć w procesie pokazowym i zamordowany

025-10-1980 r. – zmarł ks. Florian Zając”

Urodził się 17.12.1906 r. w Kruhelu Małym (obecnie dzielnica Przemyśla). Święcenia kapłańskie przyjął w 1931 r. Kapelan Armii Krajowej w obwodzie Jasło. Fałszywymi metrykami chrztu chronił Żydów. Kierował placówką Narodowej Organizacji Wojskowej. Aresztowany przez UB 26 czerwca 1948 r. Skazany na dożywocie. Wyszedł na mocy amnestii w 1953 r. Zmarł 25 października w Przemyślu
Użytkowników:
5
Artykułów:
64
Odsłon artykułów:
751490
Copyright © 2020 Bocheńscy Żołnierze Wyklęci. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.