paz

016-10-1918 r. – urodziła się Alicja Wnorowska ps. „Alina”.

We wrześniu 1944 r. wstąpiła do AK. W grudniu 1944 r. dostała rozkaz rozpoczęcia pracy w UB w celach wywiadowczych. Pracowała dla wywiadu WiN. Została aresztowana we wrześniu 1946 r. Będąc w 8 miesiącu ciąży została skazana na karę śmierci. Po urodzeniu syna, karę zamieniono na dożywocie. Dziecko w 1947 r. zostało przekazane siostrze. W 1955 r. została zwolniona z więzienia i zamieszkała wraz z siostrą i synkiem. W 2006 r. została odznaczona Krzyżem Kawalerski, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarła w 2008 r

17-10-1949 r. – zwolniona z więzienia została Janina Oszast ps. „Jula”

17-10-1949 r. – zwolniona z więzienia została Janina Oszast ps. „Jula” Urodziła się 02.02.1908 r. Podczas okupacji niemieckiej była kierownikiem działu I ogólno-organizacyjnego Biura Informacji Propagandy Okręgu Kraków ZWZ-AK. Nauczycielka tajnego nauczania. Po rozwiązaniu AK w DSZ okręgu Kraków. Aresztowana w lipcu 1945 r., zwolniona na mocy amnestii. Ujawniła się w październiku 1945 r. W grudniu wznowiła działalność konspiracyjną w WiN jako łączniczka. We wrześniu 1946 r. zorganizowała 2 punkty przerzutowe dla wyjeżdżających nielegalnie za granicę. Aresztowana ponownie i skazana w październiku 1947 r. na 6 lat więzienia. Zwolniona na mocy amnestii. W grudniu 1952 r. aresztowana ponownie i w 1954 r. skazana na 4 lata więzienia. Zwolniona warunkowo 11.12.1954 r. Zmarła w Krakowie 9.11.1986 r. Odznaczona dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Złotą Odznaką ZNP, Srebrnym Krzyżem Zasługi.

18-10-1946 r. - aresztowany został Władysław Dybowski ps. „Korwin”

Urodzony 17.05.1892 r. Adiunkt gen. Hallera w wojnie polsko-bolszewickiej. Uczestnik kampanii wrześniowej. Na polecenie władz konspiracyjnych, w połowie 1945 r. wstąpił wraz z synem do PPR, a w 1946 r. przyjął oferowane stanowisko wiceprezydenta Legnicy, które wykorzystał do działalności wywiadowczej. Oskarżony o współpracę z konspiracją i działalność agenturalną. 16 czerwca 1947 r. wraz z synem skazany na karę śmierci. Stracony 31.08.1947 r.

19-10-1984 r. – uprowadzony został ks. Jerzy Popiełuszko

Urodził się 14 września 1947 r. w Okopach koło Suchowoli. W 1972 r. otrzymał z rąk prymasa Stefana Wyszyńskiego święcenia kapłańskie. Pracował w parafiach w: Ząbkach, Aninie oraz Warszawie: Dzieciątka Jezus, św. Anny i św. Stanisława Kostki. Duszpasterz medyków. Od sierpnia 1980 r. duszpasterz robotników. Od 13 grudnia 1981 r. odprawiał msze św. za ojczyznę. Organizator pielgrzymek ludzi pracy na Jasną Górę. Porwany 19 października koło Torunia przez esbeków. Nie wiadomo, kiedy zamordowany. Ciało wyłowiono 30 października z Wisły pod Włocławkiem. Beatyfikowany 6 czerwca 2010 r.

20-10-1904 r. – urodził się ppłk Józef Chyliński ps. „Kamień”

We wrześniu 1939 r. organizował VI Batalion Strzelców Armii „Poznań”. Członek Oddziału I Organizacyjnego Dowództwa Głównego SZP. Oddelegowany na Pomorze w celu rozpoznania i nawiązania kontaktów konspiracyjnych. W styczniu 1940 r. wysłannik KG ZWZ. Od 1941 r. Komendant Komendy Okręgu Pomorskiego. Rozbudował sieć wywiadu, kontrwywiadu i oddziałów partyzanckich. Po rozwiązaniu AK pozostał w konspiracji. Aresztowany przez UB 24.08.1945 r. Skazany na 1,5 roku więzienia 25.11.1946 r. Zwolniony z więzienia w lutym 1947 r. Przedostał się do Szwecji. W 1951 r. zamieszkał w Kanadzie. Zmarł 9.06.1985 r. Odznaczony Orderem Virtuti Militari V kl., Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami.
Użytkowników:
5
Artykułów:
64
Odsłon artykułów:
755107
Copyright © 2020 Bocheńscy Żołnierze Wyklęci. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.