13-10-1985 r. - w Zakopanem zmarł Mieczysław Boruta-Spiechowicz

Generał brygady Wojska Polskiego, dowódca 4 Pułku Strzelców Podhalańskich Urodził się 20.02.1894 r. w Rzeszowie. Działacz polskiego skautingu. Od 1913 r. w Belgii działał w Związku Strzeleckim. Żołnierz Legionów Polskich. Przeszedł wraz z II Brygadą po bitwie pod Rarańczą na stronę rosyjską. Walczył w II Korpusie Polskim w Rosji (m.in. w bitwie pod Kaniowem). Walczył o Lwów. Wyjechał do Francji i wrócił z Błękitną Armią gen. Hallera. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. W II RP żołnierz zawodowy. We wrześniu 1939 r. w armii Kraków. Walczył pod Tomaszowem Lubelskim. Uniknął niewoli i przedostał się do Lwowa. Tworzył konspirację antysowiecką. Aresztowany przez NKWD w grudniu 1939 r. Zwolniony po układzie Sikorski-Majski w 1941 r. W 1945 r. powrócił do Polski. W 1946 r. zwolniony z wojska po konflikcie z gen. Świerczewskim. Do 1964 r. prowadził gospodarstwo rolne pod Szczecinem. Od 1964 r. mieszkał w Zakopanem i pomagał kombatantom. Był prezesem honorowym Związku Legionistów Polskich. Działacz opozycji przedsierpniowej.

14-10-1897r – w Odessie urodził się płk Anatol Sawicki ps. „Cybulski”

Po 1918 r. w Wojsku Polskim; walczył w wojnie polsko-bolszewickiej i kampanii wrześniowej. Od maja 1941 r. przez rok komendant Obwodu Krasnystaw; do września 1942 r. – komendant Obwodu Chełm. Od stycznia 1943 r. do lipca 1944 r. – inspektor Inspektoratu Południowego Bóbrka w Okręgu Lwów AK. Bronił polskie wsie przed UPA. Od grudnia 1945 – komendant Okręgu Lwów „Nie”. Przeprowadził ewakuację żołnierzy lwowskich z ZSRR. Od 1946 r. w Lubaniu Śląskim. Komendant eksterytorialny Okręgu Lwowskiego AK-WiN. Aresztowany 16.03.1948 r. Przeszedł brutalne śledztwo. Skatowany podczas przesłuchania z 8/9.08.1948 r. wyskoczył z III piętra budynku UB we Wrocławiu. Zmarł 10.08.1948 r. w szpitalu. W 1965 r. uniewinniony przez sąd we Wrocławiu. Odznaczony Virtuti Militari kl. V, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Niepodległości, srebrnym Krzyżem Zasługi; pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. 23

14-10-1905 r. – urodziła się hm Eugenia Prauss (z domu Skwarkowska) ps. „Squaw”

Działaczka harcerska w Kielcach. Od września 1939 r. sanitariuszka w ramach Wojennego Pogotowia Harcerek, następnie w Izbie Matki i Dziecka oraz w szpitalu. Dowodziła zespołem harcerek, łączniczek, kolporterek prasy podziemnej. W lipcu 1944 r. w asyście dwóch harcerzy przebranych za żandarmów, weszła do lokalu opieczętowanego przez gestapo i wydobyła ze skrytek radiostacje i innego ważne dokumenty konspiracyjne. Za swoją działalność konspiracyjną i harcerską otrzymała Złoty Krzyż za Zasługi dla ZHP z Rozetą – Mieczami, Krzyż Armii Krajowej, medal Za Wojnę Obronną 1939 oraz Krzyż Walecznych. Zmarła 21.11.1987 r. po długotrwałej chorobie

14-10-1946 r. – rozstrzelany został Tadeusz Gajda ps. „Tarzan”

24 14-10-1946 r. – rozstrzelany został Tadeusz Gajda ps. „Tarzan” Urodził się 15.02.1924 r. W 1941 r. wstąpił do NOW. Walczył w bitwie oddziałów partyzanckich z Niemcami na Porytowym Wzgórzu. Od września 1944 r. poszukiwany przez NKWD i UB. Wstąpił do LWP. Zdekonspirowany i przesłuchiwany przez sowiecki kontrwywiad. W lutym 1945 r. zagrożony aresztowaniem zdezerterował. W lutym 1946 r. został dowódcą tarnowskiego oddziału Pogotowia Akcji Specjalnej przy Narodowym Zjednoczeniu Wojskowym. Uczestnik wielu akcji. Aresztowany w sierpniu 1946 r. We wrześniu skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano. W 1991 r. Sąd w Tarnowie unieważnił wyrok.

14-10-1950 r. - WSR w Warszawie skazał Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług” na pięciokrotną karę śmierci

Urodzony 26.11.1913 r., od 1936 r. w 62 Pułku Piechoty w Bydgoszczy. W wojnie obronnej 1939 r. dowódca kompanii przeciwpancernej. Uczestnik bitwy nad Bzurą i w Puszczy Kampinoskiej. Wyróżnił się w walkach pod Witkowicami. Uczestniczył w obronie Warszawy. Aresztowany przez policję ukraińską, przekazany Niemcom, osadzony w więzieniu w Sanoku. Prezes IV Zarządu WiN, aresztowany w listopadzie 1947 r. 01.03.1951 r. zamordowany strzałem w tył głowy w piwnicach więzienia na Mokotowie
Użytkowników:
1
Artykułów:
62
Odsłon artykułów:
701335
Copyright © 2019 Bocheńscy Żołnierze Wyklęci. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.