22-09-1944 r. – na teren Polski został zrzucony płk Przemysław Nakoniecznikoff-Klukowski ps. „Błyskawica”

Urodził się 13.06.1896 r. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Uczestnik kampanii wrześniowej. Po rozbiciu jego dywizji trafił do niewoli niemieckiej. 20.04.1940 r. uciekł z obozu jenieckiego. Przedostał się na Bliski Wschód, gdzie wstąpił do oddziałów polskich. 29.03.1944 r. wstąpił do AK. Został zrzucony jako cichociemny na terytorium Polski. Po rozwiązaniu AK pozostał w konspiracji. Aresztowany 20.04.1945 r. Usiłowano go wykorzystać w procesie gen. Okulickiego. Więziony w sowieckich łagrach powrócił do Polski latem 1955 r. Zmarł 17.08.1957 r. w Krakowie.

23-09-1979 r. – na cmentarz w Tomaszowie Lubelskim przeniesiono prochy gen. Tadeusza Piskora

Urodził się 1.02.1889 r. w Borze niedaleko Ostrowca Świętokrzyskiego. Student Politechniki w Liege i we Lwowie. Działacz niepodległościowy. W 1913 r. komendant szkoły podoficerskiej. Walczył w I Brygadzie. Internowany w Beniaminowie. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. W kampanii wrześniowej dowódca Armii „Lublin”. Od 20.09 do 30.04.1945 r. w obozach jenieckich. Następnie wyjechał do Londynu. Aktywny w organizacjach emigracyjnych. Zmarł 22.03.1951 r. w Londynie

24-09-1919 r. – urodził się por. Mieczysław Wądolny ps. „Granit”

W czasie okupacji niemieckiej wstąpił do Oddziału Specjalnego Ludowej Straży Bezpieczeństwa. Po wkroczeniu armii sowieckiej, w lutym 1945 r., wstąpił do MO. Później zorganizował oddział partyzancki. W 1946 r. jego oddział należał do najaktywniejszych jednostek podziemia niepodległościowego w woj. krakowskim. W 1946 r. podporządkował się dowództwu Armii Polskiej w Kraju. 14.01.1947 r. został otoczony przez grupę operacyjną UB-KBW. Nie chcąc się poddać, rozerwał się granatem.

24-09-1948 r. – W lesie koło Zgórska zamordowany został por. Aleksander Życiński ps. „Wilczur”

Urodził się w Warszawie 16.07.1926 r. W 1940 r. nawiązał kontakt z ugrupowaniem Jana Piwnika ps. „Ponury”. Od lipca 1944 r. w oddziale płk Antoniego Szackiego-Dąbrowskiego ps. „Bohun”. W grudniu 1944 r. złapany w ulicznej łapance i wysłany do obozu pracy do Niemiec, skąd uciekł do PSZ na Zachodzie. Po przeszkoleniu w maju 1945 r. ląduje na Słowacji i przedostaje się na Kielecczyznę. Aresztowany 26.07.1945 r. w okolicach Buska Zdroju, skazany na 7 lat więzienia i osadzony we Wronkach. Po zwolnieniu w 1947 r. wraca do Suchedniowa, gdzie tworzy struktury WiN. 7.05.1948 r. ponownie aresztowany. 31.07.1948 r. skazany na trzykrotną karę śmierci. 24.09.1948 r. zostaje zamordowany w lesie koło Zgórska. Ciała nigdy nie znaleziono. Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

24-09-2010 r. – Władysław Bielecki ps. „Mikołaj” został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polsk

Urodził się 26.04.1927 r. W 1944 r. wstąpił do AK. Uczestniczył w wielu akcjach na UB. Od 1948 r. ukrywał się wraz z ojcem. Był w kontakcie z WiN. Po aresztowaniu i zamordowaniu ojca nadal się ukrywał. Zorganizował 25 akcji przeciwko komunistom. 04.01.1952 r. aresztowany prze UB z Lipna. Skazany na 15 lat więzienia. Wyrok skazujący na śmierć zapadł 14.06.1952 r. Zamordowany 24.10.1952 r.
Użytkowników:
6
Artykułów:
64
Odsłon artykułów:
771782
Copyright © 2020 Bocheńscy Żołnierze Wyklęci. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.