16-09-1913 r. – w Niemczech urodził się Franciszek Jaskulski ps. „Zagończyk”

Ochotnik w obronie Warszawy w 68 pp. Dostał się niewoli, skąd zbiegł w październiku. Czynny w konspiracji w Wielkopolsce. W 1942 r. uciekł na Lubelszczyznę. Był zastępcą ppor. Mariana Sikory. Walczył także z oddziałami AL. W okresie „Burzy” w ramach 2 kompanii 15. pp walczył z Niemcami o Kurów i Końskowolę. W sierpniu 1944 r. szedł na pomoc Warszawie. 3.11.1944 r. aresztowany w Lublinie i 08.01.1945 r. skazany na śmierć. 26.01.1945 r. wyrok zamieniono na 10 lat więzienia. Uciekł z więzienia we Wronkach. Powrócił na Lubelszczyznę; nawiązał kontakt z kpt. Marianem Bernaciakiem ps. „Orlik”. Otrzymał rozkaz zorganizowania struktur WiN na Kielecczyźnie. 26.07.1946 r. w Jedlni-Letnisko, po zdradzie bliskiego współpracownika, został aresztowany. 17.01.1947 r. Wojskowy Sąd Rejonowy w Kielcach skazał go na śmierć. Zamordowany został 19.02.1947 r. 06.12.1991 r. wyrok został unieważniony. Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

16-09-1920 r. – urodził się por. Franciszek Cieślak ps. „Szatan”

Ochotnik w wojnie obronnej w 1939 r. od 1940 r. w obozie jenieckim Pilau, skąd zbiegł pod koniec 1942 r. Od 1945 r. żołnierz ROAK. Od lata 1946 r. w NZW. Uczestnik wielu akcji. Ciężko ranny 24.11.1946 r. i aresztowany na polu bitwy. Skazany na karę śmierci, zamienioną później na dożywocie. Zwolniony w 1956 r. powrócił do konspiracji. Zorganizował młodzieżową organizację konspiracyjną, za co został skazany na 5 lat więzienia. W 1964 r. zorganizował kolejną grupę antykomunistyczną, za co został ponownie aresztowany i 20.12.1965 r. skazany na karę 12 lat więzienia. Zwolniony w 1972 r. Zmarł 3.02.1996 r.

16-09- -1992 r. – sąd w Rzeszowie unieważnił wyrok skazujący Karola Kosteckiego ps. „Kis”

Urodził się 27.02.1917 r. Po kapitulacji w 1939 r. trafił do niewoli. Uciekł w styczniu 1940 r. Aresztowany przez NKWD i osadzony we Lwowie. Po wyjściu na wolność w październiku 1940 r. nawiązał współpracę z ZWZ we Lwowie. Przeniósł się do Warszawy. Tworzył struktury konspiracyjne. Uczestniczył w akcji „Burza”. Aresztowany 07.01.1947 r. przez UB. 29.07.1947 r. skazany na 6-krotną karę śmierci, zamienioną na mocy amnestii na 15 lat więzienia. 16.08.1957 r. zwolniony z więzienia. W 1992 r. Sąd w Rzeszowie unieważnił wyrok z 1947 r. Zmarł 14.01.1998 r.

16-09-2003 r. – zmarł kpt. Zbigniew Kulesza ps. „Grawicz”

Od 1944 r. członek NSZ. Od 1945 r. członek NZW. Po wkroczeniu wojsk sowieckich pozostał w konspiracji. Przeprowadził dużo akcji. Ujawnił się podczas amnestii w kwietniu 1947 r. Został aresztowany w listopadzie 1947 r. i skazany na dożywocie. Zwolniony 19.12.1956 r. Odznaczony Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego.

17-09-1913 r. – urodził się Władysław Musialik ps. „Bolesław”

Przed wybuchem II Wojny Światowej służył w 4 pp leg. w Kielcach. Po powrocie z kampanii wrześniowej zorganizował w Zawierciu pierwszą grupę konspiracyjną. Po powstaniu ZWZ stanął na czele kompanii dywersyjno-szturmowej. W latach 1943-44 przeprowadził wiele akcji na wojskowe magazyny żywności i odzieży oraz przerwanie rozpoczętej przez Niemców akcji przesiedleńczej. Część jego oddziału uczestniczyła w akcji „Burza”. 08.12.1945 r. wpadł w pułapkę, która zakończyła się krwawą bitwą. Zmarł 01.02.1996 r.
Użytkowników:
6
Artykułów:
64
Odsłon artykułów:
768549
Copyright © 2020 Bocheńscy Żołnierze Wyklęci. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.