12-09-1928 r. – w Głuszczewinie urodziła się Danuta Siedzik ps. „Inka”

12-09-1928 r. – w Głuszczewinie urodziła się Danuta Siedzik ps. „Inka” W grudniu 1943 r. zaprzysiężona w AK. 06.06.1945 r. aresztowana za współpracę z „bandami leśnymi”. Odbita przez patrol V Wileńskiej Brygady AK. Została sanitariuszką. Walczyła w szwadronach por. Jana Mazura „Piasta” i por. Mariana Plucińskiego „Mścisława”. W styczniu 1946 r. została sanitariuszką i łączniczką w szwadronie ppor. Zdzisława Badochy ps. „Żelaznego”. Brała udział w wielu akcjach oddziału, budząc uznanie ofiarnością i poświęceniem. Wysłana do Gdańska przez dowódcę szwadronu por. Olgierda Christę ps. „Leszek”, została aresztowana nocą 19/20.07.1946 r. Podczas ciężkiego przesłuchania nie wydała żadnego ze znanych adresów konspiracyjnych. 03.08.1946 r. w trybie doraźnym odbyła się rozprawa przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Gdańsku. Oskarżono ją o mordowanie rannych i nakłanianie do egzekucji. Wyrok śmierci wykonano 28.08.1946 r. Pochowana na gdańskim cmentarzu garnizonowym

012-09-1960 r. - w Londynie zmarł gen. brygady Zygmunt Podhorski

Urodził się 25,05.1891 r. w majątku Popudnia. W czasie kampanii wrześniowej 1939 r. dowodził Suwalską Brygadą Kawalerii, przez wielu historyków jest oceniany jako jeden z najlepszych polskich dowódców kampanii. Cały okres wojny spędził w obozie jenieckim. Pochowano go na cmentarzu Brompton, za zasługi wojskowe na szlaku niepodległości i wojnie obronnej Polski w 1939 r. odznaczono go Krzyżem Złotym i Srebrnym Orderem Wojennym Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości, kilkakrotnie Krzyżem Walecznych, Orderem Polonia Restituta oraz francuską Legią Honorową.

13-09-1857 r. – w Zdroju niedaleko Grodziska Wielkopolskiego urodził się Michał Drzymała

Chłop z Wielkopolski. W 1904 r. na kupionej od Niemca działce we wsi Podgradowice (obecnie Drzymałowo) chciał zbudować dom. Władze niemieckie nie wydały zgody, więc zakupił wóz cyrkowy. Dostał nakaz usunięcia wozu-domu, gdyż uważano, że stojący co najmniej 24 godziny wóz musi mieć zgodę na budowę. Wóz był zatem codziennie przesuwany o kilka centymetrów. Ostatecznie wóz został usunięty. Zamieszkał zatem w ziemiance, którą także mu zburzono. Kupił inną działkę z domem. W II RP mieszkał w latach 1928-37 we wsi Grabówno niedaleko Miasteczka Krajeńskiego, gdzie zmarł 25.04.1937 r.

014-09-2010 r. – zmarł Mieczysław Huchla ps. „Wilbik”

Urodził się 29.12.1920 r. Podczas okupacji hitlerowskiej żołnierz ZWZ-AK. 3.07.1944 r. aresztowany przez gestapo, odbity przez grupę bojową Kedywu. Od września 1944 r. dowódca Placówki AK, następnie Delegatury Sił Zbrojnych. Wiosną 1945 r., zagrożony aresztowaniem, wyjechał do Krakowa. W latach 1945-48 w szeregach WiN. 28.07.1948 r. skazany na 7 lat więzienia. W listopadzie 1948 r. przewieziony do aresztu PUBP w Rzeszowie. 6.11.1948 r. podczas ucieczki ciężko ranny. 8.07.1949 r. skazany na dodatkowe 5 lat więzienia. Po wyjściu na wolność w 1955 r. wyjechał do Wrocławiax`

15-09-1948 r. – na śmierć został skazany mjr Hieronim Dekutowski ps. „Zapora”

Urodził się 24.09.1918 r. w Dzikowie. We wrześniu 1939 r. wyjechał do Lwowa, gdzie ochotniczo wstąpił do wojska. Internowany na Węgrzech, uciekł do Francji. Po jej klęsce ewakuował się do Wielkiej Brytanii, zgłosił chęć do pracy. Zrzucony do Polski 17.11.1943 r., był w oddziale „Podkowy” na Zamojszczyźnie. W styczniu 1944 r. został szefem Kedywu inspektoratów Lublin i Puławy. Brał udział w akcji „Burza”. W sierpniu 1944 r. ruszył na pomoc Warszawie, ale nie przekroczył Wisły. Od stycznia 1945 r. na czele oddziału samoobrony. Od lipca 1945 r. nadzorował wszystkie oddziały leśne w Inspektoracie Lublin. W październiku 1945 r. próbował uciec na Zachód. Po ogłoszeniu amnestii w lutym 1947 r. zaczął ujawniać oddziały, czego zaprzestał po aresztowaniach. 16.09.1947 r. został aresztowany w Nysie. Skatowany podczas śledztwa. Zamordowany w więzieniu w Warszawie 07.03.1949 r. 23.05.1994 r. wyrok unieważniono. Odznaczony Krzyżem Walecznych, Medalem Wojska, Krzyżem Orderu Virtuti Militari, Krzyżem WiN Krzyżem AK, Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.
Użytkowników:
6
Artykułów:
64
Odsłon artykułów:
768570
Copyright © 2020 Bocheńscy Żołnierze Wyklęci. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.