06-09-1909 r. - w Jeziornej urodził się Bolesław Tomaszewski ps. „Ostroga”

Walczył nad Narwią i Bugiem. Związany z konspiracją lwowską. Intensywnie poszukiwany przez sowieckie służby specjalne, musiał opuścić Lwów. W sierpniu 1945 r. wyjechał do Krakowa, skąd został skierowany na Dolny Śląsk do dalszej pracy konspiracyjnej. Ujęty 8 czerwca 1946 r. w wyniku zeznań zatrzymanego kilka dni wcześniej kierownika Rejonu III. Przez krótki czas przebywał w PUBP w Jeleniej Górze, skąd został przetransportowany do Wydziału Śledczego WUBP we Wrocławiu. 4 stycznia 1947 r. został skazany przez WSR we Wrocławiu na karę śmierci. 25 lutego Bierut zamienił karę śmierci na 15 lat pozbawienia wolności. Zwolniony 7 maja 1956 r. Zmarł 1.08.1985

06-09-1946 r. – na śmierć skazany został Tadeusz Stankiewicz ps. „Ćwiek”

Urodził się 15.01.1927 r. Od 1943 r. żołnierz oddziału AK na Wileńszczyźnie. Po wkroczeniu wojsk sowieckich na Kresy aresztowany i wysłany do Kaługi. W lutym 1945 r. wrócił do Wilna, po czym wyjechał na Pomorze. W październiku 1945 r. wrócił do konspiracji. Zagrożony aresztowaniem przeniósł się do Bydgoszczy. Aresztowany 21.03.1946 r. Skazany na karę śmierci. Bierut nie skorzystał z prawa łaski. Zamordowany 28.11.1946 r.

08-09-1901 r. – urodził się ppłk Rudolf Majewski ps. „Roman”

Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej i wojny obronnej 1939 r. Podczas okupacji działacz konspiracji. 10.11.1942 r. aresztowany przez Niemców, zwolniony z więzienia. W 1943 r. ukrywał się w Warszawie. Przeniesiony do Okręgu Łódź. Dowodził i uczestniczył w wielu akcjach. Ujawnił się w październiku 1945 r. Aresztowany 9.11.1946 r. Skazany na 7 lat więzienia. Na mocy amnestii karę złagodzono do 3,5 roku. Zamordowany w niewyjaśnionych okolicznościach 5.01.1949 r.

08-09-1907 r. – urodził się Marian Jędrzejewski ps. „Adamski”

Uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. Od 1940 r. w ZWZ-AK Lwów. Po akcji „Burza” pozostał w podziemiu. Opuścił Lwów jako jeden z ostatnich oficerów. Po przybyciu do Polski podjął działalność konspiracyjną w WiN. Ujawnił się w sierpniu 1946 r. Został aresztowany w marcu 1948 r. w Zakopanem. Skazany na trzykrotną karę śmierci, następnie zamienioną na dożywocie. Zwolniony w marcu 1956 r. z trwałym kalectwem. Został uniewinniony i zrehabilitowany w 1962 r. Zmarł w Krakowie 17. 12.1982 r.

08-09-1988 r. – zmarł mjr Jan Szatkowski ps. „Kowal”

Urodził się 23.01.1907 r. Mieszkał w Radomiu i Lublinie. Działał w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży Akademickiej „Odrodzenie”. Aktywny w harcerstwie i ruchu sokolim. Był dowódcą kompanii zwiadu. We wrześniu 1939 r. został ciężko ranny na Lubelszczyźnie. 29.10.1939 r. został jeńcem wojennym. Komendant Okręgu Lublin WiN. Aresztowany 08.11.1946 r. w Warszawie. Skazany w 1948 r. na karę śmierci, zamienioną na 7 lat więzienia. Wyszedł w 1954 r.
Użytkowników:
6
Artykułów:
64
Odsłon artykułów:
768555
Copyright © 2020 Bocheńscy Żołnierze Wyklęci. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.