03-09-1949 r. – na karę śmierci skazany został ppor. Witold Milwid ps. „T-5

Urodził się 18.12.1915 r. w Dniepropietrowsku na Ukrainie. Od 1942 r. związany z AK na Wileńszczyźnie. Członek oddziału specjalnego, wykonującego egzekucje na kolaborantach niemieckich na podstawie wyroków Wojskowego Sądu Specjalnego. Od maja 1945 r. w swoim mieszkaniu w Bydgoszczy organizował tajne narady Ośrodka Mobilizacyjnego Okręgu Wileńskiego AK. Aresztowany przez UB wraz z żoną 20 lipca 1948 r. Skazany na śmierć, Bierut nie udzielił mu prawa łaski. 12.11.1949 r. zamordowany w więzieniu przy Wałach Jagiellońskich w Bydgoszczy. W 1991 r. pośmiertnie odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

03/04-09-1942 r. – jako cichociemny do kraju zrzucony został płk Stanisław Sędziak ps. „Warta”

Urodził się 07.09.1913 r. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. Walczył na Lubelszczyźnie. Na początku 1940 r. przedostał się do Francji. Po jej klęsce w Wielkiej Brytanii. Cichociemny, zrzucony do kraju. Od sierpnia 1945 r. komendant Okręgu Białystok Obywatelskiej Armii Krajowej. Aresztowany 04.01.1947 r. Skazany na śmierć 27.12.1947 r. Na mocy amnestii karę zamieniono na dożywocie. Wyszedł na wolność 29.04.1957 r. Odznaczony Krzyżem Walecznych i Orderem Virtuti Militari. Zmarł 2.08.1978 r.

04-09-1913 r. – urodził się ppor. Stanisław Wencel ps. „Twardy”

Brał udział w wojnie obronnej 1939 r. W lutym 1943 r., zagrożony aresztowaniem, uciekł do Sosnowca. Utworzył grupę likwidacyjną niemieckich konfidentów. W maju 1943 r. wcielił się z oddziałem do AK. 07.11.1944 r. dowodził akcją na Juliana Schuberta – zastępcę komendanta hitlerowskiej żandarmerii. Za tę akcję został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V kl. 17.01.1945 r. wszedł w kontakt z Sowietami i złożył broń. Zagrożony aresztowaniem ukrywał się. Wrócił do lasu, gdzie utworzył oddział. Ujawnił się po zatrzymaniu matki. Aresztowany i więziony do października 1946 r. Zmarł 29.12.1967 r.

04-09-1918 r. - urodził się Antoni Żubryd ps. „Zuch”

We wrześniu 1939 r. walczył w obronie Warszawy. W 1940 r. pod presją NKWD podjął współpracę z sowieckim wywiadem. W listopadzie 1941 r. został aresztowany przez gestapo, a w 1943 r. skazany na karę śmierci. Uciekł z transportu na egzekucję. W kwietniu 1944 r. pracował jako oficer śledczy w PUBP. Współpracował z antykomunistycznym podziemiem. W czerwcu 1945 r., zagrożony aresztowaniem, uciekł do lasu, gdzie zorganizował oddział partyzancki. Jesienią przejął dowództwo nad większością oddziału. Podlegał pod NSZ. 24.10.1946 r. wraz z ciężarną żoną został zamordowany przez konfidenta UB.

04-09-1946 r. – zamordowany został Ludwik Krawiś ps. „Tygrys”

Urodził się 27.03.1924 r. W czasie okupacji pracował jako robotnik w niemieckim majątku. W 1944 r. powołany do niemieckiego wojska we Francji. Po wojnie powrócił do rodziców. 20.06.1946 r. wstąpił do AK. Brał udział w wielu akcjach. Aresztowany 21.07.1946 r. w Witrogoszczy, podczas obławy UB-MO. Skazany wraz z 12 innymi członkami oddziału (w tym z bratem) na śmierć 24.08.1946 r. Rozstrzelany. Bierut, po prośbie matki, ułaskawił młodszego brata Franciszka – skazany na 15 lat więzienia.
Użytkowników:
6
Artykułów:
64
Odsłon artykułów:
771768
Copyright © 2020 Bocheńscy Żołnierze Wyklęci. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.