18-07-1944 r. - podczas walk o Ankonę we Włoszech zginął ppor. Adolf Maria Bocheński „Adzio”

Urodził się. w 1909 r. w rodzinnym majątku w Ponikwie k/Brodów. Ukończył z wyróżnieniem akademię dyplomatyczną w Paryżu i Wydział Prawa UJK we Lwowie. Publicysta polityczny od 1929 r. Autor książki „Między Niemcami a Rosją” (1937). Konserwatysta, zwolennik silnego państwa wielonarodowego oraz polityki zagranicznej, opartej o rację stanu, a nie o ideologię. W 1939 r. ochotnik w 22 Pułku Ułanów. Internowany na Węgrzech, ucieka do Francji. Walczy pod Narwikiem. Po klęsce Francji przedostał się do Brygady Karpackiej (Syria). Podczas obrony Tobruku (1941; Libia) dowódca śmiałych wypadów w głąb terenu wroga. We Włoszech ranny pod Monte Cassino i pod Ankoną. Na własną prośbę opuszcza szpital i wraca do oddziału. Ginie w dniu zdobycia Ankony podczas rozbrajania miny. Pochowany na cmentarzu w Loreto. Kawaler Krzyża Virtuti Militari i Krzyża Walecznych (trzykrotnie).

19-07-1991 r. – Sąd Wojewódzki w Bydgoszczy odmówił rehabilitacji Ludwika Augustyniaka ps. „Cygan”

Urodził się 07.12.1898 r. Uczestnik Powstania Wielkopolskiego. Zawodowy żołnierz. W 1939 r. brał udział w bitwie nad Bzurą. Aresztowany przez gestapo w kwietniu 1940 r., osadzony w obozie. Uwolniony dzięki staraniom rodziny. W 1942 r. podjął działalność konspiracyjną w AK w Bydgoszczy. W lutym 1945 r. aresztowany przez NKWD, zbiegł z transportu. W czerwcu 1945 r. podjął pracę w Miejskiej Komendzie MO w Bydgoszczy. 16.04.1946 r. ponownie aresztowany przez UB. 30.09.1946 r. skazany na śmierć. Zamordowany 27.11.1946 r.

20-07-1920 r. – urodził się Robert Nakwas-Pługaczewski ps. „Okoń”

Działał w konspiracji od początku okupacji. Brał udział we wszystkich akcjach bojowych III Wileńskiej Brygady AK do 1944 r. 09.04.1944 r. został odznaczony Krzyżem Walecznych. 18.02.1945 r. został aresztowany i skazany na 6 lat więzienia. Zwolniony na mocy amnestii w kwietniu 1946 r. w lipcu dołączył do V Wileńskiej Brygady AK. W latach 1946-48 członek grupy młodzieżowej Okręgu Wileńskiego AK. Ponownie aresztowany 03.07.1948 r. przez UB. Sąd wojskowy skazał go na dożywocie, zmienione na 12 lat więzienia. Wyszedł warunkowo 12.04.1958 r. Zmarł 21.06.1973 r.

20-07-1944 r. – aresztowany przez gestapo został Henryk Glapiński ps. „Klinga”.

Urodził się 28.12.1915 r. W czasie okupacji w latach 1941-42 r. żołnierz AK. Aresztowany przez gestapo, więzień obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Wiosną 1946 r. komendant Powiatu Radomsko Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Uczestnik wielu akcji przeciwko grupom operacyjnym UB-KBW. Po częściowym rozbiciu KBW podjął decyzję o rozformowaniu oddziału. Aresztowany 31.08.1946 r. w Warszawie. W grudniu 1946 r. skazany na karę śmierci. Rozstrzelany 19.02.1947 r. Sąd w Łodzi unieważnił wyrok 14.10.1992 r.

Użytkowników:
13
Artykułów:
64
Odsłon artykułów:
784407
Copyright © 2021 Bocheńscy Żołnierze Wyklęci. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.