17-07-1944 r. – z kolumny jeńców NKWD zbiegł Henryk Urbanowicz ps. „Zabawa”

Urodził się 20.04.1926 r. Od początku okupacji w konspiracyjnym harcerstwie. Od 16.06.1944 r. odbywał staż bojowy młodszych dowódców w III Wileńskiej Brygadzie AK. Uczestniczył w szturmie na Wilno. Zbiegł z kolumny jeńców NKWD i powrócił do konspiracji. Zagrożony aresztowaniem przeszedł do oddziału AK, działającego w Puszczy Rudnickiej. 14.04.1946 r. wstąpił do V Wileńskiej Brygady AK. 12.07.1948 r. aresztowany we Wrocławiu. 31.01.1949 r. skazany został na śmierć. Zamordowany 6.05.1949 r.

17-07-1946 r. – aresztowana zostaje Bronisława Borowska ps. „Żaki”

Urodziła się 06.12.1922 r. Łączniczka Oddziału VI BiP Komendy Głównej AK. Brała udział w Powstaniu Warszawskim. W lutym 1945 r. aresztowana przez sowiecki kontrwywiad, zwolniona po przesłuchaniu. W czerwcu 1945 r. wstąpiła do WiN. Przewoziła dokumenty do Warszawy. Jej mieszkanie było punktem kontaktowym. Aresztowana i 18.02.1947 r. skazana na 10 lat więzienia. Zwolniona warunkowo w 1954 r. Zmarła 5.08.1996 r. Odznaczona Krzyżem Walecznych i Złotym Krzyżem Zasługi.

17-07-1946 r. – aresztowany został ppor. Feliks Selmanowicz ps. „Zagończyk”.

Urodził się 06.06.1904 r. Ochotnik w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. Od 25.08.1939 r. w Korpusie Ochrony Pogranicza. Internowany na Litwie, skąd zbiegł do Wilna. Aresztowany przez policję litewską w 1940 r., zwolniony z braku dowodów. Od stycznia 1944 r. w AK. W lipcu 1944 r. internowany w Kałudze. Uciekł 20.04.1945 r. do Wilna. W październiku wyjechał do Polski. Koordynował działalność patroli dywersyjnych na Pomorzu. Aresztowany, skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 28.08.1946 r.

17-07-1946 r. – na kilkukrotną karę śmierci został skazany Gedymin Rogiński ps. „Dzielny”.

Urodził się 07.11.1921 r. W latach 1942-44 służył w partyzantce. Po wkroczeniu Armii Czerwonej został wcielony do armii Berlinga. 25.06.1945 r. zdezerterował. Utworzył oddział partyzancki z dezerterów z "ludowego” WP. Przeprowadził wiele akcji rozbrajania posterunków MO. 30.01.1946 r. wraz z oddziałem został ostrzelany i aresztowany przez UB. Został skazany na kilkukrotną karę śmierci. Wyrok wykonano 31.08.1946 r.

Użytkowników:
1
Artykułów:
62
Odsłon artykułów:
716604
Copyright © 2019 Bocheńscy Żołnierze Wyklęci. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.