08-07-1948 r. – aresztowany zostaję Zdzisław Zieleń ps. „Orlik”

Urodził się 12.06.1926 r. Od 1941 r. w wileńskich Szarych Szeregach. W styczniu 1946 r. w Gdańsku nawiązał kontakt z „Łupaszką”. Działał w patrolu dywersyjnym. W latach 1946-48 utrzymywał kontakt z konspiracją wileńską. Aresztowany i skazany na łączną karę 12 lat więzienia 27.10.1949 r. Zwolniony warunkowo w marcu 1954 r., na wolność wyszedł dopiero 02.04.1955 r. Zmarł 27.03.1987 r. w Gdańsku. W 1991 r. Sąd Wojewódzki w Gdańsku unieważnił wyrok. Odznaczony Krzyżem Walecznych, Medalem Wojska i Krzyżem Armii Krajowej.

08-07-1948 r. – zmarł Antoni Wodyński ps. „Odyniec”.

Urodził się 06.01.1924 r. w Bujakach. Od 1942 r. w strukturach AK. W 1943 r. zbiegł z transportu robotników przymusowych do Rzeszy. W 1944 r. ukończył konspiracyjny kurs podoficerów. Dowódca drużyny dywersyjnej OP „Sokołów”. Od 1945 r. został dowódcą drużyny egzekucyjnej oddziału samoobrony w obwodzie Bielsk Podlaski AK-AKO. Dowódca patrolu w VI Brygady Wileńskiej AK. Razem z patrolem „Leszka” zatrzymał pociąg i skonfiskował na potrzeby podziemia 250 tys. zł. W latach 1946-48 pełnił funkcję łącznika między „Młotem” a Komendą Okręgu Wileńskiego AK. Ukrył i zabezpieczył część archiwum oddziału „Młota”. Często przyjeżdżał do Wrocławia, gdzie przekazywał meldunki i pocztę dla „Łupaszki”, został tam postrzelony w brzuch przez funkcjonariuszy WUBP i aresztowany. Zmarł następnego dnia. Odznaczony Krzyżem Walecznych.

08-07-1949 r. – na dodatkowe 5 lat więzienia skazany został Mieczysław Huchla ps. „Wilbik”

Urodził się 29.12.1920 r. Podczas okupacji hitlerowskiej żołnierz ZWZ-AK. 3.07.1944 r. aresztowany przez gestapo, odbity przez grupę bojową Kedywu. Od września 1944 r. dowódca Placówki AK, następnie Delegatury Sił Zbrojnych. Wiosną 1945 r. zagrożony aresztowaniem wyjechał do Krakowa. W latach 1945-48 w szeregach WiN. 28.07.1948 r. skazany na 7 lat więzienia. W listopadzie 1948 r. przewieziony do aresztu PUBP w Rzeszowie. 6.11.1948 r. podczas ucieczki ciężko ranny. Skazany na dodatkowe 5 lat więzienia. Po wyjściu na wolność w 1955 r. wyjechał do Wrocławia. Zmarł 14.09.2010

-1903 r. - w Zdrojach koło Świecia urodził się Józef Dambek ps. „Lech”, „Adam Falski”

Nauczyciel i dyrektor pomorskich szkół. Współpracownik Straży Granicznej, działacz Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Działacz społeczny, związany ze Stronnictwem Narodowym. Szef dywersji pozafrontowej w powiecie kościerzyńskim. We wrześniu 1939 r. na froncie. Żona ogłosiła, że zginął. Sam zaś od pierwszych dni okupacji ukrywał się, tworząc zręby konspiracji. 24 grudnia 1939 r. utworzył Tajną Organizację Wojskową „Gryf Kaszubski”, od lipca 1941 r. jako TOW „Gryf Pomorski”. Zabity nocą z 4 na 5 marca 1944 r. pod Sikorzynem przez agenta gestapo.

Użytkowników:
1
Artykułów:
62
Odsłon artykułów:
701332
Copyright © 2019 Bocheńscy Żołnierze Wyklęci. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.